zeny
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Poslanci požadujú všeobecný prístup k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu v celej EÚ

Poslanci vo štvrtok prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia vyzvali členské štáty EÚ, aby chránili a podporovali sexuálne a reprodukčné zdravie a práva žien.

Zdravotné práva, najmä práva na sexuálne a reprodukčné zdravie, sú základnými právami žien, ktoré nemožno nijakým spôsobom oslabiť alebo odobrať, uvádza sa v nelegislatívnom uznesení, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 378 (za): 255 (proti): 42 (zdržalo sa hlasovania).

Poslanci zdôraznili, že porušovanie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien je formou násilia páchaného na ženách a dievčatách a bráni pokroku pri dosahovaní rodovej rovnosti. Parlament preto vyzval členské štáty EÚ, aby ženám zabezpečili prístup k celej škále kvalitných, komplexných a dostupných služieb sexuálneho a reprodukčného zdravia a aby odstránili všetky prekážky, ktoré ženám bránia v ich využívaní.

Prístup k umelému prerušeniu tehotenstva, antikoncepcii a sexuálnej výchove

Reštriktívne zákony v niektorých členských štátoch dodnes zakazujú umelé prerušenie tehotenstva s výnimkou prísne vymedzených prípadov, v dôsledku ktorých musia ženy podstupovať umelé prerušenie tehotenstva v tajnosti, cestovať do iných krajín alebo dieťa donosiť proti svojej vôli, čo predstavuje porušenie ich ľudských práv, konštatuje uznesenie.

Poslanci v tejto súvislosti vyzvali všetky členské štáty EÚ, aby zabezpečili všeobecný prístup k bezpečnému a legálnemu umelému prerušeniu tehotenstva a zaistili legálnosť interrupcií na vlastnú žiadosť vo včasnom štádiu tehotenstva a v prípade potreby aj v ďalšom období, keď je ohrozené zdravie tehotnej osoby. Úplný zákaz starostlivosti v súvislosti s umelým prerušením tehotenstva je formou rodovo motivovaného násilia, zdôrazňuje uznesenie.

Zákonodarcovia vyjadrili poľutovanie nad tým, že niektoré členské štáty umožňujú lekárom či dokonca celému zdravotníckemu zariadeniu odmietnuť poskytovanie zdravotníckych služieb na základe tzv. doložky o výhrade svedomia. Táto prax vedie k odopieraniu starostlivosti v súvislosti s umelým prerušením tehotenstva na základe náboženstva alebo svedomia a ohrozuje životy a práva žien, dodáva schválený text.

Parlament tiež požiadal krajiny EÚ, aby zabezpečili všeobecný prístup k širokej škále kvalitných antikoncepčných metód a prostriedkov, poradenstvu v oblasti plánovaného rodičovstva a informáciám o antikoncepcii. Poslanci vyjadrili poľutovanie nad tým, že prístup k bezpečnému a legálnemu umelému prerušeniu tehotenstva je počas pandémie ochorenia COVID-19 naďalej obmedzený. Pandémia mala vplyv aj na dodávky antikoncepcie a prístup k nej, konštatuje uznesenie.

Parlament tiež vyzval členské štáty, aby zaistili veku primeranú a komplexnú sexuálnu výchovu pre žiakov základných aj stredných škôl. Vzdelávanie a informácie v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv môže podľa poslancov významne prispieť k zníženiu počtu prípadov sexuálneho násilia a obťažovania.

Zaradenie menštruačných pomôcok medzi základný tovar

Uznesenie si všíma negatívne účinky tzv. dane z tampónov na rodovú rovnosť. Poslanci v tejto súvislosti vyzvali členské štáty, aby využili flexibilitu vyplývajúcu zo smernice o dani z pridanej hodnoty a oslobodili tento dôležitý základný tovar od DPH alebo naň uplatnili nulovú daňovú sadzbu. Zákonodarcovia tiež krajiny EÚ požiadali, aby sa zamerali na riešenie problému menštruačnej chudoby a zaistili bezplatný prístup k menštruačným výrobkom každému, kto ich potrebuje.

Vyhlásenie spravodajcu

„Toto hlasovanie predstavuje začiatok novej éry v Európskej únii a prvý skutočný odpor voči spiatočníckemu programu, ktorý roky pošliapava práva žien v Európe. Väčšina poslancov jasne vyjadrila svoj postoj a členské štáty vyzvala, aby zaistili prístup k bezpečnému a legálnemu umelému prerušeniu tehotenstva a rôznym ďalším službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia,“ uviedol spravodajca Predrag Matić (S&D, HR).

REAKCIE EUROPOSLANCOV

Ivan Štefanec (EĽS): Som hlboko presvedčený, že rodina je tvorená mužom a ženou a spoločnosť má povinnosť takúto rodinu, najmä ak sa dostane do ťažkostí, podporovať. Zároveň je potrebné v rodinnej téme vždy rešpektovať princíp subsidiarity.

