energeticka unia
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Budúcnosť Európy: Väčšie zapojenie občanov je kľúč k úspechu EÚ

Ďalší diskusný panel v rámci Konferencie o budúcnosti Európy, takzvaný Panel 2 sa uskutočnil medzi 10. a 12. decembrom. Toto diskusné fórum sa snažilo motivovať obyvateľom Európy a to tak, že by sa vytvoril stabilný dialóg medzi obyvateľmi starého kontinentu a inštitúciami EÚ. Konferencia o budúcnosti Európy sa drží hesla: Budúcnosť je vo vašich rukách. Nech je váš hlas vypočutý.

Panel 2 európskych občanov sa snažil vytvoriť manuál a odporúčania ako zabezpečiť práva v EÚ, ochranu ľudských práv a ochranu demokracie ako takej. Odporúčania apelovali na posilnenie demokracie tvárou v tvár médiám a dezinformáciám. Médiá by si mali zachovať pluralitu a nezávislosť a mediálny trh EÚ svoji integritu.

Ako vytvoriť európsku identitu?

Dá sa to vďaka trom pilierom, a to vzdelávaním o demokracii, spoločným európskym hodnotám a informáciám o EÚ. Kladný prístup k EÚ a jej hodnotám môže viesť ku viac harmonickému a viac demokratickému životu naprieč členskými štátmi. Prečo by to tak malo byť? Odpoveď je nasledovná, mladí ľudia by dostali kvalitné vzdelanie o demokratických procesoch, čo by v značnej miere zamedzilo populizmu a šíreniu dezinformácií. Ďalší pozitívny efekt by bolo menej diskriminácie alebo aj v aktívom zapojení občanov do demokracie. Zaujímavosťou je, že budovanie spoločnej identity sa dá zabezpečiť aj cez umelú inteligenciu, ako napríklad prekladové technológie, ktoré odstraňujú jazykovú bariéru občanov EÚ.  Aby sa spoločná identita mohla vytvárať, treba naďalej zabezpečiť podmienky na to, aby obyvatelia EÚ mali možnosť spoznávať sa a spolu diskutovať. Do debát by mali mať vstupenku ľudia rôznych povolaní, socioekonomických pomerov a demografie.

Posilniť zapojenie občanov EÚ inak hrozí apatia

Je možný kvalitný dialóg medzi inštitúciami EÚ a občanmi EÚ, ktorí sú mimo politického či diplomatického spektra? Európsky panel občanov navrhuje nezávislých pozorovateľov, čiže nestranných občanov, ktorí by boli prítomní počas rozhodovania EÚ inštitúcií. Podľa diskusného panelu by to mohlo zvýšiť dôveru v tieto inštitúcie. „Predovšetkým mladým ľuďom je politika cudzia a nezaobchádza sa s nimi vážne vždy, keď sú súčasťou procesu. Avšak odcudzenie je všeobecný problém a ľudia všetkých vekových skupín by mali byť viac zapojení, než to ako v súčasnosti sú,“  uvádza sa v dokumente Konferencia o budúcnosti Európy: Panel 2 európskych občanov (2021).

Viac..  Vestagerová dočasne opúšťa eurokomisiu, chce šéfovať Európskej investičnej banke

Konferencia o budúcnosti Európy je v rukách jej občanov

Sloganom dokumentu je Budúcnosť je vo vašich rukách. Nech je váš hlas vypočutý. Inými slovami, kde je vôľa počúvať, tam je vôľa aktívne meniť veci k lepšiemu. Zapojení respondenti boli odvážni a navrhovali aj federalizáciu Európskej únie a rekonštrukciu inštitúcií EÚ.

Obsiahly dokument Konferencia o budúcnosti Európy sa zaoberá deviatimi okruhmi tém s podrobnými dátami. Spomenúť sa oplatí aspoň niektoré ako napríklad digitálna transformácia, klimatické zmeny, zdravie, hodnoty a práva EÚ a mnoho ďalších. Veľmi aktívne bolo Maďarsko, ktoré vytvorilo najviac príspevkov proporčne k svojmu obyvateľstvu od 8. septembra. Konkurovať mu môže už iba Malta, ktorá ho predbehla a stala sa najaktívnejším členským štátom, ktorý má absolútne najviac príspevkov.

Urýchli pandémia procesy spolupráce v EÚ?

V súvislosti s aktuálnou pandémiou sa dal dôraz v rámci diskusií a debát na tému zdravie. Zapojení občania žiadali o rovnoprávnosť, to znamená rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti naprieč členskými štátmi EÚ a ich vzájomnú spoluprácu. Diskutovali sa aj takzvané poučenia z pandémie, aby boli do budúcna členské štáty pripravené bojovať s pandémiami, ak nastanú. Európa by sa mala stať viac sociálne spravodlivá a inkluzívna aj ekonomicky, čo tiež ukázala pandémia COVID-u 19. Digitálna transformácia zasahuje aj do oblasti zdravia a ekonomiky v EÚ. Jej súčasťou sú aj aktuálne výzvy ohľadom GDPR a kybernetických hrozieb, čo si podľa respondentov tiež vyžaduje užšiu spoluprácu a zomknutie sa.

(noviny.sk)

O mam

Odporúčame pozrieť

Konferencia o budúcnosti Európy: občania požadujú od EÚ viac

Európsky parlament usporiadal podujatie zamerané na spätnú väzbu v nadväznosti na Konferenciu o budúcnosti Európy …

Consent choices