Plán boja proti rakovine: EK stanovuje zníženie prítomnosti karcinogénnych látok v potravinách

Európska komisia stanovila nové maximálne hodnoty obsahu kadmia a olova v širokej škále potravinových výrobkov. Cieľom týchto opatrení je ďalej znižovať prítomnosť karcinogénnych kontaminantov v potravinách a zlepšiť prístupnosť zdravých potravín. Stanovenie nových hodnôt je súčasťou záväzkov prijatých v rámci Európskeho plánu boja proti rakovine. Tieto opatrenia sa budú uplatňovať od konca augusta.

Maximálne hodnoty kadmia potenciálne obsiahnutého v potravinách, ako sú ovocie, zelenina, obilniny a olejniny, sa v niektorých prípadoch znížia. Opatrenie zvýši bezpečnosť predávaných a konzumovaných potravín v EÚ a pomôže odstrániť z trhu potravinové výrobky s najvyššou koncentráciou kadmia. Okrem toho sa znížia maximálne hodnoty olova v mnohých potravinových výrobkoch vrátane potravín určených malé deti.

Nové maximálne množstvá olova sa stanovia aj pre divo rastúce huby, koreniny a soľ. Kadmium je toxický ťažký kov prítomný v životnom prostredí, a to tak prirodzene, ako aj v dôsledku poľnohospodárskych a priemyselných činností. Hlavným zdrojom expozície nefajčiarov kadmiu sú potraviny. Keďže olovo je tiež prirodzene sa vyskytujúcim kontaminantom v životnom prostredí, práve potraviny sú hlavným zdrojom vystavenia ľudí účinkom olova.

Viac..  EÚ: V roku 2022 opäť došlo k nárastu antimikrobiálnej rezistencie

O mam

Odporúčame pozrieť

Zvyšky pesticídov boli vlani najčastejšie v potravinách z krajín mimo EÚ

Zvyšky pesticídov sa v roku 2022 najčastejšie v SR zistili v potravinách dovezených z tretích …

Consent choices