sud, justicia
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Modernejšia justičná spolupráca: Komisia pripravuje pôdu pre ďalšiu digitalizáciu justičných systémov EÚ

Európska komisia prijala niekoľko iniciatív na digitalizáciu justičných systémov EÚ, aby boli prístupnejšie a účinnejšie. Hlavným cieľom týchto opatrení je, aby sa v cezhraničných súdnych prípadoch štandardne komunikovalo digitálnymi prostriedkami, čím sa splní jedna z priorít stanovených v minuloročnom oznámení o digitalizácii justície

Na vnútornom trhu EÚ vzniká veľa právnych sporov medzi občanmi a podnikmi s cezhraničným presahom. Jednotlivé členské štáty a justičné systémy potrebujú spolupracovať aj pri účinnejšom boji proti cezhraničnej trestnej činnosti. Pri vyšetrovaní a stíhaní trestných činov musia vyšetrovacie orgány a súdy rôznych členských štátov navzájom spolupracovať a podporovať sa a na to potrebujú bezpečnú a rýchlu výmenu informácií a dôkazov.

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti povedala: „Zločin nepozná hranice; nemala by ich poznať ani spravodlivosť. Dnešné návrhy pomôžu prokurátorom a sudcom spolupracovať rýchlejšie a účinnejšie. Digitálne technológie treba čo najlepšie využívať, aby justičné orgány, občania a podniky mali k dispozícii rýchle a bezpečné prostriedky na výmenu informácií. To je kľúč k jednoduchšiemu a rýchlejšiemu prístupu k spravodlivosti.“

Komisár pre spravodlivosť Didier Reynders v tejto súvislosti uviedol: „Účinné a kvalitné justičné systémy si vyžadujú účinné nástroje. Cezhraničnú justičnú spoluprácu v EÚ už uľahčuje mnoho technológií. Nie všetky sú však aktuálne a naliehavo ich treba modernizovať. Justičné systémy musia byť tiež odolnejšie voči krízam. Súdy by mali vedieť fungovať za každých okolností. To je princíp právneho štátu. Vybavenie justičných systémov vhodnými nástrojmi môže prispieť k tomuto cieľu. Ambícia Komisie vytvoriť skutočne efektívny a odolný európsky priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti sa dnes stáva realitou.“

Digitalizácia justičných systémov EÚ

Komisia dnes prijala tieto iniciatívy:

Digitalizácia cezhraničnej justičnej spolupráce

Návrhy týkajúce sa digitalizácie cezhraničnej justičnej spolupráce EÚ a prístupu k spravodlivosti v občianskych, obchodných a trestných veciach riešia dva hlavné problémy: neefektívnosť cezhraničnej justičnej spolupráce a prekážky v prístupe k spravodlivosti v cezhraničných občianskych, obchodných a trestných veciach.

Predložené nariadenie:

  • umožní stranám elektronicky komunikovať s príslušnými orgánmi alebo začať súdne konanie proti strane z iného členského štátu,
  • umožní využívať videokonferencie na ústnych pojednávaniach v cezhraničných občianskych, obchodných a trestných veciach, čo urýchli konanie a obmedzí cestovanie,
  • zabezpečí možnosť digitálneho prenosu žiadostí, dokumentov a údajov medzi národnými orgánmi a súdmi.

Ak by sa komunikácia, ktorá v súčasnosti prebieha stále výlučne na papieri, presunula do elektronickej formy, malo by to pozitívny vplyv nielen na životné prostredie, ale ušetril by sa aj čas a zhruba 25 miliónov eur ročne v celej EÚ vynaložených na poštovné a papier.

Viac..  Europoslanci podporili plány na podporu využívania obnoviteľnej energie

Digitálna výmena informácií v prípadoch terorizmu

Predkladajú sa dva návrhy na účinný boj proti terorizmu a iným formám závažnej cezhraničnej trestnej činnosti. Členské štáty v súčasnosti zasielajú Eurojustu informácie o súdnych prípadoch súvisiacich s terorizmom prostredníctvom rôznych, často nezabezpečených kanálov, napríklad v e-mailoch alebo na CD diskoch. Eurojust má navyše zastaraný informačný systém, ktorý nedokáže krížovo kontrolovať informácie v uspokojivej miere. Cieľom iniciatívy je zmodernizovať tieto postupy.

Nariadenie má:

  • digitalizovať komunikáciu medzi Eurojustom a orgánmi členských štátov a poskytnúť zabezpečené komunikačné kanály,
  • umožniť Eurojustu efektívne rozpoznávať súvislosti medzi minulými a otvorenými cezhraničnými prípadmi terorizmu a inými formami závažnej cezhraničnej trestnej činnosti,
  • identifikáciou takýchto väzieb umožniť členským štátom koordinovať svoje vyšetrovacie opatrenia a reakcie justície.

Vývoj platformy pre spoluprácu spoločných vyšetrovacích tímov

Navrhuje sa zriadiť platforma spolupráce pre spoločné vyšetrovacie tímy (SVT). Tieto tímy sa vytvárajú pre špeciálne trestné činy, ktoré vyšetrujú minimálne dva štáty. Dobre sa osvedčili, ale prax ukázala, že čelia viacerým technickým ťažkostiam. Výmena informácií je v súčasnosti príliš pomalá a komplikovaná. Špecializovaná IT platforma by tímom umožnila jednoduchšiu výmenu informácií a dôkazov a bezpečnejšiu vzájomnú komunikáciu, aby mohli spoločne riadiť operácie.

Ďalšie kroky

Európsky parlament a Rada ministrov EÚ budú teraz rokovať o návrhoch Komisie.

Kontext

Komisia prijala iniciatívy na modernizáciu justičných systémov EÚ v decembri 2020. Navrhla v nich súbor opatrení na podporu digitalizácie na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ. Dvoma hlavnými piliermi tohto balíka sú oznámenie o digitalizácii justičných systémov v EÚ a stratégia v oblasti európskej odbornej justičnej prípravy. Tento súbor nástrojov v oblasti digitálnej justície má ďalej podporovať členské štáty, aby prispôsobovali svoje vnútroštátne justičné systémy požiadavkám digitálnej éry. Takisto má zlepšiť cezhraničnú justičnú spoluprácu medzi príslušnými orgánmi v EÚ.

Dnešné iniciatívy nadväzujú na minuloročné oznámenie. Navrhované opatrenia majú digitalizovať interakciu medzi justičnými orgánmi a využiť efektívnosť moderných komunikačných nástrojov, keď si to vyžadujú občianske a trestné konania, boj proti terorizmu či vyšetrovanie vo všeobecnosti.

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Farmári sú nenahraditeľní, pomôcť im môže aj digitalizácia

V Európskom parlamente sa zišlo viac ako 800 farmárov a odborníkov na poľnohospodárstvo z celej Európy, ktorí diskutovali …

Consent choices