odpad
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska zelená dohoda: Komisia prijala nové limity pre niektoré chemikálie v odpade

Európska komisia  prijala návrh na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred niektorými z najškodlivejších chemických látok v odpade – perzistentnými organickými látkami (POP). Návrhom sa sprísňujú limity pre tieto chemické látky v odpade a predchádza sa ich opätovnému vstupu do hospodárstva.

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius uviedol: „Dnes robíme ďalší krok k splneniu nášho sľubu odstrániť najškodlivejšie látky z nášho každodenného života. Odstránenie perzistentných chemických látok z odpadu je nevyhnutné na ochranu nášho zdravia a životného prostredia. Ambiciózne limity pre tieto chemikálie sú potrebné aj na podporu vysokokvalitných druhotných materiálov bez toxických látok, ktoré sa môžu bezpečne používať v rastúcom obehovom hospodárstve.“

Perzistentné organické látky sú chemikálie s toxickými vlastnosťami, ktoré zostávajú v životnom prostredí veľmi dlho, hromadia sa v potravinových reťazcoch a môžu poškodiť ľudské zdravie a životné prostredie. Cieľom dnešného návrhu je odstrániť alebo minimalizovať emisie POP z odpadu. Hoci sa perzistentné organické látky vo všeobecnosti už v nových výrobkoch nepoužívajú, stále ich možno nájsť v odpade z niektorých spotrebných výrobkoch, akými sú nepremokavé textílie, nábytok, plasty a elektronické zariadenia.

Komisia navrhuje zaviesť prísne limity pre tieto tri látky alebo skupiny látok v odpade:

  • kyselina perfluóroktánová (PFOA) a jej soli a príbuzné zlúčeniny – nachádza sa v nepremokavých textíliách a hasiacich penách,
  • dikofol – pesticíd, predtým používaný v poľnohospodárstve,
  • pentachlórfenol, jeho soli a estery – nachádzajú sa v ošetrenom dreve a textíliách.

Okrem toho Komisia navrhuje sprísniť maximálne limity v odpade pre ďalších päť látok alebo skupín látok, ktoré už sú regulované. Návrh je dôležitým krokom k dosiahnutiu intenzívnejšieho obehového hospodárstva, ako sa uvádza v akčnom pláne pre obehové hospodárstvo. Prispieva k akčnému plánu nulového znečistenia, ktorý je súčasťou Európskej zelenej dohody a k stratégii s názvom Chemikálie – stratégia udržateľnosti a jej súvisiacim opatreniam týkajúcim sa perfluóralkylovaných a polyfluóralkylovaných látok (PFAS), ktoré sa často nazývajú „večné chemikálie“.

Viac..  Komisia investuje vyše 233 miliónov eur do strategických projektov v oblasti životného prostredia a klímy

Súvislosti

Dnešným návrhom sa menia prílohy k nariadeniu o perzistentných organických látkach. Nariadením o POP (nariadenie (EÚ) 2019/1021 o perzistentných organických látkach) sa vykonávajú medzinárodné záväzky Európskej únie vyplývajúce zo Štokholmského dohovoru a Protokolu EHK OSN o POP.

Podľa nariadenia sa s odpadom obsahujúcim POP musí zaobchádzať environmentálne vhodným spôsobom s minimálnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Musia sa minimalizovať emisie POP do ovzdušia, vody a pôdy, pričom konečným cieľom je tieto emisie odstrániť. Mal by sa tiež minimalizovať rozsah, v akom sa tieto toxické látky uvoľňujú do životného prostredia. Výsledné druhotné materiály by mali byť vždy bezpečné a pokiaľ je to možné, nemali by obsahovať toxické látky. Pri zneškodňovaní odpadu obsahujúceho POP, ktorý prekračuje určité koncentračné limity, sa obsah POP musí zničiť alebo nenávratne transformovať.

O mam

Odporúčame pozrieť

Robert Hajšel: Denne vyprodukujeme viac ako pol kilogramu odpadu na osobu. Je to neúnosné

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices