jurzyca
Eugen Jurzyca, europoslanec /SaS, ECR/. PHOTO: redakcia/red.

Eugen Jurzyca o kovid pasoch: Prikláňam sa k tomu, aby v ňom boli iba registrované vakcíny. VIDEO

BRATISLAVA – Európsky parlament (EP) chválil svoj rokovací mandát k návrhu na zavedenie osvedčení Európskej únie (EÚ) pre ochorenie COVID-19, ktoré by mali aj napriek pandémii opätovne umožniť voľný pohyb v únii. Ako v tlačovej správe informovala tlačová atašé EP na Slovensku Ivana Janíková, poslanci premenovali Digitálne zelené osvedčenie na Osvedčenie EÚ pre COVID-19 a zdôraznili, že nové nariadenie by malo byť účinné najviac dvanásť mesiacov.

Osvedčenie v papierovej alebo digitálnej forme by malo obsahovať informáciu o zaočkovaní cestujúceho proti ochoreniu COVID-19, prípadne o negatívnom výsledku testu na dané ochorenie alebo o prekonaní nového koronavírusu. Poslanci však zdôrazňujú, že to nebude cestovný doklad a nebude ani podmienkou uplatnenia práva na voľný pohyb v rámci EÚ.

Parlament schválil svoj mandát na rokovania s Radou EÚ o konečnom znení nariadenia o osvedčeniach pre občanov Únie pomerom hlasov 540 za, 119 proti a 31 sa zdržalo hlasovania. Mandát na rokovania o návrhu nariadenia o osvedčeniach pre občanov krajín spoza hraníc Únie schválili poslanci pomerom hlasov 540 za, 80 proti a 70 sa zdržalo. Poslanci o oboch návrhoch hlasovali v stredu a výsledky hlasovania zverejnili vo štvrtok ráno. Následne sa môžu začať rokovania vyjednávačov EP a Rady. Cieľom zákonodarcov je pritom dosiahnuť dohodu na konečnom znení nových predpisov pred začiatkom letnej turistickej sezóny.

Na držiteľov osvedčení EÚ pre COVID-19 by sa podľa poslancov nemali vzťahovať ďalšie cestovné obmedzenia, napríklad karanténa, samoizolácia alebo testovanie. Parlament tiež v snahe zabrániť diskriminácii cestovateľov na základe ich finančných možností alebo toho, či už sú zaočkovaní, presadzuje, aby členské štáty zabezpečili univerzálne, prístupné, včasné a bezplatné testovanie na nový koronavírus.

Osvedčenia EÚ by podľa poslancov mohli fungovať popri vnútroštátnych certifikátoch. Parlament však požaduje, aby členské štáty, ktoré sa rozhodnú vydávať osvedčenia na čisto vnútroštátne účely, zabezpečili ich plnú interoperabilitu so spoločným rámcom na úrovni EÚ.

Členské štáty by mali podľa poslancov povinne akceptovať osvedčenia vydané v inej krajine únie potvrdzujúce zaočkovanie cestovateľa vakcínou, ktorej použitie v EÚ odobrila Európska agentúra pre lieky (EMA). V súčasnosti sú to vakcíny Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Janssen. Členské štáty by sa tiež mohli rozhodnúť, či budú akceptovať aj osvedčenia vydané inou krajinou únie o zaočkovaní vakcínou, ktorá sa dostala do zoznamu núdzového použitia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Viac..  Peter Pollák: Obranné vybavenie by mala EÚ zabezpečovať spoločne

Osvedčenia by mali podliehať overovaniu integrity a pravosti elektronických pečatí s cieľom predchádzať podvodom a falšovaniu. Členské štáty, na ktorých územie cestovatelia smerujú, by nemali mať právo ukladať si osobné údaje z osvedčení a žiadna centrálna databáza by nemala vzniknúť ani na úrovni EÚ. Zoznam inštitúcií, ktoré budú mať právo spracúvať a získavať údaje z osvedčení, bude verejný tak, aby si mohli občania uplatniť svoje práva vyplývajúce zo Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sa musia vyrábať vo veľkom rozsahu, za prijateľnú cenu a musia sa prideľovať globálne, zdôrazňujú poslanci. Zákonodarcovia však zároveň vyjadrili znepokojenie v súvislosti s vážnymi prípadmi nedodržania harmonogramu výroby a dodávok očkovacích látok zo strany farmaceutických spoločností.

„Musíme zaviesť osvedčenia EÚ pre COVID-19, aby sme obnovili dôveru ľudí v Schengen, zatiaľ čo budeme pokračovať v boji proti pandémii. Členské štáty musia koordinovať svoje reakcie bezpečným spôsobom a zaistiť voľný pohyb občanov v rámci EÚ. Očkovanie a testovanie musí byť dostupné a bezplatné pre všetkých občanov. Keď budú osvedčenia v platnosti, členské štáty by nemali zavádzať ďalšie obmedzenia,“ vyjadril sa predseda Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) Juan Fernando López Aguilar, ktorý je zároveň spravodajcom nariadení.

redakcia/SITA.

O red

Odporúčame pozrieť

pas

Eurobarometer: Európania digitalizáciu cestovných dokladov vnímajú pozitívne

Väčšina Európanov sa domnieva, že digitalizácia cestovných dokladov je dôležitým krokom na urýchlenie postupov na …

Consent choices