priemysel
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Prehľad výsledkov investícií EÚ do priemyselného výskumu a vývoja ukazuje dobré výsledky

Podľa nového vydania aktuálne uverejneného prehľadu výsledkov investícií do priemyselného výskumu a vývoja v EÚ zvýšili spoločnosti EÚ napriek celkovo náročnej hospodárskej situácii v roku 2020 investície do výskumu a vývoja v odvetviach zdravotníctva a služieb IKT. EÚ patrí aj naďalej medzi lídrov v oblasti ekologických patentov s vysokou hodnotou a ekologických patentov v energeticky náročných priemyselných odvetviach, čo odzrkadľuje jej prechod ku klimatickej neutralite.

Konkrétne spoločnosti so sídlom v EÚ zvýšili investície do výskumu a vývoja v odvetviach zdravotníctva (10,3 %) a služieb IKT (7,2 %), ale pomalším tempom než spoločnosti so sídlom v USA a Číne. Celkové investície spoločností EÚ do výskumu a vývoja sa však po prvýkrát za 10 rokov znížili, a to najmä v dôsledku oslabenia výskumu a vývoja v automobilovom, leteckom a kozmickom priemysle a odvetví obrany. V roku 2020 spoločnosti so sídlom EÚ znížili svoje celkové investície o 2,2 %. Spoločnosti v USA zvýšili svoje celkové investície do výskumu a vývoja o 9,1 % a spoločnosti v Číne o 18,1 %. Spoločnosti so sídlom v USA a Číne zvýšili počas krízy spôsobenej koronavírusom svoj podiel na výskume a vývoji v určitých odvetviach, ako je zdravotníctvo (USA: 17,9 %, Čína: 30,7 %), služby IKT (USA: 12,4 %, Čína: 21,2 %) a výroba pre IKT (USA: 7,8 %, Čína: 11,5 %).

Hoci pandémia posilnila rýchlo rastúce odvetvia služieb IKT a zdravotníctva na celom svete, ťažko zasiahla veľmi tradičné odvetvia, ako sú automobilový priemysel (– 4,3 %), letecký a kozmický priemysel a obrana (– 17 %). Automobilový priemysel je pre spoločnosti z EÚ najdôležitejším odvetvím, v ktorom sa investuje do výskumu a vývoja, a preto aj prispel k celkovému poklesu investícií v oblasti výskumu a vývoja. Napriek tomu sa 14 spoločností z EÚ dostalo do skupiny 50 najlepších spoločností spomedzi 2500 najväčších investorov do výskumu a vývoja.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová v tejto súvislosti uviedla: „Investovanie do výskumu a inovácií je kľúčom k tomu, aby európsky priemysel stál na čele zelenej transformácie, vynikol v rýchlo rastúcom odvetví IKT a viedol novú vlnu špičkových technologických inovácií. Prehľad výsledkov investícií EÚ do priemyselného výskumu a vývoja jasne ukazuje, kde potrebujeme zintenzívniť naše úsilie, a vyzýva nás, aby sme teraz investovali do budúcnosti.“

Na celosvetovej úrovni preukázali investície do priemyselného výskumu a vývoja počas krízy spôsobenej koronavírusom svoju odolnosť. V roku 2020 zaznamenali rast o 6 % už jedenásty rok po sebe. Naproti tomu došlo v roku 2020 k výraznému zníženiu kapitálových výdavkov, čistého predaja a prevádzkových ziskov. Celkový pozitívny trend v oblasti investícií do výskumu a vývoja naznačuje, že spoločnosti sú orientované na budúcnosť a pripravujú sa na obnovu udržiavaním alebo zvyšovaním investícií do výskumu a vývoja napriek tomu, že museli znížiť iné výdavky a ich príjmy klesajú.

Viac..  EÚ a sociálni partneri sa zaväzujú posilniť sociálny dialóg s cieľom riešiť výzvy v oblasti práce

Význam odvetvia IKT, zdravotníctva a automobilového priemyslu z hľadiska globálnej konkurencieschopnosti výskumu a vývoja dokazuje skutočnosť, že celkové výdavky na výskum a vývoj sa od roku 2010 v týchto troch odvetviach viac ako zdvojnásobili, pričom v prípade služieb IKT sa dokonca strojnásobili. Pokiaľ ide o hodnotenie z hľadiska úrovne investícií spoločností, odvetvie IKT sa sústavne nachádza na vrchole prehľadu výsledkov, čo zdôrazňuje rastúcu digitalizáciu svetového hospodárstva. V roku 2020 sa na piatich najlepších pozíciách umiestnili spoločnosti z digitálneho odvetvia.

Očakáva sa, že súbežná zelená a digitálna transformácia umožní podnikom EÚ zlepšiť ich výsledky v oblasti výskumu a vývoja a oživiť ich priemyselnú základňu v súlade s prioritami priemyselnej stratégie EÚ a ambíciami Európy posilniť inovačný ekosystém a podporiť príslušné politiky.

Súvislosti

Európska komisia uverejňuje prehľad výsledkov investícií EÚ do priemyselného výskumu a vývoja každoročne od roku 2004. Vydanie prehľadu výsledkov za rok 2021 zahŕňa 2 500 spoločností z celého sveta, ktoré v roku 2020 investovali do výskumu a vývoja najväčšie sumy. Údaje v prehľade výsledkov, ktoré sa získali z najnovších uverejnených účtovných závierok spoločností, obsahujú kľúčové ukazovatele týkajúce sa 2 500 materských spoločností a viac ako 800 tisíc dcérskych spoločností, ktoré umožňujú analýzu hospodárskej a inovačnej výkonnosti spoločností. Každá z týchto spoločností, ktoré majú sídlo v 39 krajinách, investovala do výskumu a vývoja najmenej 36,5 mil. eur, čo predstavuje investície v celkovej výške 908,9 mld. eur. Celková výška investícií do výskumu a vývoja v tohtoročnom prehľade výsledkov predstavuje približne 90 % celosvetového objemu financovania výskumu a vývoja zo strany podnikov. Vzorka zahŕňa 401 spoločností so sídlom v EÚ, ktorých investície predstavujú 20,3 % celkových investícií do výskumu a vývoja. Okrem toho zahŕňa 779 spoločností z USA (37,8 %), 597 čínskych spoločností (15,5 %), 293 japonských spoločností (12,2 %) a 430 spoločností zo zvyšku sveta (14,2 %).

O mam

Odporúčame pozrieť

obrana

Európska komisia chce viac súkromných investícií v obrannom priemysle

Európska komisia (EK) chce posilniť obranný priemysel v Európe a prilákať do odvetvia viac súkromných …

Consent choices