Konferencia o budúcnosti Európy: Zapojenie občanov EÚ ako jej neodmysliteľná časť

Medzi 10. a 12. decembrom sa konal vo Florencii Panel európskych občanov v rámci kľúčovej témy európska demokracia. Hlavnými témami boli aj hodnoty a práva v EÚ, právny princíp a bezpečnosť.

39 odporúčaní ohľadom budúcnosti Európy

Zabezpečenie práv a princípu nediskriminácie, ochrana demokracie a práva ako takého, reformovanie EÚ alebo tvorba takzvanej európskej identity tvorili základ diskusií s občanmi EÚ. Fórum sa uskutočnilo v talianskej Florencii a aj prostredníctvom online participácie.

Aký je ďalší krok?

Odporúčania občanov sa budú prezentovať v konferenčnom pléne. Zaujímavosťou je zapojenie mládeže do celého projektu. Najmenej jedna tretina členov diskusných panelov je vo veku 16 až 25 rokov. V Konferenčnom pléne budú panelisti debatovať s europoslancami, taktiež ako s predstaviteľmi vlády a parlamentu na národnej úrovni členských štátov, eurokomisármi a ďalšími členmi únijných orgánov.

Základné oblasti do budúcna

V blízkej budúcnosti sa budú implementovať výsledky a závery diskusií v nasledovných kategóriách a to po prvé- silnejšia ekonomika, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť. Súčasťou tohto prvého panelu je aj oblasť vzdelávania, kultúry, mládeže a športu, ako aj digitálna transformácia. Panel 1 sa uskutoční v Dubline, Írsku. V poľskej Varšave sa bude diskusné fórum pod názvom Panel 3, ktoré sa zameria na klimatické zmeny, životné prostredie a zdravie.  V holandskom Maastrichte sa odohrá debata na tému EÚ vo svete a migrácia.

Viac..  Budúcnosť EÚ: návrhy Parlamentu na zmenu zmlúv

Diskusné panely ako základný kameň Konferencie o budúcnosti Európy

Štyri diskusné fóra európskych občanov, z čoho každé fórum malo 200 panelistov, sú súčasťou občiansky kreovaného procesu. Pokladá sa za základný kameň Konferencie o budúcnosti Európy. Rokovania berú do úvahy kontribúcie občanov EÚ. Tí boli náhodne vyberaní na základe špeciálnej metodológie, aby sa zabezpečila pestrosť a rôznorodosť. To znamená, že občania EÚ zapojení do diskusných panelov, mali reprezentovať rôzne kategórie v rámci veku, pohlavia, geografického pôvodu, socioekonomických pomerov a úrovne vzdelania.  Odporúčania budú prezentované a predebatované na Konferenčnom pléne, ktoré vytvorí návrhy týkajúce sa budúcnosti Európy a tie poskytne výkonnému výboru.

(noviny.sk)

O mam

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Budúcnosť EÚ: návrhy Parlamentu na zmenu zmlúv

V nadväznosti na Konferenciu o budúcnosti Európy a v reakcii na bezprecedentné výzvy a viacnásobné …

Consent choices