Konferencia o budúcnosti Európy. PHOTO: PHOTO: © European Union 2021

Konferencia o budúcnosti Európy: prebehlo druhé plenárne zasadnutie

V sobotu 23. októbra sa v priestoroch Európskeho parlamentu v Štrasburgu konalo druhé plenárne zasadnutie konferencie, na ktorom sa rozoberali príspevky občanov k diskusii o budúcnosti EÚ. Do kresiel v pléne zasadlo 80 zástupcov európskych panelových diskusií občanov. Zasadnutie sa venovalo príspevkom občanov zo všetkých častí konferencie, ktorými sú:

Konferencia o budúcnosti Európy je jedinečným, otvoreným a inkluzívnym demokratickým projektom, v rámci ktorého sa môžu všetci Európania prostredníctvom viacjazyčnej digitálnej platformy podeliť so svojím názorom na našu spoločnú budúcnosť v rôznych oblastiach života.

Vyhlásenia spolupredsedov Konferencie

Spolupredsedovia konferencie sa ku konferencii vyjadrili zo Štrasburgu:

Guy Verhofstadt (Európsky parlament) uviedol: „Nadšenie počas panelových diskusií občanov je obrovské, očakávania sú vysoké, koncept funguje. Teraz treba nájsť v pléne odpovede na nastolené problémy, sformovať spoločnú víziu budúcnosti Európy a predložiť konkrétne návrhy na zreformovanie Európskej únie. Politika Únie sa tejto úlohy musí primerane zhostiť.“

Gašper Dovžan (predsedníctvo Rady EÚ) vyhlásil: „Desaťtisíce občanov pokračujú v diskusiách o budúcnosti Európy v rámci európskych a národných občianskych panelov a podujatí, ako ja na [digitálnej] platforme. Plenárne zasadnutie prediskutuje a predloží ich odporúčania v oblastiach, na ktorých im najviac záleží – a to bez vopred určeného výsledku. Toto je prvé plenárne zasadnutie počas slovinského predsedníctva v Rade a s veľkým potešením sme na ňom privítali zástupcov našich partnerov zo západného Balkánu ako kľúčové zainteresované strany, s ktorými zdieľame zodpovednosť za budúcnosť EÚ.“

Dubravka Šuica (podpredsedníčka Európskej komisie) povedala: „Toto je historický moment, keď občania po prvýkrát diskutujú rovnocenne so svojimi zvolenými zástupcami na všetkých úrovniach. Zapojenie občanov do jadra procesu vytvárania európskych politík posilní naše zastupiteľské demokracie na ceste k našej spoločnej budúcnosti.“

Audiovizuálne spravodajstvo

 Audiovizuálny obsah je k dispozícii prostredníctvom EbS a všetok audiovizuálny a obrazový spravodajský materiál si možno stiahnuť na stránke Multimediálneho centra Parlamentu. Videozáznam tlačovej konferencie spolupredsedov Konferencie je k dispozícii tu.

Ďalší postup

 Nasledujúce plenárne zasadnutie konferencie sa uskutoční v dňoch 17. – 18. decembra. Dovtedy sa budú ďalej zbierať príspevky občanov:

  • v novembri prebehnú európske panelové diskusie občanov vo virtuálnej podobe; na prvých dvoch sa sformulujú odporúčania, ktoré sa predložia na decembrovom plenárnom zasadnutí konferencie;
  • občania majú naďalej k dispozícii viacjazyčnú digitálnu platformu, kde môžu posielať svoje podnety, informovať sa o podujatiach či organizovať ich; príspevky sa zahrnú do tretej správy, ktorá sa predloží v decembri, a budú predmetom posledných zasadnutí európskych panelových diskusií občanov a nadchádzajúcich plenárnych zasadnutí konferencie;
  • v členských štátoch sa naďalej organizujú národné panelové diskusie a podujatia;
Viac..  M. Lexmann: Veľké zmeny na trhu práce. Pripravme sa

Súvislosti

 O plenárnom zasadnutí

 Plenárne zasadnutie pripravili pracovné skupiny, ktorých ustanovujúce schôdze sa uskutočnili ešte v piatok. Plenárne zasadnutie pozostáva zo zástupcov Európskeho parlamentu (108), Rady (54, teda dvaja z každého členského štátu) a Európskej komisie (3), ako aj z rovnocenných zástupcov zo všetkých národných parlamentov (108) a občanov (108). Pokiaľ ide o občanov, na rokovaniach sa zúčastňujú zástupcovia európskych panelových diskusií občanov (80), zástupcovia národných podujatí alebo národných panelových diskusií občanov (27, teda jeden z každého členského štátu) a predsedníčka Európskeho fóra mládeže. Okrem toho sú členmi zasadnutia aj zástupcovia Výboru regiónov a Hospodárskeho a sociálneho výboru (po 18), zvolení zástupcovia z regionálnych a miestnych orgánov (po 6), zástupcovia sociálnych partnerov (12) a občianskej spoločnosti (8). Po prvýkrát sa na zasadnutí zúčastnili aj zástupcovia z krajín západného Balkánu ako kľúčoví partneri EÚ.

O panelových diskusiách a viacjazyčnej digitálnej platforme

Viacjazyčná digitálna platforma zozbierala 8.600 podnetov a 14.900 komentárov od viac ako  31.000 účastníkov. Približne 800 účastníkov všetkých štyroch európskych občianskych panelov z celej Únie sa už stretlo na ich úvodných zasadnutiach. Okrem toho sa dosiaľ uskutočnilo viac ako 3.180 ďalších podujatí naprieč celou Európskou úniou, na ktorých sa zúčastnilo spolu približne 140.000 ľudí.

Správy z prvých zasadnutí v rámci panelových diskusií a zoznamy tematických okruhov a podtém, ktoré si občania zvolili na ďalšie diskusie, sú k dispozícii na viacjazyčnej digitálnej platforme:

O mam

Odporúčame pozrieť

Konferencia o budúcnosti Európy: občania požadujú od EÚ viac

Európsky parlament usporiadal podujatie zamerané na spätnú väzbu v nadväznosti na Konferenciu o budúcnosti Európy …

Consent choices