Kamera, Regiostars. PHOTO: ©European Union 2020

Komisia vyhlásila víťazov súťaže o cenu REGIOSTARS za rok 2021

Európska komisia v piatok vyhlásila víťazov súťaže o cenu REGIOSTARS za rok 2021, v rámci ktorej sa oceňujú najlepšie projekty v oblasti politiky súdržnosti v celej EÚ. Do tohtoročnej súťaže bol podaný rekordný počet 214 prihlášok a do hlasovania v kategórii Cena verejnosti sa zapojilo 14 156 ľudí.

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová v tejto súvislosti uviedla: „Srdečne blahoželám 10 víťazom súťaže o najlepšie projekty v oblasti politiky súdržnosti EÚ za rok 2021. „Sú vzorom pre všetkých, ktorí chcú zlepšiť život ľudí a využívajú pri tom finančné prostriedky EÚ. Dúfam, že budú inšpiráciou pre mnohých ďalších na celom našom kontinente. Vďaka REGIOSTARS môžeme s istotou povedať, že excelentnosť a inovácie sú všade v Európe. Stačí ich nájsť a zaslúžene oceniť. Budeme ich hľadať a podporovať aj naďalej.“

Cena sa každoročne udeľuje v piatich kategóriách, jeden projekt vyberá aj verejnosť.

  • V kategórii „INTELIGENTNÁ Európa: Zvyšovanie konkurencieschopnosti miestnych podnikov v digitálnom svete“ (prvá kategória) získal cenu belgický projekt Integrácia 3D tlačiarenských riešení z kovov. Projekt podporuje zavádzanie 3D tlače kovových častí v malých a stredných podnikoch vďaka veľmi inovatívnemu integrovanému prístupu k poznatkom a technológiám. Tento nápad je ľahko prenosný aj do iných prostredí s priemyselnou tradíciou.
  • V kategórii „ZELENÁ Európa: Ekologické a odolné komunity v mestskom a vidieckom prostredí“ (druhá kategória) bol ocenený projekt ICCARUS (Gent knapt op) poskytujúci jedinečný systém financovania určený na rekonštrukciu bývania pre 100 zraniteľných vlastníkov domov v belgickom Gente. Tento projekt má silný sociálny aspekt a je ľahko prenosný aj inde, a to aj do menej rozvinutých regiónov či na iné odvetvia.
  • V kategórii „SPRAVODLIVÁ Európa: Podpora inkluzivity a nediskriminácie“ (tretia kategória) putovala cena autorom projektu TREE – školenia na integráciu utečencov v euroregióne, ktorý uľahčuje integráciu utečencov prostredníctvom rozvoja programu školení zameraného na potreby. Program je určený pre odborníkov pracujúcich s utečencami a migrantmi, pre sociálnych tlmočníkov je určený osobitný kvalifikačný program. Víťazi sú z Holandska, Nemecka a Belgicka.
  • Projekt Putovná solidárna konzerváreň získal cenu v štvrtej kategórii, „MESTSKÁ Európa: Podpora ekologických, udržateľných a obehových potravinových systémov vo funkčných mestských oblastiach“. Projekt poskytuje znevýhodneným obyvateľom prístup k zdravým a spravodlivým potravinám za prijateľné ceny počas celého roka. Zároveň rozvíja novú škálu povolaní zameraných na výrobu, zhodnocovanie, logistiku a marketing miestnych výrobkov, ako aj nepredaných výrobkov zo supermarketov alebo prebytkov zo zberu plodín. Víťazný projekt pochádza z Belgicka.
  • V rámci Témy roka: „Zlepšovanie ekologickej mobility v regiónoch: Európsky rok železníc 2021“ (piata kategória) sa víťazom stal britsko-írsky projekt Severozápadný multimodálny dopravný uzol. Projekt zabezpečuje zvýšenie železničnej kapacity, ponúka silnú rovnováhu medzi službami v oblasti cyklistiky, verejnej dopravy a aktívnych používateľov cestovania v Londonderry a podporuje prechod z automobilovej na verejnú dopravu.
  • Posledné z ocenení, Cenu verejnosti, získal projekt BEGIN, ktorý spája mestá, občanov a zainteresované strany prostredníctvom spoločne vytvorených projektov modrej a zelenej infraštruktúry v 10 európskych mestách – v Holandsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku, Belgicku, Nórsku a Nemecku. Cieľom projektu je znížiť v týchto mestách riziko povodní až o 30 % a zlepšiť tam kvalitu života. Ďalšími favoritmi divákov boli projekty Balkánska cesta (v rámci 1.kategórie), Baltazar (3. kategória), Špecialista na digitálne poľnohospodárstvo (4. kategória) a Transporte A Pedido (5. kategória).
Viac..  Ivan Štefanec: Slovenské regióny dostanú šancu na rozvoj vďaka Fondu obnovy a odolnosti

Súvislosti

Cena REGIOSTARS je súťaž, ktorú organizuje Komisia každoročne už od roku 2008, stala sa európskou značkou excelentnosti pre projekty, ktoré boli financované z prostriedkov EÚ v rámci politiky súdržnosti a preukázali inovatívne a inkluzívne prístupy v oblasti regionálneho rozvoja.

Do súťaže sa každý rok zapoja stovky projektov v piatich kategóriách: „Inteligentná Európa“, „Zelená Európa“, „Spravodlivá Európa“, „Mestská Európa“ a „Téma roka“. Za jednotlivé projekty môže hlasovať aj verejnosť a projektu, ktorý získa najviac takýchto hlasov, bude udelená Cena verejnosti.

V súťaži o cenu Regiostars sa objavujú riešenia spoločných výziev a príklady využívania tých najväčších príležitostí. Regióny sa vďaka tejto inšpirácii snažia docieliť, aby ich regionálna politika zo zdrojov EÚ mala čo najväčší dosah.

O mam

Odporúčame pozrieť

novinari

Možnosti odbornej prípravy pre študentov žurnalistiky a mladých novinárov

Európska komisia uverejnila výzvu pre študentov žurnalistiky a mladých novinárov v súvislosti so 7. ročníkom programu Youth4Regions, …

Consent choices