Koláž EN Foto: © European Union, screenshot FB UV SR

V piatok skončil termín na odovzdanie plánov obnovy, odovzdalo ich však len 13 krajín, medzi nimi aj Slovensko

V piatok 30. apríla sa oficiálne skončila lehota na odovzdanie národných plánov obnovy a odolnosti Európskej komisii. Do piatka však Komisia zaznamenala len 13 plánov, medzi nimi aj ten náš slovenský.

Európska rada ešte počas minulého leta schválila nástroj NextGenerationEU, ktorý má za cieľ prekonanie pandémie COVID-19, a tiež podporu investícií a reforiem celkovo v hodnote 672,5 miliárd eur. Z uvedenej čiastky sú granty v celkovej hodnote 312,5 miliárd eur a pôžičky 360 miliárd eur. Peniaze členským štátom sa budú vyplácať pomocou Nástroja na oživenie a odolnosť (RRF).

http://bit.ly/EN_NEWSLETTER_PRIHLASENIE

Slovensko svoj plán odovzdalo

Vo štvrtok svoj plán obnovy odovzdalo aj Slovensko a to v poradí, ako piata krajina po Portugalsku, Nemecku, Grécku a Francúzsku. Prijatie slovenského návrhu potvrdila aj predsedníčka Ursula von der Leyenová, ktorá na Twitteri uviedla: „Je dobré, že obsahuje kľúčové priority pre budúcnosť Slovenska.“ Podľa nej tam patria: zelená ekonomika, vzdelávanie, výskum a vývoj, zdravotníctvo a e-government.

Predsedníčka dodala, že ak sa zaslaný plán schváli, Slovensko bude mať možnosť vyčerpať v rámci progamu NextGenerationEU až 6,3 miliárd eur. Premiér Heger sa 27. apríla v Bruseli stretol s predsedníčkou Leyenovou, ktorá podľa neho označila slovenský plán za exemplárny. „Je to rozhodne silné povzbudenie do implementácie jeho obsahu,“ dodal Heger.

Slovenský plán je rozdelený do piatich hlavných politických priorít: zelená ekonomika; vzdelávanie; veda, výskum a inovácie; zdravie a verejná správa/digitalizácia. Zahŕňa opatrenia na podporu ekologických investícií, najmä do obnoviteľných zdrojov energie, dopravy a budov, a opatrenia na podporu zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a digitalizácie verejnej správy.

Viac..  Volebná účasť bola najlepšou v histórii eurovolieb na Slovensku

Projekty zahrnuté v pláne sa vzťahujú na celé trvanie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do roku 2026. V pláne sa navrhujú projekty vo všetkých siedmich hlavných oblastiach európskeho záujmu. Viac TU.

Ursula von der Leyen, predsedníčka Európskej komisie. PHOTO: © European Union

Plány musí schváliť Rada

Do piatka Komisia dostala len 13 plánov, pričom dodala, že naďalej bude intenzívne spolupracovať s ostatnými členskými štátmi, aby im pomohla pri realizácii vysoko kvalitných plánov. EK v nasledujúcich dvoch mesiacoch posúdi jednotlivé plány na základe jedenástich kritérií stanovených v nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a jeho obsah pretransformuje do právne záväzných aktov.

Komisia v nasledujúcich dvoch mesiacoch posúdi plán Slovenska na základe jedenástich kritérií stanovených v nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a jeho obsah pretransformuje do právne záväzných aktov. Posúdenie bude zahŕňať najmä preskúmanie toho, či plán prispieva k účinnému riešeniu všetkých alebo aspoň významnej podskupiny výziev identifikovaných v príslušných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny vydaných v kontexte európskeho semestra.

Komisia spolu s Radou, už počas vlaňajších debát uviedla, že Plány musia rátať minimálne s 37 % výdavkami na investície a reformy, ktoré musia podporovať ciele v oblasti klímy, a 20 % výdavkov na digitálnu transformáciu.

Rada bude mať spravidla štyri týždne na to, aby prijala návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorý jej predloží Komisia. Ak Rada plán schváli, Slovensku bude možné vyplatiť 13 % zálohových platieb. Platby sú zároveň podmienené nadobudnutím účinnosti rozhodnutia Rady o vlastných zdrojoch, ktoré musia najprv schváliť všetky členské štáty.

O Marco Németh

Naším najmladším kolegom je Marco Németh. Je študentom osemročného gymnázia a Milestone Institute v Budapešti. Marco je autorom knihy Európa v Kocke, ktorá zjednodušene vysvetľuje fungovanie Únie, a zachytáva náš život v nej. Vo svojich článkoch prináša informácie o najaktuálnejších udalostiach z domova, zo sveta a najmä z Európskej únie.

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices