Zlatý september, Európsky parlament PHOTO: © European Union 2020 - Source : EP

Rekapitulácia prvého polroka 2021 v EP: Covid-19, Konferencia o budúcnosti Európy a klimatický predpis

Počas prvého polroka 2021 Európsky parlament prijal opatrenia na zmiernenie dopadov koronakrízy a spustil Konferenciu o budúcnosti Európy. Poslanci prijali aj nový klimatický predpis.

 Covid-19

V júni Parlament odobril digitálne COVID osvedčenie EÚ a apeloval na členské štáty, aby ho implementovali od 1. júla. Tento digitálny preukaz je považovaný za nástroj na obnovenie voľného pohybu, no poslanci aj tak pripomenuli, že musí rešpektovať základné práva občanov.

 Členovia Parlamentu podporili aj dočasné pozastavenie patentov na vakcíny. Vo februári vyzvali EÚ a členské štáty, aby aj naďalej spolupracovali v boji proti pandémii a aby prijali urgentné opatrenia na zvýšenie výroby vakcín.

 V marci Parlament prijal nový program EU4Health, vďaka ktorému bude Únia lepšie pripravená na budúce zdravotné hrozby. Program zlepší aj dostupnosť liekov a zdravotníckych pomôcok pre všetkých.

 Časová os: Čo robí EÚ proti koronavírusu v roku 2021

 Konferencia o budúcnosti Európy

Konferencia o budúcnosti Európy bola oficiálne spustená 9. mája na Deň Európy v Štrasburgu. Táto iniciatíva predstavuje príležitosť pre všetkých Európanov podieľať sa na formovaní spoločnej budúcnosti a predostrieť konkrétne návrhy pre európske politiky.

Digitálna platforma Konferencie, ktorá existuje vo všetkých jazykoch EÚ vrátane slovenčiny, bola spustená už v apríli. Práve na nej môžu ľudia pridávať svoje námety a komentovať námety iných. V júni sa v Parlamente konalo prvé plenárne zasadnutie Konferencie, ktorého sa zúčastnili zástupcovia európskych inštitúcií, národní poslanci, predstavitelia občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov ako aj bežní občania.

Klíma a životné prostredie

V júni Parlament prijal nový klimatický právny predpis EÚ, v zmysle ktorého by mala EÚ do roku 2030 znížiť emisie o 55%. Doteraz bol tento cieľ nastavený na 40%. Parlament prijal aj svoje stanovisko k Európskej stratégii pre biodiverzitu do roku 2030. Poslanci tu žiadajú, aby bolo minimálne 30% suchozemských a morských oblastí vyhlásených za chránené. V máji Parlament prijal nový program LIFE s rozpočtom 5,4 miliardy eur. Ide o jediný európsky program venovaný výlučne na ochranu životného prostredia a klímy. Okrem neho ale poslanci počas prvej polovice tohoto roka prijali mnoho iných programov. Vo februári bol prijatý Akčný plán pre obehové hospodárstvo, ktorého cieľom je dosiahnuť do roku 2050 udržateľné a obehové hospodárstvo a prestať používať toxické látky.

Viac..  Maďarské predsedníctvo v EÚ sa zameria na konkurencieschopnosť i bezpečnosť

 Bielorusko

V júni Parlament vyzval EÚ, aby potrestala osoby zapojené do vynúteného pristátia lietadla Ryanair v Minsku a zatknutia bieloruského novinára Ramana Prataseviča. Poslanci vyzvali aj členské krajiny, aby pokračovali v sankciách v dôsledku porušovania ľudských práv v Bielorusku.

Právny štát

Parlament v júni prostredníctvom prijatého uznesenia vyzval Komisiu, aby si splnila svoju povinnosť, ktorá jej vyplýva z nového mechanizmu na ochranu eurofondov a proti zneužívaniu peňazí z európskeho rozpočtu vládami, ktoré nerešpektujú právny štát.

V reakcii na zhoršujúcu sa situáciu pre LGBTI ľudí v niektorých členských štátoch Parlament v marci vyhlásil EÚ ako zónu slobody pre LGBTI. Poslanci vyjadrili obavy ohľadne slobody médií a vyzvali Komisiu, aby zvýšila úsilie na ochranu novinárov v Európe.

 Brexit

V apríli Parlament prijal dohodu o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktorá stanovuje pravidlá pre nové partnerstvo. Poslanci zhodnotili túto dohodu ako najlepšiu možnosť na zmiernenie negatívnych dopadov brexitu.

Vzťahy medzi EÚ a USA

V januári poslanci privítali inauguráciu nového amerického prezidenta Joa Bidena. Vidia v ňom spojenca a príležitosť posilniť naše spoločné vzťahy ako aj spoluprácu na globálnych výzvach a hrozbách pre demokraciu. V júni sa v Bruseli konal prvý summit EÚ-USA od roku 2014.

O mam

Odporúčame pozrieť

Študent gymnázia spolupracuje s Európskym parlamentom. Čo hovorí o eurovoľbách?

Marco Németh je v študentom gymnázia na Slovensku, ale paralelne študuje aj na Milestone Institute …

Consent choices