potraviny
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Výzva: Verejná konzultácia s cieľom zrevidovať informácie o potravinách pre spotrebiteľov

Európska komisia spustila verejnú konzultáciu, ktorá priamo súvisí so stratégiou „z farmy na stôl“ ako aj s Európskym plánom boja proti rakovineKonzultácia sa týka revízii právnych predpisov týkajúcich sa informácií o potravinách pre spotrebiteľov. 

Revízia sa dotkne nutričného označovania na prednej strane balenia/nutričných profilov, označovania pôvodu a dátumu a označovania alkoholických nápojov. Cieľom je prepracovať súčasnú európsku a do konca roku 2022 predložiť legislatívny návrh Európskemu parlamentu a členským štátom. 

Svoj názor na problematiku môže vyjadriť široká verejnosť, ako aj odborné ale aj neprofesionálne zainteresované strany. Verejná konzultácia bude otvorená do 7. marca 2022. Za účelom získania  podrobnejších a technických informácii sa už plánujú ďalšie konzultačné činnosti vrátane cielených prieskumov či rozhovorov so zainteresovanými organizáciami a orgánmi členských štátov.

Viac..  Rozpočet EÚ 2024: vojna na Ukrajine, migračné tlaky, prírodné katastrofy aj globálna konkurencia

O mam

Odporúčame pozrieť

Zvyšky pesticídov boli vlani najčastejšie v potravinách z krajín mimo EÚ

Zvyšky pesticídov sa v roku 2022 najčastejšie v SR zistili v potravinách dovezených z tretích …

Consent choices