Noty, umenie, kultúra. PHOTO: © European Union 2020

V. Remišová: Rozvoj súčasnej kultúry a umenia podporíme grantmi vo výške takmer 1,4 milióna eur

Pokračujeme v podpore kultúry a umenia. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) rozdelí medzi osem projektov takmer 1,4 milióna eur z Grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a zo štátneho rozpočtu. Slovenská národná galéria, občianske združenia BRAK či Post Bellum SK a ďalší uspeli v tretej výzve programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“, ktorý spravuje ministerstvo investícií.

„Kultúra a umenie patria medzi oblasti najviac zasiahnuté dopadmi pandémie. Uvedomujeme si, v akej zložitej situácii sa umelci, organizátori podujatí a ďalší pracovníci v kreatívnom priemysle ocitli. Z Grantov Európskeho hospodárskeho priestoru teraz podporíme ďalších osem projektov, ktoré pomôžu prinavrátiť kultúru a umenie do našich životov,“ povedala vicepremiérka Veronika Remišová, ktorej rezort granty riadi.

Podpora pre osem projektov ide z výzvy na rozvoj súčasného umenia a kultúry vyhlásenej od 30. októbra 2020 do 25. februára tohto roka. Grant získali občianske združenia: literarnyklub.sk, Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie, BRAK, Solamente Naturali, Post Bellum SK ako aj Klub národnostných menšín a Pamätná Izba Sándora Máraiho, ďalej tiež Slovenská národná galéria a spoločnosť Pohoda festival.

Uchádzať sa o grant od 50-tisíc eur do 200-tisíc eur mohli verejné, súkromné, komerčné aj nekomerčné subjekty a mimovládne organizácie. Do výzvy prišlo spolu 73 žiadostí o podporu v celkovej výške viac ako 12,6 milióna eur.

Podrobnosti o výzve nájdete na:  https://www.eeagrants.sk/vyzvy/vyzva-na-podporu-sucasneho-umenia-a-kultury-clt03/

Prehľad úspešných žiadateľov o grant:

literarnyklub.sk (občianske združenie)

Výška grantu: 189 130 eur

Názov projektu: Mesiac autorského čítania 2022 v Banskej Štiavnici a v Bratislave

V rámci projektu sa v spolupráci s nórskymi partnermi uskutočnia dve podujatia – Mesiac autorského čítania v Banskej Štiavnici a v Bratislave. Okrem iného prinesú témy ako sloboda prejavu, boj proti extrémizmu a podpora rozmanitosti v spoločnosti. Zároveň je ich cieľom vytvoriť nové kultúrne prepojenia medzi slovenskou a nórskou literatúrou a publikom.

Slovenská národná galéria

Výška grantu: 199 925 eur

Názov projektu: Ako porozumieť digitálnym zbierkam

Projekt spojí inovatívne aktivity slovenských a nórskych galérií a múzeí pre verejnosť. Nový digitálny obsah vychádzajúci z tematiky rodovej rovnosti, menšinových kultúr či umeleckej slobody zároveň podporí tvorcov, ktorí čelia negatívnym dôsledkami pandémie. 

BRAK (občianske združenie)

Výška grantu: 186 019 eur

Názov projektu: Bibliodiverzita – podpora malých nezávislých vydavateľstiev

Cieľom projektu je podpora a propagácia malých knižných vydavateľov najmä v rámci Bratislavského knižného festivalu (BRaK). Vďaka projektu sa nadviažu tiež nové spolupráce s nórskymi vydavateľstvami.

Solamente Naturali (občianske združenie)

Výška grantu: 85 071 eur

Názov projektu: Hudba je len jedna

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť a následne verejnosti predstaviť nový hudobný program. Slovenský súbor pre starú hudbu Solamente naturali  sa v tejto umeleckej snahe spojí so súborom Barokksolistene z Nórska, ktorý sa taktiež špecializuje na hudbu do začiatku 19. storočia.

Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie (občianske združenie)

Výška grantu: 196 163 eur

Názov projektu: Hudobné mosty – vytváranie priestoru pre medzikultúrny dialóg a dôveru hudbou

Viac..  Ceny REGIOSTARS za prelomové projekty financované EÚ za rok 2023 sú udelené

Výsledkom projektu budú viaceré nové umelecké produkcie, vzdelávacie a propagačné aktivity venované boju proti narastajúcemu radikalizmu, nenávistným prejavom a intolerancii. V pláne je napríklad séria podujatí ako sú koncerty, diskusie, prednášky, workshopy „Hudobné mosty / Zvuky minorít“ či pobyty vybraných nórskych a slovenských umelcov.

Pohoda festival (s.r.o.)

Výška grantu: 181 040 eur

Názov projektu: Pohoda – zveľaďujme slobodu

Projekt je poctou Jurajovi Kušnierikovi, aktivistovi, novinárovi a životnému optimistovi. Kušnierik bol aj veľkým obdivovateľom a propagátorom Islandu a jeho kultúry, čo zdôrazňuje ďalší kľúčový prvok – spolupráca s Island Music. V rámci projektu sa počas dvoch rokov uskutočnia dve edície podujatia na podporu hodnôt demokracie, slobody a tolerancie. V pláne je viacero akcií, napríklad Koncert pre Martinu a Jána, Café Kušnierik na festivale Pohoda alebo Koncert pre všímavých.

Post Bellum SK (občianske združenie)

Výška grantu: 187 949 eur

Názov projektu: Minulosť definuje našu budúcnosť

Cieľom projektu je čeliť negatívnym javom, najmä rastúcej podpore extrémneho krajne pravicového hnutia, antisemitizmu či xenofóbii. Na Slovensku aj v Nórsku prinesie kombináciu kultúrnych a vzdelávacích aktivít. Súčasťou projektu bude tiež výmena skúseností medzi Post Bellum  SK a nórskym partnerom – Nórskym centrom pre holokaust a štúdiá menšín.

Klub národnostných menšín a Pamätná Izba Sándora Máraiho (občianske združenie)

Výška grantu: 149 601 eur

Názov projektu: Epic Residencies

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie novej literárnej rezidencie v Košiciach, v rodnom dome spisovateľa Sándora Máraia. Kľúčovou súčasťou projektu sú umelecké a vzdelávacie podujatia s dôrazom na význam kritického myslenia a boj proti intolerancii a xenofóbii.

Na granty programu Kultúra je celkovo vyčlenených viac ako 21,5 milióna eur. Určené sú na projekty zamerané na obnovu a rekonštrukciu kultúrneho dedičstva a na budovanie a rozvoj kapacít kultúrnych aktérov a bilaterálnu spoluprácu v živom a súčasnom umení. Z programu už boli vyhlásené všetky tri plánované výzvy, z ktorých sa rozdelila väčšina zdrojov.

V rámci prvej výzvy (CLT01) sa medzi 19 projektov rozdelilo viac ako 15,6 milióna eur. Išlo o projekty rekonštrukcie a obnovy kultúrneho dedičstva a ich nové využitie.

Cieľom druhej výzvy (CLT02) bola podpora projektov zameraných na rozvoj kapacít kultúrnych aktérov, na spoluprácu v rôznych oblastiach súčasnej kultúry a umenia. V rámci výzvy sa takmer 1,6 milióna eur rozdelilo medzi 7 projektov.

Tretia výzva (CLT03), rovnako ako druhá, podporuje najmä rozvoj súčasnej kultúry a umenia. Z výzvy by sa malo rozdeliť spolu 1,37 milióna eur medzi 8 projektov uvedených vyššie.

O mam

Odporúčame pozrieť

V. Remišová: Vďaka Grantom EHP a Nórska chránime pamiatky, pomáhame kultúre a rozvíjame občiansku spoločnosť

Riešenia pre lepší život ľudí v regiónoch. Jedným a dlhoročne osvedčeným nástrojom sú granty Európskeho …

Consent choices