Monika Beňová (S/D): Iniciatívna správa výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM), ktorej spravodajcom je chorvátsky europoslanec Predrag Matič spôsobila len prednedávnom v Národnej rade SR, zo strany ultraklerikálnych poslancov, jednu z ich malých inkvizícií. Okrem iného obsahuje nezáväzné odporúčania týkajúce sa ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia žien, ktoré by v 21. storočí konečne už mali byť samozrejmosťou. Správa nemá žiaden dosah, ani vplyv na individuálne právne úpravy v členských štátoch Európskej únie. Aj preto bol cirkus vytvorený ultrakonzervatívcami v našom parlamente úplne zbytočný. Opäť ním len ukázali, že im chýba akákoľvek zmysluplná agenda a bohužiaľ sa ju ani nesnažia hľadať. Namiesto snáh o posilňovanie práv žien a s tým súvisiace zlepšovanie ich ekonomického a sociálneho postavenia, sa títo poslanci rozhodli, že je jednoduchšie spoločnosť klamať a zároveň v nej šíriť svoju zlobu a nenávisť. Svojim neuváženým konaním tiež vytvorili nebezpečný precedens, kedy sa vďaka ich úmyselnému zavádzaniu môže Národná rada aj v budúcnosti namiesto prijímania užitočnej legislatívy týkajúcej sa aj ochrany reprodukčných práv žien, zaoberať podobne nezmyselnými návrhmi.

Viac..  Týždeň v EP: Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí v online prostredí či zabránenie znečisťovaniu morí

Lucia Ďuriš Nicholsonová (Obnovme Európu): Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva sú jednou z kľúčových otázok v diskusii o ľudských právach a sú neoddeliteľné od základného práva na zdravie. Táto správa prichádza v rozhodujúcom okamihu, keď spiatočnícke hlasy ultrakonzervatívnych európskych strán v oblasti práv žien naberajú na sile a prispievajú k oslabeniu práv a k ohrozeniu zdravia žien. Cieľom správy je preto vyzvať EÚ inštitúcie a členské štáty, aby v plnej miere uznali, že sexuálne a reprodukčné zdravie a práva sú ľudskými právami a ako také musia za každých okolností – počas zdravotnej krízy aj po nej – dosahovať najvyšší štandard. Správa v žiadnom prípade nemá za cieľ podporovať interrupcie – tie by, samozrejme, mali byť vždy až poslednou možnosťou – ale poukazuje na to, že musia byť za každých okolností ženám dostupné.  Správa sa však venuje aj potrebe komplexnej sexuálnej výchovy pre mladých a dostupnosti antikoncepcie, čo považujem za nevyhnutné pre dosiahnutie rodovej rovnosti. Sexuálna výchova a dostupná antikoncepcia sú dôležité  predovšetkým v oblastiach sociálne vylúčených spoločenstiev.

Martin Hojsík (Obnovme Európu): Na Slovensku nemáme sexuálnu výchovu, ženy zažívajú nočné mory pri pôrodoch, máme veľmi zlý prístup ku testovaniu na sexuálne prenosné choroby, antikoncepcia nie je pre mnohých dostupná a namiesto prevencie sa každého pol roka predkladajú návrhy na sprísnenie interrupcií a vláda sa snaží vymazať pojem rodová rovnosť z politík. Správa „Matic“ upozorňuje na zlý stav sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv. Konzervatívci v Bratislave aj Bruseli žiaľ chcú, aby sme o týchto témach mlčali. Ja verím, že sexuálne zdravie a reprodukčné práva sú ľudské práva, a teda aj hodnotami liberálnej demokracie. Ja budem hlasovať za túto správu, lebo pokým upierame ľudské práva polovici obyvateľstva, nebudeme skutočne demokratickou krajinou.

Michal Wiezik (EĽS): Správa Matić je výsledkom dlhých a konštruktívnych rokovaní. Je vyvážená, komplexná, a to všetko pri plnom rešpektovaní právomocí členských štátov a zásady subsidiarity. Plne uznáva kompetencie národných štátov v oblasti zdravotníctva, preto povzdbudzuje vlády k tomu, aby sa za reprodukčné a sexuálne práva žien postavili. Zdá sa, že na Slovensku stále dochádza k zásadnému nepochopeniu fungovania EÚ, vzhľadom na neopodstatnené negatívne reakcie, ktoré správa vyvolala.“

Vladimír Bilčík (EĽS): Som pripravený podporiť správu europoslanca Matića, okolo ktorej je, žiaľ, veľa emócií a dezinformácií. Pozorne som si prečítal 39 strán tejto správy, ktorá sa venuje sexuálnym a reprodukčným právam. Nie s každým slovom v tejto správe súhlasím, ale tak to je v prípade mnohých politických správ, o ktorých v europarlamente hlasujeme. Matićova správa neporušuje subsidiaritu. Ide o nelegislatívnu správu, ktorá štátom nemôže nič prikázať. Vysiela však dôležitý politický signál, že ženské práva sú ľudské práva a dôstojnosť každého z nás si zaslúži plnohodnotný rešpekt a ochranu, vrátane práva na zdravie, telesnú integritu a nediskriminačný prístup pri zdravotnej starostlivosti. 

Celosvetový problém

Parlament tiež prostredníctvom samostatného uznesenia zareagoval na výsledky samitu o populácii a rozvoji v Nairobi. Poslanci zdôraznili, že ženám by mala byť zaručená primeraná a cenovo dostupná zdravotná starostlivosť a všeobecné rešpektovanie ich sexuálnych a reprodukčných práv. Prístup k službám sexuálneho a reprodukčného zdravia, plánovania rodiny, starostlivosti o matky, predpôrodnej a novorodeneckej zdravotnej starostlivosti a službám v oblasti bezpečného umelého prerušenia tehotenstva sú dôležitými prvkami pre záchranu života žien a zníženie úmrtnosti novorodencov a detí, dodáva text, ktorý plénum schválilo pomerom hlasov 444 (za): 182 (proti): 57 (zdržalo sa hlasovania).

O mam

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Komisia nemá prečo vstupovať do rozhodnutí o zahraničných investíciách

Poslanci Európskeho parlamentu budú na tohto týždňovom plenárnom zasadnutí diskutovať s predstaviteľmi Komisie aj o skutočných zámeroch …

Consent choices