zdrave-jedlo
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Zdravý životný štýl: Komisia spúšťa celoeurópsku kampaň

Európska komisia spustila kampaň HealthyLifestyle4All. Cieľom kampane je podporovať zdravý životný štýl všetkých občanov naprieč generáciami a spoločenskými skupinami, pričom konečným zámerom je zlepšiť zdravie a duševnú pohodu Európanov. Táto dvojročná kampaň v sebe spája šport a aktívny životný štýl s politikami týkajúcimi sa zdravia, potravín a iných oblastí a snaží sa zapojiť do diania občiansku spoločnosť, mimovládne organizácie, štátne, miestne a regionálne orgány a medzinárodné subjekty. Všetci zainteresovaní hodlajú implementovať viacero opatrení, ktorých cieľom je nabádať Európanov, aby viedli aktívnejší život a aby viac dbali na svoje zdravie.

Plánovanými opatreniami sa podporia tri ciele kampane HealthyLifestyle4All:

  • zvýšiť informovanosť o zdravom životnom štýle naprieč generáciami;
  • podporiť ľahší prístup k športu, fyzickej aktivite a zdravému stravovaniu s osobitným zameraním na začlenenie a nediskrimináciu, aby sme dokázali osloviť a zapojiť aj znevýhodnené skupiny ľudí;
  • podporiť globálny prístup vo všetkých politikách a sektoroch v snahe ozrejmiť súvis medzi stravovaním, zdravím, duševnou pohodou a športom.

Svoje záväzky týkajúce sa konkrétnych opatrení môžu všetky zúčastnené organizácie predložiť prostredníctvom online nástroja Pledge Board. Svoj príspevok už predložili viaceré krajiny a organizácie EÚ, ako napríklad medzinárodný a európsky olympijský výbor, Svetová antidopingová agentúra (WADA), Medzinárodná federácia pre šport v školách, Medzinárodná federácia futbalových zväzov (FIFA), Únia európskych futbalových zväzov (UEFA) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), pričom sa očakáva, že mnohé ďalšie subjekty tak čoskoro urobia.

Komisia ako koordinátor kampane hodlá v nasledujúcich dvoch rokoch zrealizovať množstvo opatrení, spomedzi ktorých možno spomenúť napríklad:

  • navyšovanie financovania pre projekty podporujúce zdravý životný štýl v rámci programov Erasmus+Horizont Európa a EU4Health. V rokoch 2021 – 2027 bude na športové akcie v rámci programu Erasmus+ k dispozícii 470 miliónov eur, v rámci programu Horizont Európa 290 miliónov eur a v rámci programu EU4Health 4,4 milióna eur;
  • vytvorenie nového ocenenia s názvom #BeActive Across Generations Award (byť aktívny naprieč generáciami) s cieľom upriamiť pozornosť na význam športu v rôznych vekových kategóriách;
  • spustenie mobilnej aplikácie EÚ na prevenciu rakoviny s cieľom zvýšiť informovanosť o význame zdravého životného štýlu pri prevencii rakoviny a podporiť ciele európskeho plánu na boj proti rakovine;
  • vytvorenie a aktualizáciu databázy zložiek potravín, ktorá bude obsahovať informácie o nutričnej kvalite spracovaných potravinových výrobkov predávaných v EÚ, s cieľom podporiť zdravšie potravinové výrobky a znížiť spotrebu menej zdravých potravinových výrobkov s vysokým obsahom cukru, tuku a soli. Splnenie tohto cieľa podporí aj harmonizované povinné označovanie výživovej hodnoty na prednej strane balenia a kódex správania EÚ pre zodpovedné potravinárske podniky a obchodné praktiky, ktorý nadobudol účinnosť v júli 2021;
  • riešenie otázky zdravého a udržateľného stravovania a významu fyzickej aktivity a duševného zdravia v školách. Komisia preskúma program EÚ na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka v školách a vo svojom odporúčaní o vzdelávaní zefektívni koncepciu zdravého životného štýlu;
  • podpora tvorby politiky založenej na dôkazoch pre zdravý životný štýl prostredníctvom vedomostnej brány na podporu zdravia a prevencie chorôb a vedomostného centra pre rakovinu.

Kampaň sa začala súbežne so začiatkom Európskeho týždňa športu 2021, ktorý prebieha od 23. do 30. septembra v celej Európe pod záštitou troch významných európskych športovcov: Beatrice Viovej, Jorge Pinu a Sergeja Bubku. Význam fyzickej aktivity, ktorá prináša radosť, zvyšuje odolnosť organizmu a spája generácie, zdôraznia tisíce podujatí, ktoré budú prebiehať tak online, ako aj v najrôznejších fyzických lokalitách. Od svojho prvého ročníka v roku 2015 sa Európsky týždeň športu stal najväčšou európskou kampaňou na podporu športu a fyzickej aktivity. Európskeho týždňa športu sa v roku 2020 zúčastnilo rekordných 15,6 milióna aktívnych účastníkov na viac než 32 000 podujatiach v celej Európe.

