Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia podpísala tretiu zmluvu so spoločnosťou BioNTech-Pfizer na 1,8 miliardy dávok

Európska komisia podpísala tretiu zmluvu s farmaceutickými spoločnosťami BioNTech a Pfizer. Zabezpečuje tak v mene všetkých členských štátov EÚ dodatočných 1,8 miliardy dávok v období od konca roka 2021 do roku 2023. Umožní nákup 900 miliónov dávok súčasnej vakcíny, ako aj vakcíny prispôsobenej na varianty vírusu s opciou na nákup ďalších 900 miliónov dávok.

Podľa zmluvy musí byť vakcína vyrobená v EÚ a jej hlavné zložky musia byť takisto získané v EÚ. Okrem toho sa v nej stanovuje, že od začiatku dodávok v roku 2022 bude ich prísun do EÚ zaručený. Vďaka dobre fungujúcej spolupráci so spoločnosťami v rámci súčasných zmlúv a zavedeným opatreniam sa zabezpečia včasné dodávky. Posilnila sa možnosť členských štátov ďalej predávať alebo darovať dávky krajinám v núdzi mimo EÚ alebo prostredníctvom nástroja COVAX, čo prispeje k celosvetovo spravodlivému prístupu k vakcíne. Táto nová zmluva posilní kapacitu EÚ na výrobu vakcíny, a tak umožní zásobovanie iných trhov na celom svete.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Zmluva je podpísaná a nadobudla platnosť. To je výborná správa pre naše dlhodobé úsilie chrániť európskych občanov pred vírusom a jeho variantmi.“ Vďaka zmluve sa v EÚ vyrobí a doručí až 1,8 miliardy dávok vakcíny. Potenciálne zmluvy s inými výrobcami sa budú riadiť rovnakým modelom, ktorý je prínosný pre všetkých.“

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová uviedla: „Musíme mať pred vírusom náskok.“ To znamená mať prístup k prispôsobeným vakcínam, ktoré nás ochránia pred hrozbou variantov, a k dávkam potrebným na preočkovanie, ktoré pomôžu predĺžiť imunitu. Musíme chrániť aj našu mladú populáciu. Zameriavame sa predovšetkým na osvedčené technológie, ako sú vakcíny mRNA, ale ponechávame si otvorené možnosti. Posledné mesiace jasne ukázali, že potrebujeme prístup k širokému portfóliu vakcín a rôznych technológií, ako spoľahlivých partnerov. Vďaka neustále rastúcemu tempu očkovania a intenzívnemu vývoju účinných liečebných postupov sa môžeme do budúcnosti pozerať s väčším optimizmom a dôverou.“

Zmluva s alianciou BioNTech-Pfizer nadväzuje na široké portfólio vakcín, ktoré sa budú vyrábať v Európe, vrátane už podpísaných zmlúv so spoločnosťami AstraZenecaSanofi-GSKJanssen Pharmaceutica NVCurevac a Moderna, ako aj s BioNTech-Pfizer. Komisia vydala podmienečné povolenie na uvedenie na trh pre vakcíny vyvinuté spoločnosťami BioNTech a PfizerModernaAstraZeneca a Johnson a Johnson. Toto diverzifikované portfólio vakcín zabezpečuje prístup Európy k dostatočným dávkam na imunizáciu celej populácie aj v prípade variantov vírusu.

BioNTech je nemecká spoločnosť, ktorá spolupracuje so spoločnosťou Pfizer so sídlom v USA na vývoji vakcíny založenej na mediátorovej RNA (mRNA). mRNA zohráva zásadnú úlohu v biológii, pričom prenáša inštrukcie z DNA do bunkového mechanizmu, ktorý zabezpečuje tvorbu bielkovín. Vo vakcíne na báze mRNA tieto inštrukcie vytvárajú neškodné fragmenty vírusu, ktoré ľudské telo využíva na vytvorenie imunitnej odpovede na prevenciu ochorenia alebo boj proti nemu.

Komisia sa rozhodla naďalej podporovať túto vakcínu na základe riadneho vedeckého posúdenia, použitej technológie, skúseností spoločností s vývojom vakcín a ich výrobnej kapacity schopnej zaistiť dodávky pre celú EÚ. Komisia okrem tejto zmluvy uzavrie ďalšie zmluvy na vakcíny založené na iných technológiách, čím pokračuje v úspešnom prístupe na zaistenie portfólia vakcín, ktorý uplatňovala od začiatku.

Súvislosti

Európska komisia predstavila 17. júna európsku stratégiu na urýchlenie vývoja, výroby a nasadenia účinných a bezpečných vakcín proti ochoreniu COVID-19. Komisia financuje časť počiatočných nákladov výrobcov vakcín formou predbežných kúpnych zmlúv a za to získa právo na nákup stanoveného počtu dávok vakcíny v konkrétnom časovom rámci.

Pokiaľ ide o súčasné a nové únikové varianty SARS-CoV-2, Komisia a členské štáty rokujú o nových dohodách so spoločnosťami z existujúceho portfólia vakcín EÚ, čo by umožnilo nákup dostatočného množstva rýchlo prispôsobených vakcín na posilnenie a predĺženie imunity. Členské štáty môžu na nákup nových vakcín použiť balík REACT-EU, jeden z najväčších programov v rámci nového nástroja obnovy NextGenerationEU, ktorý predlžuje a rozširuje opatrenia reakcie na krízu a opatrenia na nápravu dôsledkov krízy.

O mam

Odporúčame pozrieť

EIB, EK a Gatesovci chcú každoročne ochrániť 370 miliónov detí pred detskou obrnou

Európska komisia, Európska investičná banka a Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov oznámili založenie nového finančného …

Consent choices