nicholsonova
Lucia Ďuriš Nicholsonová, europoslankyňa /RE/. PHOTO: European Union 2021.

Lucia Ďuriš Nicholsonová povedie delegáciu europoslancov do rómskych osád

Slovenská eurposlankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová povedie šesťčlennú delegáciu poslancov EP na Slovensko, do rómskych osád. Primárnym cieľom delegácie je vidieť realitu rómskych osád na Slovensku, ich sociálnu situáciu, prístup na trh práce, ale aj k vzdelávaniu a k bývaniu. Zároveň si europoslanci pozrú, na čo išli peniaze z európskych fondov, predovšetkým z Európskeho sociálneho fondu (ESF) určené na marginalizované rómske komunity.

„Je veľmi dôležité, aby poslanci EP získali prehľad o tom, ako sa v realite, v členských šátoch míňajú peniaze na marginalizované rómske komunity a aký je progres v rómskych osadách po investíciách európskych zdrojov do projektov, ktoré sa tam realizovali,“ povedala Lucia Ďuriš Nicholsonová. „Papier znesie veľa, bolo prijatých veľa stratégií aj koncepcií na európskej aj národnej úrovni. My si ale chceme pozrieť realitu, aby sme sa na mieste presvedčili, nakoľko vlastne fungujú naše politiky, či tie európske alebo národné,“ dodala.

V septembri 2020 EP prijal uznesenie, v ktorom žiada, aby mali Rómovia rovnaký prístup k vzdelávaniu, zdravotným službám a bývaniu ako majoritné obyvateľstvo. EP sa zaviazal, že napĺňanie záväzkov, vrátane rozpočtu, bude monitorovať na úrovni EÚ. V októbri 2020 sa pridala aj Európska komisia, ktorá vydala reformovaný strategický rámec EÚ pre Rómov, v ktorom sa stanovuje komplexný prístup cez tri piliere: rovnosť, inklúzia, participácia.  „Z mojich skúseností a z poznatkov vyplýva, že väčšina peňazí sa do osád nedostala. Počas minulých vlád išlo aj o prípady zneužívania európskych zdrojov alebo korupciu, dnes ide skôr o problém dostať sa k eurofondom z úrovne primátorov a starostov miest a obcí s rómskymi osadami. Je neprípustné, aby za tie roky čerpania eurofondov v niektorých osadách nebola ani základná infraštruktúra, aby deti nemali rovnocenný prístup k vzdelávaniu a k zdravotnej starostlivosti a aby drvivá väčšina dospelých naďalej plnila štatistiky dohodobo nezamestnaných. Chceme zistiť, čo stojí v ceste efektívnej zmene v osadách,“ povedala Ď. Nicholsonová.

Viac..  M. Lexmann: Vyjadrenie k návšteve predsedu NR SR v Azerbajdžane

Delegácia europoslancov na Slovensko bude unikátna aj z toho dôvodu, že v nej budú mať zastúpenie aj vysokí úradníci z Európskej komisie, ktorí budú reprezentovať dvoch komisárov – komisárku pre rovnosť Helenu Dalli a komisára pre zamestnanosť a sociálne veci Nicolasa Schmita. Poslanci EP a zástupcovia EK sa stretnú so splnomocnenkyňou vlády pre rómske komunity, Alenou Bučkovou, s verejnou ochrankyňou práv, Máriou Patakyovou, s reprezentantmi Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj so zástupcami mimovládnych organizácií, ktoré zastrešujú niekoľko úspešných projektov v rómskych komunitách. Delegácia sa uskutoční v dňoch 3. – 5. 11. 2021. Europoslanci navštívia 4 vybrané osady na východe Slovenska, ako prvú navštívia Luník IX. v Košiciach.

O mam

Odporúčame pozrieť

Ďuriš Nicholsonová: Pri vstupe do politiky mi každý hovoril, že sa mám vzdať témy rómskych osád

Keď som vstupovala do politiky, každý mi hovoril, že sa mám vzdať témy rómskych osád …

Consent choices