Departure ceremony of the Connecting Europe Express. PHOTO: © European Union, 2021

Vlak Connecting Europe Express dorazil po 20 000 km cesty do svojej cieľovej destinácie

Špeciálny európsky vlak Connecting Europe Express vo štvrtok dorazil na vlakovú stanicu v Paríži, ktorá je konečnou zastávkou jeho cesty naprieč Európou. Tá trvala 36 dní, zo západu na východ, zo severu na juh a dokonca viedla aj k susedom mimo EÚ. Tento vlak bol predstavený pri príležitosti Európskeho roka železníc 2021 a jeho cieľom bolo zvýšiť informovanosť verejnosti o výhodách železničnej dopravy, ako i súvisiacich aktuálnych výzvach. Vlak mal viac ako 120 zastávok, prešiel 26 krajinami vrátane Slovenska, 33 hraničnými priechodmi a cestoval po troch rôznych rozchodoch koľají.

Štvrtkové sprievodné podujatie v Paríži bolo príležitosťou predstaviť prvé závery vyvodené z tejto jedinečnej cesty vlaku Connecting Europe Express:

1)      základnou požiadavkou na to, aby železnice mohli maximálne využiť svoj potenciál, je skutočne cezhraničná, moderná a kvalitná železničná infraštruktúra – je potrebné spoločne dosiahnuť dokončenie transeurópskej dopravnej siete (TEN-T)

Viac..  Mladí Slováci veria EÚ viac než vláde, ale voliť ich chodí zatiaľ len málo

2)      je potrebné lepšie riadiť existujúcu infraštruktúru a zvýšiť jej kapacity, k čomu má prispieť i digitalizácia

3)      existuje potreba väčšej celoeurópskej koordinácie, spoločných požiadavok a posilnenia jednotného európskeho železničného priestoru

4)      železnice sa musia stať atraktívnejšími, aby bolo viac ľudí a podnikov motivovaných k výberu železničnej dopravy

O mam

Odporúčame pozrieť

vlak

EK zaregistrovala stú európsku iniciatívu občanov o prepojení hlavných miest EÚ vysokorýchlostnými vlakmi

Európska komisia sa rozhodla zaregistrovať európsku iniciatívu občanov s názvom Prepojenie všetkých európskych hlavných miest …

Consent choices