zamestnanci, priemysel
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska únia musí podľa štátneho tajomníka Jána Oravca udržať priemyselnú výrobu

Ministri členských krajín Európskej únie (EÚ) sa na dvojdňovom stretnutí v Slovinsku zhodli, že najnovšie iniciatívy Európskej komisie, ako je napríklad balík Fit for 55, musia byť veľmi podrobne posúdené z pohľadu ich dopadu na konkurencieschopnosť priemyslu v EÚ. „Európska únia a jej členské štáty musia oveľa zodpovednejšie zvažovať dopady prijatých alebo ohlasovaných opatrení na fungovanie samotných podnikov,“ zdôraznil štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Ján Oravec, ktorý viedol slovenskú delegáciu na neformálnom zasadnutí Rady ministrov EÚ zodpovedných za konkurencieschopnosť v slovinskej Ľubľane. „Našou úlohou je podporiť zelenú a digitálnu transformáciu našich ekonomík, ale zároveň aj predísť tomu, aby sme niektorými opatreniami vyháňali firmy z EÚ či dokonca boli príčinou ukončenia ich podnikania,“ dodal štátny tajomník.

Ako informovala hovorkyňa ministerstva hospodárstva Katarína Matejková, témou stretnutia v Ľubľane bola aj budúcnosť európskeho textilného a energeticky náročného priemyslu s dôrazom na ich prechod na udržateľnú výrobu v tzv. obehovej ekonomike. Ministri sa zhodli, že v budúcnosti musí EÚ hrať globálny prím pri prechode na obchodné a výrobné modely, ktoré menej zaťažujú životné prostredie. „Zároveň je nevyhnutné zachovať výrobu v EÚ kombináciou znižovania regulačného zaťaženia podnikania, zjednodušovania regulačného rámca, zrýchľovania povoľovacích procedúr a podporných opatrení na zlepšenie dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily či inovatívnych technológií a biznis modelov,“ dodal Oravec.

Viac..  EK schválila slovenské opatrenia na podporu zamestnateľnosti po zatvorení uhoľných baní

Slovinsko je aktuálne predsedajúcou krajinou Rady EÚ. Počas druhého polroka 2021 bude venovať pozornosť najmä téme udržateľnej výroby v Európskej únii.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

elektrina

Nemecko požaduje od EK, aby vládam umožnila dotovať elektrinu pre priemysel

Zavedenie ceny elektriny pre priemysel musí schváliť Európska komisia (EK). Premiéri 16 nemeckých spolkových krajín …

Consent choices