lieky
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Koronavírus: Komisia podpísala zmluvu na dodanie monoklonálnych protilátok

Komisia podpísala rámcovú zmluvu o spoločnom obstarávaní s farmaceutickou spoločnosťou Eli Lilly na dodanie monoklonálnych protilátok pre pacientov s koronavírusom. Ide o najnovší vývoj v súvislosti s prvým portfóliom piatich sľubných terapeutík, ktoré Komisia oznámila v rámci stratégie EÚ v oblasti liečby ochorenia COVID-19 v júni 2021. Tento liek je v súčasnosti predmetom priebežného preskúmania Európskou agentúrou pre lieky. Osemnásť členských štátov sa zapojilo do spoločného obstarávania na nákup až 220 000 liekov.

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová uviedla: „Viac ako 73 % dospelej populácie v EÚ je v súčasnosti plne zaočkovaných a toto číslo sa ešte zvýši. Vakcíny však nemôžu byť našou jedinou odpoveďou na COVID-19. Ľudia sa ešte stále infikujú a zápasia s chorobou. Musíme pokračovať v našej práci, aby sme vakcínami predišli ochoreniu, a zároveň zabezpečili, že toto ochorenie dokážeme liečiť terapeutikami. Dnešným podpisom dávame bodku za naším tretím verejným obstarávaním a plníme záväzok v rámci liečebnej stratégie EÚ, ktorým je uľahčiť prístup pacientov s ochorením COVID-19 k najmodernejším liekom.“

Zatiaľ čo očkovanie zostáva najsilnejšou zbraňou proti vírusu a jeho variantom, terapeutiká zohrávajú pri liečbe ochorenia COVID-19 kľúčovú úlohu. Pomáhajú zachraňovať životy, urýchľujú zotavenie, skracujú dĺžku hospitalizácie a v konečnom dôsledku znižujú zaťaženie systémov zdravotnej starostlivosti.

Liek, ktorý vyrobila spoločnosť Eli Lilly, je kombináciou dvoch monoklonálnych protilátok (bamlanivimab a etesevimab) určenou na liečbu pacientov s koronavírusom, ktorí nepotrebujú kyslíkovú liečbu, ale je u nich vysoké riziko vážneho priebehu ochorenia COVID-19. Monoklonálne protilátky sú proteíny vyrobené v laboratóriu, ktoré napodobňujú schopnosť imunitného systému bojovať proti koronavírusu. Prichytia sa k spike proteínu, a tak zablokujú prichytenie vírusu k ľudským bunkám.

Na základe dohody EÚ o spoločnom obstarávaní sa Európskej komisii dosiaľ podarilo uzavrieť takmer 200 zmlúv na rôzne zdravotnícke protiopatrenia s kumulatívnou hodnotou viac ako 12 miliárd EUR. Na základe rámcovej zmluvy o spoločnom obstarávaní uzatvorenej so spoločnosťou Eli Lilly môžu členské štáty v prípade potreby zakúpiť kombinovaný liek bamlanivimab a etesevimab po tom, ako bolo preň vydané podmienečné povolenie na uvedenie na trh na úrovni EÚ Európskou agentúrou pre lieky alebo povolenie na núdzové použitie v príslušnom členskom štáte.

Kontext

Dnešná zmluva o spoločnom obstarávaní nadväzuje na zmluvu z 31. marca 2021 so spoločnosťou Roche, ktorá sa týka lieku Regn-COV2, kombinácie liekov Casirivimab a Imdevimab, a na zmluvu s Glaxo Smith Kline z 27. júla 2021 o dodávke sotrovimabu (VIR-7831) vyvinutého v spolupráci s firmou VIR biotechnology.

Viac..  EÚ: V roku 2022 opäť došlo k nárastu antimikrobiálnej rezistencie

Cieľom stratégie EÚ v oblasti liečby ochorenia COVID-19 prijatej 6. mája 2021 je vybudovať široké portfólio terapeutík na liečbu ochorenia COVID-19, aby sme do októbra 2021 mali k dispozícii tri nové terapeutiká a prípadne ďalšie dva do konca roka. Stratégia pokrýva celý životný cyklus liekov od výskumu, vývoja, výberu sľubných kandidátov, rýchleho povolenia zo strany regulačných orgánov, výroby a zavádzania až po konečné použitie. Poslúži aj na koordináciu a zabezpečenie spolupráce EÚ pri rozširovaní prístupu k liekom prostredníctvom spoločného obstarávania.

Stratégia je súčasťou silnej európskej zdravotnej únie, ktorá využíva koordinovaný prístup EÚ k lepšej ochrane zdravia našich občanov, pomáha EÚ a jej členským štátom lepšie predchádzať budúcim pandémiám a lepšie ich zvládať a zároveň zvyšuje odolnosť európskych systémov zdravotnej starostlivosti. Je zameraná na liečbu pacientov s ochorením COVID-19 a dopĺňa úspešnú stratégiu EÚ v oblasti vakcín, prostredníctvom ktorej boli v EÚ povolené bezpečné a účinné vakcíny proti ochoreniu COVID-19 s cieľom predchádzať infekcii vírusom a znížiť mieru jeho šírenia, ako aj hospitalizácie a úmrtí spôsobených týmto ochorením.

Stratégia priniesla 29. júna 2021 prvé výsledky, keď bolo oznámených päť navrhovaných terapeutík, ktoré by mohli byť čoskoro k dispozícii na liečbu pacientov v celej EÚ. Uvedených päť liekov je v pokročilom štádiu vývoja. Ak konečné údaje preukážu ich bezpečnosť, kvalitu a účinnosť, majú veľký potenciál stať sa tromi novými terapeutikami na liečbu ochorenia COVID-19 a do októbra 2021 získať povolenie na uvedenie na trh, čo je cieľom stratégie.

Globálna spolupráca v oblasti terapeutík má zásadný význam a je kľúčovým prvkom našej stratégie. Komisia je odhodlaná spolupracovať s medzinárodnými partnermi pri vývoji terapeutík na liečbu COVID-19 a sprístupniť ich na celom svete. Komisia takisto skúma možnosti podpory priaznivého prostredia na produkciu zdravotníckych výrobkov a zároveň posilniť výskumné kapacity v partnerských krajinách na celom svete.

O mam

Odporúčame pozrieť

Ministerka Dolinková ocenila snahy EÚ o zabezpečenie dostatku liekov v Európe

Slovensko podporuje celoeurópske snahy o zabezpečenie dostatku liekov.  Uviedla to ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková …

Consent choices