jurzyca
Eugen Jurzyca, europoslanec /SaS, ECR/. PHOTO: redakcia/red.

Eugen Jurzyca: Súťaž medzi rôznymi daňovými systémami by sme nemali zlikvidvať. VIDEO

„Cieľom reformy korporátneho zdanenia by mala byť zmena pravidiel šitých na digitálnu dobu, ktorá však bude dbať na zachovanie výhod daňovej konkurencie. Nie je pravda, že korporátne zdanenie je v kríze v dvadsiatich siedmich štátoch Európskej únie. Je v kríze len v niektorých štátoch. Na Slovensku napríklad v rokoch 11 až 19 vzrástol výber tejto dane nominálne o 63 percent a hrubý domáci produkt vzrástol nominálne o 36 percent v rovnakom čase. Je to práve daňová konkurencia, ktorá umožňuje zachovať daňový systém funkčný, keďže odhaľuje jeho najväčšie nedostatky. Komisia by preto mala štátom s najväčšími problémami sprostredkovať najlepšie postupy krajín s najmodernejšími pravidlami,“ povedal europoslanec Eugen Jurzyca.

Videoblogy europoslancov, poslancov a analytikov nájdete TU.

Európska komisia prijala oznámenie o zdaňovaní podnikov v 21. storočí s cieľom podporiť spoľahlivý, efektívny a spravodlivý systém zdaňovania podnikov v Európskej únii. Stanovuje sa v ňom krátkodobá aj dlhodobá vízia na podporu obnovy Európy po pandémii COVID-19 a na zabezpečenie primeraných verejných príjmov v nadchádzajúcich rokoch. Cieľom je vytvoriť spravodlivé a stabilné podnikateľské prostredie, ktoré môže podporiť udržateľný rast a dosiahnuť rast zamestnanosti v EÚ a zvýšiť našu otvorenú strategickú autonómiu. V oznámení sa zohľadňuje pokrok dosiahnutý v rámci rokovaní skupiny G20/OECD o globálnej daňovej reforme.

Po prvé, Komisia do roku 2023 predloží nový rámec zdaňovania podnikov v EÚ, ktorým sa zníži administratívna záťaž, odstránia sa daňové prekážky a vytvorí sa priaznivejšie podnikateľské prostredie na jednotnom trhu. „Podnikanie v Európe: rámec pre zdaňovanie príjmov“ (Business in Europe: Framework for Income Taxation – BEFIT) poskytne EÚ jednotný súbor pravidiel pre daň z príjmu právnických osôb, ktorým sa zabezpečí spravodlivejšie prideľovanie práv na zdaňovanie medzi členské štáty. BEFIT zníži byrokraciu a náklady na dodržiavanie predpisov, minimalizuje možnosti vyhýbania sa daňovým povinnostiam a podporí pracovné miesta a investície na jednotnom trhu. BEFIT takisto nahradí prerokúvaný návrh spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb, ktorý bude stiahnutý. Komisia začne širšie úvahy o budúcnosti zdaňovania v EÚ, ktoré vyvrcholia v roku 2022 sympóziom o daniach „Daňový mix EÚ na ceste do roku 2050“.

Po druhé, v oznámení sa vymedzuje daňový program na nasledujúce dva roky s opatreniami, ktoré podporujú produktívne investície a podnikanie, lepšie chránia vnútroštátne príjmy a podporujú ekologickú a digitálnu transformáciu. Oznámenie pritom vychádza z ambiciózneho plánu stanoveného v akčnom pláne v oblasti daní, ktorý Komisia predložila minulé leto. Opatrenia budú zahŕňať:

  • zabezpečenie väčšej verejnej transparentnosti – navrhuje sa, aby niektoré veľké spoločnosti pôsobiace v EÚ zverejňovali svoje efektívne daňové sadzby. Zneužívanie schránkových spoločností sa bude riešiť aj prostredníctvom nových opatrení proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam;
  • podpora obnovy prostredníctvom riešenia zvýhodňovania dlhu pri zdaňovaní právnických osôb v súčasnom systéme zdaňovania právnických osôb, ktoré zvýhodňuje dlhové financovanie spoločností oproti kapitálovému financovaniu. Cieľom tohto návrhu bude motivovať spoločnosti, aby svoje činnosti financovali prostredníctvom vlastného imania, a nie aby sa zadlžovali.
Viac..  Maďarsko obmedzí zamestnávanie cudzincov iba na nevyhnutné prípady

Po tretie, Komisia prijala odporúčanie o domácom zaobchádzaní so stratami. V odporúčaní sa členské štáty vyzývajú, aby podnikom umožnili prenos daňových strát aspoň do predchádzajúceho fiškálneho roka. Z toho budú mať prospech podniky, ktoré boli v rokoch pred pandémiou ziskové, čo im umožní kompenzovať svoje straty v rokoch 2020 a 2021 daňami, ktoré zaplatili pred rokom 2020. Toto opatrenie bude prínosom najmä pre MSP.

Oznámenie je súčasťou širšieho programu daňovej reformy EÚ na nadchádzajúce roky. Okrem reforiem dane z príjmov právnických osôb stanovených v oznámení Komisia čoskoro predloží opatrenia na zabezpečenie spravodlivého zdaňovania v digitálnom hospodárstve. Komisia navrhne digitálnu daň, ktorá bude slúžiť ako vlastný zdroj EÚ. Takisto čoskoro predloží revíziu smernice o zdaňovaní energie a mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM) v kontexte balíka “FitFor55” a Európskej zelenej dohody.

Výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, Valdis Dombrovskis povedal: „Zdaňovanie musí držať krok s našimi rozvíjajúcimi sa ekonomikami a prioritami. Naše daňové pravidlá by mali podporovať inkluzívnu obnovu, zamedziť vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a mali by byť transparentné. Mali by byť účinné aj pre veľké a malé podniky. Dnešné oznámenie položí základy systému dane z príjmov právnických osôb v Európe, ktorý zodpovedá tomuto storočiu a pomôže nám vybudovať spravodlivejšiu a udržateľnejšiu spoločnosť.“

Komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni uviedol: „Je načase prehodnotiť zdaňovanie v Európe. Keďže naše hospodárstva prechádzajú na nový model rastu podporovaný programom NextGenerationEU, aj naše daňové systémy sa musia prispôsobiť prioritám 21. storočia. Obnovenie transatlantických vzťahov ponúka príležitosť na dosiahnutie rozhodujúceho pokroku smerom k celosvetovej daňovej reforme. Musíme pracovať na využití tejto príležitosti a zároveň zabezpečiť, aby medzinárodná dohoda chránila kľúčové záujmy Európy. Dnes sme načrtli, ako sa bude v EÚ uplatňovať globálna dohoda – a ďalšie kroky, ktoré podnikneme v nasledujúcich troch rokoch s cieľom zvýšiť daňovú transparentnosť a pomôcť malým a veľkým podnikom zotaviť sa, rásť a investovať.“

O red

Odporúčame pozrieť

Martin Hojsík: O opeľovače prichádzame extrémnym tempom. Môže za to nadmerné používanie nebezpečných pesticídov

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Žiadna …

Consent choices