Erasmus
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Erasmus+: úspech v roku 2020 napriek obmedzeniam

Z aktuálne uverejnenej výročnej správy o programe Erasmus+ za rok 2020 vyplýva, že z programu dostalo takmer 640 000 osôb podporu na získanie vzdelávacích skúseností v zahraničí a aj napriek pandémii COVID-19 boli z neho poskytnuté finančné prostriedky na 20 400 projektov a 126 900 organizáciám. Náhly prechod na dištančné vzdelávanie cez internet poukázal na význam digitálnych riešení na diaľku pre výučbu a učenie sa.

Erasmus+ naďalej zohráva dôležitú úlohu pri príprave osôb a organizácií, pričom v minulom roku z neho bolo k dispozícii 200 miliónov EUR osobitne na digitálnu transformáciu. Celkový rozpočet programu Erasmus+ v roku 2020 predstavoval 3,78 miliardy EUR, teda o 506 miliónov EUR viac ako v roku 2019, čo predstavuje nárast o 15 %. Erasmus+ po 33 rokoch existencie preukazuje svoju odolnosť, a to aj za zložitých okolností roka 2020, pričom od svojho spustenia v roku 1987 z neho získalo dokopy podporu 11,7 milióna účastníkov.

Podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „Táto správa poukazuje na odolnosť a kvalitu hlavného výmenného programu EÚ Erasmus+. Napriek zníženiu mobility v dôsledku pandémie zostal Erasmus+ jedným z najúspešnejších a najikonickejších programov EÚ. Erasmus+ bol v roku 2020 inkluzívnejší než kedykoľvek predtým a podporil väčšiu účasť osôb zo znevýhodneného prostredia. Vďaka finančným prostriedkom vo výške 22 miliónov EUR sme naše slová pretavili do konkrétnych krokov.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová dodala: „V nadväznosti na úspešné vykonávanie programu Erasmus+ v roku 2020 nová generácia programu Erasmus+ v roku 2021 vychádzala z úspechu, vybudovaných sietí a popularity z predchádzajúcich rokov. Erasmus+ stelesňuje európsku spoluprácu v jej najlepšej podobe. Od základnej školy po celoživotné vzdelávanie dospelých a šport môže každý využiť bohaté príležitosti, ktoré program Erasmus+ ponúka.“

Dnes predkladáme najvýznamnejšie prvky správy. V roku 2020 bol v rámci programu Erasmus+ opäť oslovený veľký počet účastníkov a príjemcov:

  • v oblasti vysokoškolského vzdelávania viac ako 323 000 študentov a študentov-stážistov, ako aj 44 000 zamestnancov absolvovalo štúdium, odbornú prípravu alebo výučbu v zahraničí,
  • spolufinancovaných bolo viac ako 185,600 aktivít mobility pre študentov a zamestnancov v sektore odborného vzdelávania a prípravy,
  • takmer 180 000 mladých ľudí a pracovníkov s mládežou využilo finančné krytie z programu Erasmus+, a to buď vo forme mládežníckych výmen alebo príležitostí pre pracovníkov s mládežou,
  • Európsky týždeň športu dosiahol nový rekord, keď sa na 32 600 podujatiach zúčastnilo viac ako 15,6 milióna európskych účastníkov.
Viac..  Monitor vzdelávania a odbornej prípravy Európskej komisie za rok 2023

V roku 2020 ďalej rástla iniciatíva „Európske univerzity“, do ktorej je v súčasnosti zapojených 280 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v celej Európe. Európske univerzity sú nadnárodnou iniciatívou, ktorou sa zvyšuje kvalita a atraktívnosť európskeho vysokoškolského vzdelávania a posilňuje hlboká, strategická dlhodobá spolupráca medzi inštitúciami v prospech ich študentov, pedagógov a iných zamestnancov.

Erasmus+ je široko rozšíreným programom z hľadiska geografickej účasti. V roku 2020 sa do programu zapojilo 34 krajín: popri všetkých 27 členských štátoch EÚ aj Spojené kráľovstvo, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Severné Macedónsko, Srbsko a Turecko. Program je otvorený aj pre partnerské krajiny z iných častí sveta. Medzinárodné činnosti programu Erasmus+ naďalej prispievali k celkovým geopolitickým prioritám Komisie so zameraním na západný Balkán, východné a južné susedstvo a Afriku, pričom viac ako polovica medzinárodného rozpočtu bola vyčlenená na európske susedstvo (južné Stredozemie, západný Balkán a Východné partnerstvo).

Súvislosti

Od roku 2014 je Erasmus+ širšie zameraný a inovatívnejší a poskytuje príležitosti na študijné pobyty v zahraničí, stáže a učňovskú prípravu pre vysokoškolských študentov, ako aj študentov odborného vzdelávania a prípravy. Ponúka mládežnícke výmeny a výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ako aj projekty v oblasti športu.

V štatistickej prílohe k správe o programe Erasmus+ za rok 2020 sú uvedené komplexné informácie o rôznych akciách a ich rozpočte spolu s podrobnými informáciami o počte projektov, účastníkov a organizácií. Údaje za jednotlivé krajiny sú k dispozícii aj pre vybrané akcie. Kvalitatívne informácie o projektoch programu Erasmus+ sú k dispozícii na platforme s výsledkami projektov programu Erasmus+, čo je databáza, ktorá poskytuje bezplatný prístup k opisom, výsledkom a kontaktným informáciám v prípade všetkých projektov financovaných z programu Erasmus+ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

O mam

Odporúčame pozrieť

erasmus

Program Erasmus+ podporil v roku 2022 viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+ podporil v roku 2022 približne …

Consent choices