simecka
Michal Šimečka, europoslanec /PS, RE/. PHOTO: redakcia/red.

Michal Šimečka: Štúdium v zahraničí nie je iba o tom, kto má peniaze. Na to tu máme Erasmus. VIDEO

Parlament schválil počas májového zasadnutia novú generáciu inkluzívnejšieho programu Erasmus+

Videoblogy europoslancov, poslancov a analytikov nájdete TU.

• takmer dvojnásobné navýšenie prostriedkov programu
• Erasmus+ otvorený už aj pre vzdelávajúcich sa dospelých
• väčší dôraz na inkluzívnosť, ekológiu a prístupnosť

Poslanci schválili konečnú podobu nových pravidiel fungovania programu EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu Erasmus+ v rokoch 2021 – 2027. Finančné prostriedky vyčlenené na program, ktorý pri posilňovaní európskej identity zohráva preukázateľne významnú úlohu, budú v období 2021 – 2027 takmer dvojnásobne vyššie (viac ako 28 miliárd eur z rôznych zdrojov) ako počas predchádzajúcich siedmich rokov (14,7 miliardy eur).

V záverečnej fáze rokovaní s Radou sa poslancom podarilo zabezpečiť navýšenie rozpočtu programu o ďalších 1,7 miliardy eur.

Mnohí poslanci v plenárnej rozprave, ktorá predchádzala schváleniu nových pravidiel fungovania programu, poukázali na vplyv aktuálnej pandémie na mladých ľudí. Vyzdvihli tiež dôležitosť programu Erasmus+, ktorý bol občanmi ohodnotený ako vôbec najúspešnejší program EÚ, pre budúce generácie. Videozáznam rozpravy je k dispozícii tu.

Výraznejšia inkluzívnosť

Nová generácia programu Erasmus+ bude ponúkať viac nástrojov a zdrojov na podporu začleňovania. Komisia a členské štáty musia predložiť akčné plány na zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a mobilite pre ľudí, pre ktorých bolo doposiaľ náročné zúčastniť sa na tomto programe, ako sú napríklad osoby so zdravotným postihnutím, ľudia žijúci v chudobe alebo v odľahlých oblastiach, či osoby prisťahovaleckého pôvodu.

Osoby nedisponujúce dostatočnými prostriedkami na pokrytie počiatočných nákladov spojených s účasťou na programe, ktoré sa týkajú napríklad kúpy cestovného lístka na vlak či rezervácie ubytovania, môžu získať dodatočnú finančnú podporu vrátane zálohových platieb. Žiadosti nebude možné zamietnuť z dôvodu vyšších nákladov, pokiaľ vzniknú v spojitosti s opatreniami na zaručenie začlenenia.

Mobilita pre vzdelávajúcich sa dospelých

V porovnaní s minulosťou by mala nová generácia programu Erasmus+ podporovať aj pobyty študentov v rámci programov vzdelávania pre dospelých v inej krajine EÚ v dĺžke až šesť mesiacov. Program by tak mal pomôcť ľuďom rôzneho veku a pôvodu získať novú prácu a životné zručnosti a lepšie sa prispôsobiť zmenám, ktoré so sebou prinášajú tak zelená a digitálna transformácia, ako aj pandémia ochorenia COVID-19.

Zjednodušenie prístupu k ekologickejšiemu programu Erasmus+

Nový program Erasmus+ bude pre žiadateľov jednoduchší a prístupnejší, s používateľsky ústretovejšími IT systémami a nižšou mierou byrokracie. Menším organizáciám, ako sú mládežnícke združenia a športové kluby, ponúkne osobitný systém financovania – tzv. drobné partnerstvá.

Viac..  Dovozu z Ukrajiny sa nevyhneme, tvrdí europoslanec Eugen Jurzyca

Program bude dbať aj na svoj prínos k plneniu cieľov EÚ týkajúcich sa výdavkov v oblasti klímy a na znižovanie vlastnej environmentálnej stopy, napríklad motivovaním účastníkov, aby používali ekologické dopravné prostriedky.

Inovatívne modely vzdelávania

Do programu Erasmus+ bude začlenená aj iniciatíva DiscoverEU, vďaka ktorej môžu mladí ľudia požiadať o bezplatný preukaz na cestovanie po Európe, aby sa mohli vzdelávať – napr. absolvovať intenzívny jazykový kurz alebo sa zúčastniť na workshope v múzeu – a objavovať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť Európy.

Iniciatíva Európske univerzity zas študentom umožní získať diplom kombináciou štúdia vo viacerých krajinách EÚ. Tretia iniciatíva – tzv. Centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy – pomôže vytvoriť miestne ekosystémy zručností, ktoré budú prepojené na medzinárodnej úrovni. Tu zistíte viac.

Vyhlásenie spravodajcu a predsedníčky kultúrneho výboru EP

„Erasmus+ patrí medzi programy EÚ s výrazne vyšším financovaním, pričom zahŕňa mnoho podstatných zmien a zlepšení. Vďaka tomu môže aj naďalej posilňovať pocit európskej spolupatričnosti a ponúkať Európanom lepšie šance na zamestnanie“, uviedol spravodajca Milan Zver (EPP, SI). „Parlament bude pozorne sledovať jeho vykonávanie s cieľom zabezpečiť, aby sa program Erasmus+ stal inkluzívnejším a aby poskytoval príležitosti pre čo najväčší počet ľudí,“ dodal.

Sabine Verheyen (EPP, DE), predsedníčka Výboru EP pre kultúru a vzdelávanie, uviedla: „Erasmus+ je príkladom úspešného európskeho projektu a vďaka nášmu úsiliu sa bude môcť jeho úspech rozvíjať ďalej. Erasmus+ spája ľudí pochádzajúcich z rôznych prostredí a pomáha tak formovať pravé európske spoločenstvo. Mladí ľudia a všetci tí, ktorí sa chcú učiť, študovať a spoznávať nových ľudí, bojujú v dôsledku pandémie s obrovskými prekážkami. Situácia osôb z marginalizovaného prostredia je však ešte ťažšia. Preto je teraz mimoriadne dôležité, aby im Európa podala pomocnú ruku a poskytla nástroje, ktoré im umožnia rozvíjať sa a vzájomne sa spoznávať. Na nikoho sa nesmie zabudnúť. To je presne to, o čo sa snažíme s novou generáciou programu Erasmus+.“

O red

Odporúčame pozrieť

Miriam Lexmann: Čína predstavuje hrozbu pre EÚ, môže však zatlačiť na Rusko k ukončeniu vojny

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. EÚ …

Consent choices