vlajky
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ a členovia WTO dosiahli významnú dohodu o zjednodušení obchodu so službami

Skupina 67 členov Svetovej obchodnej organizácie (WTO) vrátane EÚ v piatok zavŕšila rokovania o prelomovej dohode, ktorá má znížiť byrokraciu v obchode so službami. Úsilie označované ako „spoločná iniciatíva v oblasti domácej regulácie služieb“ (Joint Initiative on Services Domestic Regulation) zjednoduší zbytočne komplikované právne predpisy a zmierni procedurálne prekážky, na ktoré narážajú najmä MSP. Vďaka tejto dohode klesnú náklady na celosvetový obchod so službami každoročne o viac ako 150 mld. dolárov.

V oblasti obchodu so službami je to po veľmi dlhom čase prvý výsledok, ktorý WTO dosiahla. Pre fungovanie súčasného hospodárstva majú zásadný význam dobré regulačné postupy. Jasné pravidlá transparentnosti a udeľovania povolení v oblasti služieb, ktoré sa v rámci tejto iniciatívy dohodli, výrazne uľahčia obchod so službami. Osobitne to platí pre malé a stredné podniky, ktoré nemajú rovnaké zdroje a skúsenosti na zvládnutie zložitých postupov ako ich väčší konkurenti.

Dohoda okrem toho pomôže EÚ pri plnení digitálnej agendy. Očakáva sa totiž, že prospeje odvetviam, ako sú telekomunikácie, počítačové služby, inžinierstvo a komerčné bankovníctvo. Zároveň ide o prvý text WTO, ktorý obsahuje záväzné ustanovenie o nediskriminácii medzi mužmi a ženami.

Výkonný podpredseda Komisie a komisár pre obchod Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol: „Ide o veľký úspech. Dnešná dohoda sa vzťahuje na 90 % svetového obchodu so službami. Vďaka jasnejším pravidlám, väčšej transparentnosti a menšej byrokracii uvoľní rast v objeme miliárd eur. Profitovať z toho budú najmä naše malé a stredné podniky na globálnej úrovni. Boli sme lídrami tejto iniciatívy, ktorá je aj jednou z priorít našej obnovenej obchodnej stratégie EÚ.“

Služby predstavujú najväčšie a najrýchlejšie rastúce odvetvie súčasného hospodárstva, komplikované pravidlá a postupy však objem obchodu so službami výrazne obmedzujú. Touto iniciatívou sa zosúladia kvalifikačné požiadavky a postupy, technické normy, licenčné požiadavky a postupy pre poskytovateľov služieb.

Viac..  Maďarsko požiada EK o úver 3,9 miliardy eur, nárok má na 9,7 miliardy

Ďalšie kroky

Členovia WTO, ktorí sa podieľajú na tejto iniciatíve, prijmú do konca roka 2022 špecifické záväzky, aby uľahčili obchod so službami na svojich trhoch. Môže ísť napríklad o zjednodušenie postupov udeľovania povolení alebo zabezpečenie transparentnosti. Prijatím a vykonávaním disciplín referenčného dokumentu sa výrazne znížia obchodné náklady poskytovateľov služieb. Pomôže to tomuto odvetviu zostaviť sa po pandémii COVID-19. Významné miesto v tomto odvetví často zastávajú ženy podnikateľky. V referenčnom dokumente sa toto ich miesto uznáva a zaisťuje sa, že pri postupoch udeľovania povolení nebude dochádzať k diskriminácii medzi mužmi a ženami. Ide o prvé pravidlo tohto druhu vo WTO.

Tieto nové záväzky budú zahrnuté do tzv. listín záväzkov podľa GATS každého člena. Každý člen WTO prekladá tieto listiny WTO. Po uložení listiny tvoria úplný súbor všetkých záväzkov, ku ktorým sa zaviazali členovia WTO s cieľom umožniť zahraničným poskytovateľom služieb vstup na svoje trhy. Nové záväzky prijaté v rámci tejto iniciatívy sa budú vzťahovať na poskytovateľov služieb všetkých ostatných členov WTO na základe tzv. zásady zaobchádzania podľa doložky najvyšších výhod.

O mam

Odporúčame pozrieť

Štáty EÚ sa zhodi na pozícii k ratifikácii Dohovoru o násilí a obťažovaní

Členské krajiny EÚ (Rada EÚ) v pondelok v Bruseli prijali svoju pozíciu k návrhu rozhodnutia, …

Consent choices