Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ navrhuje mnohostrannú obchodnopolitickú reakciu na pandémiu COVID-19

EÚ sa vo svojom aktuálnom návrhu obracia na členov Svetovej obchodnej organizácie (WTO), aby sa zaviazali k mnohostrannému akčnému plánu v oblasti obchodu s cieľom rozšíriť výrobu vakcín a liekov proti COVID-19 a zabezpečiť univerzálny a spravodlivý prístup. EÚ vo svojom návrhu pre WTO, rozdelenom do dvoch oznámení, zdôrazňuje ústrednú rolu WTO v boji proti pandémii COVID-19 a naliehavo vyzýva ostatných členov WTO, aby sa dohodli na súbore záväzkov vrátane záväzkov týkajúcich sa práv duševného vlastníctva.

Predsedníčka Komisie von der Leyenová uviedla: „Európska únia od začiatku pandémie aktívne prejavuje solidaritu so svetom. Povolila vývoz približne polovice celkového množstva vakcín vyrobených v Európe. Naším bezprostredným a naliehavým cieľom je zabezpečiť spravodlivý prístup pre krajiny s nízkym a stredným príjmom, aby sme sa o vakcíny delili viac a rýchlejšie. A naďalej pomáhame pri zvyšovaní výrobných kapacít. EÚ navrhuje konkrétne krátkodobé a strednodobé riešenia na zabezpečenie univerzálneho prístupu za dostupné ceny. Teším sa na diskusiu s vedúcimi predstaviteľmi G7 na budúci týždeň o tom, ako môžeme tento cieľ dosiahnuť. Okrem riešenia súčasnej krízy je dôležité zabezpečiť globálnu pripravenosť aj na budúce pandémie: diverzifikovať výrobu tak, aby nebola centralizovaná len v niekoľkých krajinách, a posilniť odolnosť infraštruktúry zdravotnej starostlivosti v najmenej rozvinutých krajinách“.

Výkonný podpredseda Komisie a komisár pre obchod Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol: „Pandémia pretrváva a nemôžeme si dovoliť nečinnosť. Naliehavo sa musíme zamerať na návrhy, ktoré urýchlia spravodlivú distribúciu vakcín proti COVID-19 na celom svete. V tejto súvislosti by mnohostranná obchodnopolitická reakcia mohla boju proti pandémii COVID-19 významne napomôcť. Dnes je reálne hlavným problémom nedostatočná výrobná kapacita na rýchlu výrobu požadovaných množstiev. Cieľom musí byť zabezpečiť, aby sa na výrobu vakcín proti COVID-19 využívali všetky dostupné a primerané výrobné kapacity kdekoľvek na svete.“

Ďalšie informácie o návrhu EÚ

EÚ vyzýva vlády, aby:

  1. zabezpečili voľný prechod hraníc pre vakcíny, lieky proti COVID-19 a ich zložky,
  2. podporili výrobcov v rozširovaní výroby, ako aj zabezpečili, aby tie krajiny, ktoré to najviac potrebujú, dostávali očkovacie látky za dostupnú cenu, a
  3. uľahčili využívanie nútených licencií v rámci existujúcej Dohody WTO o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS). Dohoda TRIPS už umožňuje takúto flexibilitu, ktorá je počas pandémie legitímnym nástrojom a ktorá sa môže v prípade potreby rýchlo použiť.

Cieľom prvého bodu je limitovať zavádzanie vývozných obmedzení a zachovať dodávateľské reťazce otvorené. Krajiny, ktoré vyrábajú vakcíny, by mali byť pripravené vyvážať spravodlivý podiel svojej domácej výroby. Dodávateľské reťazce sú vysoko prepojené a nemali by sa narúšať. Okrem toho sa EÚ domnieva, že dodávky pre nástroj COVAX by sa nikdy nemali obmedzovať a žiadne opatrenia by nemali obmedzovať obchod so vstupmi potrebnými na výrobu očkovacej látky a liečebných prípravkov proti COVID-19.

druhom bode sa vyzývajú vlády k tomu, aby dôrazne motivovali a podporovali výrobcov a vývojárov očkovacích látok k rozšíreniu výroby a zabezpečeniu cenovo dostupných dodávok očkovacích látok do krajín s nízkym a stredným príjmom. Príslušné opatrenia by mohli zahŕňať dohody o udeľovaní licencií, zdieľanie odborných poznatkov, odstupňovanie cien vrátane neziskového predaja do krajín s nízkymi príjmami, zmluvnú výrobu a nové investície do výrobných zariadení v rozvojových krajinách. EÚ očakáva, že všetci výrobcovia a vývojári očkovacích látok prijmú konkrétne záväzky na zvýšenie dodávok do zraniteľných rozvojových krajín. EÚ v tejto súvislosti víta záväzok spoločností, ako sú BioNTech-Pfizer, Johnson & Johnson a Moderna, ktoré sa už zaviazali, že tento rok dodajú 1,3 miliardy dávok krajinám s nízkym príjmom bez zisku a krajinám so stredným príjmom za nižšie ceny.

treťom bode, ktorý sa týka duševného vlastníctva, sa za najúčinnejší nástroj rozširovania výroby a zdieľania odborných poznatkov považujú dobrovoľné licencie. V prípade, že dobrovoľná spolupráca zlyhá, sú zákonným nástrojom v súvislosti s pandémiou povinné licencie, na základe ktorých vláda udelí cielenú licenciu umožňujúcu ochotnému výrobcovi vyrobiť očkovaciu látku bez súhlasu majiteľa patentu. EÚ sa domnieva, že všetci členovia WTO by mali byť pripravení:

  • súhlasiť s tým, že sa môže v prípade potreby oprávnene upustiť od požiadavky rokovať s držiteľom práv, keďže pandémia COVID-19 je mimoriadnou okolnosťou stavu vnútroštátneho ohrozenia,
  • podporiť výrobcov, ktorí sú pripravení vyrábať očkovacie látky a/alebo liečivé prípravky za dostupné ceny na základe nútenej licencie, aby výška odmeny, ktorú tento výrobca vypláca majiteľovi patentu, odrážala tieto dostupné ceny,
  • súhlasiť s tým, že nútená licencia by sa mohla vzťahovať na akýkoľvek vývoz do krajín, ktoré nemajú výrobnú kapacitu, a to aj prostredníctvom nástroja COVAX.

EÚ preto predkladá Rade WTO (TRIPS), ktorá je zodpovedná za obchodné aspekty práv duševného vlastníctva, aj osobitné oznámenie o duševnom vlastníctve. Uvádzajú sa v ňom podrobnejšie a jasnejšie informácie EÚ o každom z troch bodov týkajúcich sa duševného vlastníctva a zároveň sú prepojené s osobitnými ustanoveniami dohody TRIPS. Pokiaľ ide o širokú výnimku, ktorú navrhli viacerí členovia WTO, Európska komisia, hoci je pripravená diskutovať o akejkoľvek možnosti, ktorá pomôže ukončiť pandémiu čo najskôr, nie je presvedčená, že táto výnimka by poskytla najlepšiu okamžitú reakciu na dosiahnutie cieľa čo najväčšej a včasnej deľby vakcín proti COVID-19, ktorú svet naliehavo potrebuje. Snahou aktuálnych návrhov je dosiahnuť tento cieľ rýchlo a účinne.

O mam

Odporúčame pozrieť

Von der Leyenová: Pandémia koronavírusu už nie je hrozbou, EÚ navždy zmenila

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová privítala oznámenie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), že …

Consent choices