Vyjadrenia členov kolégia:

Podpredseda Komisie pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „Šport a fyzická aktivita prispievajú k nášmu telesnému a duševnému blahobytu. Nedostatok fyzickej aktivity má negatívny vplyv nielen na spoločnosť a ľudské zdravie, ale má aj ekonomické dôsledky. Šport má navyše potenciál šíriť posolstvo tolerancie a posilňovať občiansku spolupatričnosť v celej Európe. Dnešná kampaň HealthyLifestyle4All je svedectvom o tom, že Komisii záleží na zdravom životnom štýle každého jedného občana.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová včera uviedla kampaň spolu s Európskym týždňom športu v Slovinsku, pričom poznamenala: „Informovanosť ľudí o význame športu a fyzickej zdatnosti pre zdravý životný štýl sa rokmi neustále zvyšuje, v neposlednom rade aj v dôsledku pandémie. Tento trend musíme ďalej udržiavať. Európska komisia bude naďalej pracovať na zvyšovaní povedomia o zásadnej úlohe, ktorú šport zohráva pre našu spoločnosť a pre zdravie, sociálne začlenenie a blahobyt ľudí. V rámci iniciatívy HealthyLifestyle4All vyzývame kľúčové odvetvia podporujúce šport, fyzickú aktivitu a zdravé stravovanie, aby sa pripojili ku Komisii a podporili opatrenia, ktoré môžu zlepšiť naše zdravé návyky.“

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová dodala: „Dobré zdravie je základom silnej spoločnosti a odolného hospodárstva. A platí, že prevencia je vždy lepšia ako liečba. Preto sú podpora zdravia a prevencia chorôb kľúčovými zložkami našej práce v oblasti zdravia a ústredným prvkom európskeho plánu na boj proti rakovine. Iniciatíva HealthyLifestyle4All nám pomôže upriamiť pozornosť na význam zdravého životného štýlu pre všetky generácie a spoločenské skupiny. Zvýši informovanosť o význame zdravého životného štýlu, podporí posun smerom k udržateľnejšiemu stravovaniu a podporí zodpovedné podnikanie v oblasti potravín a zodpovedné marketingové postupy.“

Súvislosti

Viac..  Ministerka Dolinková ocenila snahy EÚ o zabezpečenie dostatku liekov v Európe

Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometra takmer polovica Európanov nikdy nešportuje ani sa nevenuje inej fyzickej aktivite, pričom toto percento z roka na rok rastie. Vo vekovej skupine 15+ rokov konzumuje aspoň päť porcií ovocia alebo zeleniny denne iba každý siedmy z nás, zatiaľ čo jeden z troch občanov nekonzumuje ovocie ani zeleninu vôbec. Zdravý životný štýl prispieva k zníženiu výskytu viacerých neprenosných ochorení. Je napríklad všeobecne známe, že viac než 40 percentám prípadov rakoviny možno predísť, pričom určujúcimi faktormi výskytu tohto ochorenia sú nezdravé stravovanie a sedavý životný štýl. Ak chceme predchádzať rakovine, zachraňovať životy a znižovať mieru utrpenia chorých, treba prijať účinné stratégie na prevenciu tohto ochorenia. Európsky plán na boj proti rakovine je pripravený poskytnúť ľuďom informácie a nástroje potrebné na to, aby sa v otázkach stravovania a pohybu dokázali lepšie a zdravšie rozhodovať.

Je dokázané, že šport podporuje imunitný systém, pomáha zlepšovať duševné zdravie a učí nás dôležité veci o inklúzii a aktívnej účasti. Na úrovni EÚ Komisia podporuje propagáciu fyzickej aktivity prostredníctvom finančnej podpory programov Erasmus+, Horizont Európa a EU4Health. Od roku 2014 sa z programu Erasmus+ zafinancovalo 1 175 projektov a podporilo 3700 organizácií celkovou sumou 250 miliónov eur. Komisia zároveň vytvorila ocenenie nazvané #BeActive Awards na podporu projektov a jednotlivcov, ktorí sa venujú propagácii športu a fyzickej aktivity v celej Európe.

Komisia podporuje členské štáty a zainteresované strany pri podpore zdravého stravovania prostredníctvom viacerých opatrení, ako je zmena v zložení potravín, obmedzenie agresívneho (digitálneho) marketingu potravín s vysokým obsahom tuku, soli a cukrov, verejné obstarávanie školských potravín, podpora fyzickej aktivity a informovanie spotrebiteľov vrátane označovania. Z prehľadu politických iniciatív v oblasti výživy a fyzickej aktivity vyplýva, že to môže prispievať k zníženiu výskytu neprenosných ochorení, ako sú rakovina, kardiovaskulárne choroby, obezita a cukrovka. Cieľom stratégie „z farmy na stôl“ je urýchliť náš prechod na udržateľný potravinový systém, v rámci ktorého by každý človek mal prístup k dostatočným, bezpečným, výživným a udržateľným potravinám.

O mam

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Novinári si zaslúžia ochranu, no nemajú robiť politiku

Sloboda by mala patriť k výkonu novinárskeho povolania. Európsky akt o slobode médií má byť prostriedkom ako …

Consent choices