vlak
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európsky rok železníc: rýchlik spájajúci Európu už vyrazil naprieč kontinentom

Špeciálny vlak „Connecting Europe Express“, ktorý vypravili v rámci Európskeho roka železníc 2021, odišiel 2. septembra z lisabonskej hlavnej stanice. Na svojej päťtýždňovej ceste do Paríža, kam dorazí 7. októbra, zastaví vo viac ako 100 mestách a metropolách. Na trase Lisabon – Paríž čaká vlak čestná zastávka v Ľubľane, kde symbolicky „prepojí“ portugalské, slovinské a francúzske predsedníctvo v Rade EÚ.

Komisárka EÚ pre dopravu Adina Vălean v tejto súvislosti uviedla: „Železnica vždy formovala našu bohatú spoločnú históriu. Znamená však aj budúcnosť Európy – je našou cestou k zmierneniu dosahu klimatickej zmeny a hybnou silou hospodárskej konjunktúry po pandémii budovaním uhlíkovo neutrálneho odvetvia dopravy. V nadchádzajúcich týždňoch sa vlak „Connecting Europe Express“ stane putovnou konferenciou, laboratóriom i priestorom na diskusiu o tom, ako zatraktívniť železničnú dopravu tak pre cestujúcich, ako aj pre podniky. Dúfame, že nás prídete privítať na železničnú stanicu vo vašom okolí.“

Na trase je naplánovaných viacero podujatí sprevádzajúcich vítanie vlaku na zastávkach po Európe. Nadšenci železničnej dopravy sa budú môcť zúčastniť aj na diskusiách priamo vo vlaku, ako aj na konferenciách v Lisabone, Bukurešti, Berlíne a luxemburskom Bettembourgu o politike EÚ v oblasti infraštruktúry a úlohe transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), ktoré budú vysielané naživo na internetovej stránke podujatia. Vlak „Connecting Europe Express“ je výsledkom unikátnej spolupráce Európskej komisie so Združením európskych železničných a infraštruktúrnych spoločností (CER), s európskymi železničnými dopravcami, správcami infraštruktúry a s mnohými ďalšími partnermi na miestnej i celoeurópskej úrovni.

Predseda združenia CER a generálny riaditeľ rakúskych spolkových železníc Andreas Matthä vyzdvihol význam tohto spoločného projektu: „Connecting Europe Express je nádherným dôkazom úspechu Európskeho roka železníc a zároveň upozornením na výzvy, pred ktorými spoločne stojíme. Členovia združenia CER sú pripravení naplniť ciele zelenej dohody. Silný európsky železničný sektor je pre dosiahnutie klimatických cieľov EÚ kľúčový. V súčasnosti máme v cezhraničnej železničnej doprave príliš veľa technických prekážok a prejsť jedným vlakom cez štátne hranice je často komplikované. Našou snahou je aj naďalej presúvať nákladnú dopravu z ciest na železnice, poskytovať efektívne služby pre každodenných cestujúcich za prácou a rozširovať osobnú medzinárodnú železničnú dopravu o denné i nočné služby. Verím, že vlak „Connecting Europe Express“ upozorní na tieto výzvy aj širšiu verejnosť. Rád by som sa poďakoval všetkým kolegyniam, kolegom a partnerom, ktorí tento projekt umožnili, a zaželal vlaku šťastnú cestu.

Viac..  EÚ chce bojovať proti online pirátstvu pri športových a iných podujatiach

Súvislosti

Vlak „Connecting Europe Express“ je výsledkom úsilia partnerov z odvetvia železničnej dopravy EÚ a inštitúcií, ktoré spojili svoje sily tak na úrovni Únie, ako aj jednotlivých štátov či miest. Vzhľadom na rôzny rozchod koľajníc v Európe bude „Connecting Europe Express“ v skutočnosti pozostávať z troch vlakov – tzv. pyrenejského, štandardného a pobaltského vlaku, ktoré sa na trase stretnú. Projekt upozorňuje jednak na chýbajúcu interoperabilitu medzi niektorými časťami európskej železničnej siete, ale aj na príklady úspešnej spolupráce medzi železničnými spoločnosťami a správcami infraštruktúry.

Železničné vozne poskytli rôzne európske železničné spoločnosti. Jeden z nich, ktorý poskytla maďarská železničná spoločnosť MÁV, bude miestom výstavy na kolesách organizovanej Európskou výkonnou agentúrou pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) a spoločným podnikom Shift2Rail. Výstava ukáže viaceré technológie a inovácie, ktoré zlepšujú zážitok z cestovania vlakom, a tiež možnosti finančnej podpory EÚ na projekty v oblasti infraštruktúry. Vlak dopĺňa konferenčný vozeň (poskytnutý francúzskou železničnou spoločnosťou SNCF), dva klasické osobné vozne (od nemeckej DB a švajčiarskej SBB), jedálny vozeň (talianskej FS) a lôžkový vozeň (rakúskej ÖBB). Pyrenejský vlak medzi Portugalskom a Španielskom zabezpečuje španielsky dopravca Renfe a pobaltský vlak zasa litovský dopravca LTG.

Vzhľadom na pandemickú situáciu je bezpečnosť pri organizovaní všetkých podujatí súvisiacich s vlakom Connecting Europe Express prvoradá. Niektoré podujatia sa budú vysielať naživo, no nadšenci železníc budú môcť vlak v niektorých staniciach privítať aj osobne.

O mam

Odporúčame pozrieť

Politika súdržnosti EÚ: Viac ako 190 miliónov eur na lepšiu železničnú infraštruktúru na Slovensku

Vďaka novoprijatej investícii vo výške viac ako 190 miliónov eur z Kohézneho fondu na roky 2014 …

Consent choices