Europoslanec Michal Wiezik (EPP, SPOLU) PHOTO: archív MW

Michal Wiezik: Kritika dohody o reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky

V piatok (25.jún)  zástupcovia štátov EÚ dosiahli dohodu o reforme systému agrárnych dotácií. Táto dohoda by mala ukončiť takmer trojročné rokovanie o spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP). Europoslanec Michal Wiezik (EPP, SPOLU) túto dohodu kritizuje. „Reforma výrazne oslabuje aktivity smerujúce k podpore biodiverzity a ekologického poľnohospodárstva.“

Opatrenia na ochranu biodiverzity a zachovanie dobrého stavu ekosystémov sú planované len na báze dobrovoľnosti, chýba systémová podpora zo strany EÚ. V hlavnej časti textu nenájdeme referencie na dôležité stratégie o ochrane Biodiverzity a Z farmy na stôl (tie sú spomenuté len v recitáloch s limitovaným účinkom), doplňujúci návrh Rady dokonca zabraňuje tomu, aby sa právne záväzný Európsky ekologický dohovor použil na hodnotenie národných strategických plánov, v ktorých členské štáty stanovia, ako budú vykonávať SPP do roku 2027. Uzavrieť dohodu trvalo skoro 3 roky, 25 trialógov a 100 technických stretnutí. Ambiciózne požiadavky, ktoré by boli v súlade s cieľmi Európskeho ekologického dohovoru, či Stratégie pre biodiverzitu neboli prijaté,“ pripomína europoslanec.

Jednou z nových častí tejto dohody sú ekologické schémy. Účelom ekologických schém je odmeňovať poľnohospodárov, ktorí obhospodarujú pôdu spôsobom, ktorý je priaznivý pre prírodu a klímu, a stimulovať prijatie konkrétnych poľnohospodárskych postupov s vyššími environmentálnymi výhodami. „Pre ekoschémy je ale alokovaných menej prostriedkov (25% prostriedkov prvého piliera s možnosťou využiť len 20% počas prechodného obdobia v rokoch 2023 a 2024) ako v pôvodnom návrhu Európskeho parlamentu (požiadavka na 30%),“ hovorí Michal Wiezik.

Viac..  Maďarsko považuje postup EÚ voči Gruzínsku za nespravodlivý

Vzhľadom na klimatickú krízu a vymieranie druhov v poľnohospodárskej krajine má zásadný význam spôsob, akým krajiny EÚ v nasledujúcich siedmich rokoch podporia poľnohospodárstvo dotáciami vo výške takmer 400 miliárd eur. Hlavným problémom je, ak využitie týchto prostriedkov nebude kompatibilné s Európskym ekologickým dohovorom. V tomto ohľade je dohoda zlyhaním a v tomto znení nie som pripravený dohodu podporiť,“ dodáva europoslanec Michal Wiezik.

O mam

Odporúčame pozrieť

Štáty EÚ sa zhodi na pozícii k ratifikácii Dohovoru o násilí a obťažovaní

Členské krajiny EÚ (Rada EÚ) v pondelok v Bruseli prijali svoju pozíciu k návrhu rozhodnutia, …

Consent choices