stefanec
Ivan Štefanec, europoslanec /KDH, EPP/. PHOTO: European Union 2021.

Ivan Štefanec: Vyzývame Európsku komisiu, aby podporila online platformu ECIPES27, ktorá má pomôcť prekonať dôsledky pandémie

Poslanci Európskeho parlamentu zo šiestich krajín vyzývajú európskych komisárov Fransa Timmermansa (Európsky zelený pakt), Josep Borrell (Silnejšia Európa v medzinárodnom meradle) a Margrethe Vestager (Európa pripravená na digitálny vek) na podporu internetovej platformy ECIPES27 na rozvoj a implementáciu pilotného programu priamej pomoci Európskej komisie prostredníctvom elektronického podpisu.

ECIPES27 (Európska súdržnosť prostredníctvom podporných programov pre občanov, Obce a mládež) je vzorom na získanie finančnej podpory EÚ pre tri kategórie príjemcov: Občanov, miestne orgány verejnej moci (starostovia) a mladých ľudí (podnikatelia) – prostredníctvom prístupu k digitálnej platforme a využívania elektronického podpisu, čím sa priamo poskytuje podpora EÚ.

Vo svojom liste z 9. júna poslanci Európskeho parlamentu poznamenali, že „Sme presvedčení, že občania, starostovia a mladí ľudia, ktorí nás podporujú, si zaslúžia ECIPES27, pretože ide o priame kontaktné miesto medzi Európskou komisiou, ústrednými orgánmi členských štátov, občianskou spoločnosťou a podnikateľmi“ a koncepcia ECIPES27 by sa mohla stať potrebným spúšťacím mechanizmom pre občanov európsky zelený pakt.Ďalším pilierom podporujúcim prístup k ECIPES27 je vyhlásenie predsedu skupiny PPE Manfreda Webera: „Musíme urobiť z ľudí držiteľov európskeho rozvoja“ počas diskusie, ktorú 2. júna 2021 zorganizovala skupina EPP „Rozprava o budúcnosti Európy“.

Úsilie troch kategórií príjemcov, pre ktoré sa koncepcia ECIPES27 zameriava, je efektívne katalyzované:

Občania môžu požiadať o kupón (pevne stanovená suma), ktorý im umožní kúpiť maximálny výrobok súvisiaci s energiou. Občania, ktorí majú hmatateľný pozitívny vplyv na svoj vlastný život, zvýšia svoju dôveru v spoločenstvo EÚ. Výsledkom bude, že podpora EÚ pôjde priamo do domova občanov.

Miestne orgány verejnej moci môžu prostredníctvom partnerstiev spolupráce využívať malé granty na projekty, ktoré reagujú na naliehavé potreby svojich obcí a na európske ciele v súvislosti s vidieckym a mestským prostredím, a realizovať rýchly ekologicky inteligentný projekt. Prostredníctvom ECIPES27 možno v rámci siete obcí EÚ zopakovať ekologické projekty a úspešné osvedčené postupy a posilniť súdržnosť spoločenstva európskych občanov.

Viac..  Eurobarometer: Európania digitalizáciu cestovných dokladov vnímajú pozitívne

Mladí ľudia, budúci alebo súčasní podnikatelia môžu požiadať o kapitál na rozvoj ekologických počiatkov, pričom ich výrobok alebo služba sa uprednostňuje v súlade s Európskym environmentálnym paktom. Dnešná mládež je zajtra potenciálne nezamestnaná. Od začiatku pandémie sa miera nezamestnanosti mladšia ako 25 rokov zvýšila viac ako miera nezamestnanosti ostatných skupín obyvateľstva. Dnešnými mladými ľuďmi sú aj tí, ktorí zabezpečia splatenie pôžičiek pre budúcu generáciu EÚ a Fond pre obnovu a odolnosť (splatný v roku 2058). Na základe spoľahlivých obchodných modelov s možnosťou pridať nové, ale spoľahlivé obchodné modely možno prostredníctvom ECIPES27 pomôcť 1 miliónu mladých ľudí (vo veku 18 – 25 rokov) začať ekologické začínanie činnosti na diaľku. Výsledkom bude, že podpora EÚ sa stane pilierom nového podnikateľského prostredia šetrného k životnému prostrediu.

Projekty financované EÚ prostredníctvom ECIPES27 budú zodpovedať prioritám digitálneho a environmentálneho prechodu a zníženie byrokratickej zložky zlepší tok a kvalitu projektov realizovaných pod záštitou EÚ.

Na záver by sme chceli pripomenúť, že začiatkom júna pán komisár Hahn oznámil, že Európska komisia optimalizovala priestory uzavretím polovice jeho budov do roku 2030, keďže diaľkové práce sú „novým pravidlom“. Za týchto okolností sú nové programy pomoci online platformy nevyhnutným krokom na optimalizáciu procesov v EÚ!

O red

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Cestovný ruch je šancou pre chudobné regióny Slovenska

Pred dvadsiatimi siedmymi rokmi sa Valné zhromaždenie Svetovej organizácie cestovného ruchu  rozhodlo ustanoviť 27. september …

Consent choices