J. Viskupič: Samosprávne kraje sú pripravené prispieť k rýchlemu a efektívnemu čerpaniu eurofondov

Združenie samosprávnych krajov SK8 v tomto roku predstavilo výsledky prieskumu verejnej mienky, z ktorých vyplýva, že rozhodovať o regionálnej politike EÚ by sa malo na úrovni samosprávnych krajov. Ako sa uvádza v tlačovej správe, aj v tejto súvislosti sa SK8 zasadzuje, aby rady partnerstva na úrovni každého z krajov mali vplyv na rozdelenie väčšieho balíka eurofondov v programovom období 2021 – 2027. Oproti navrhovaným 890 miliónom eur žiadajú 2,4 miliardy eur na modernizáciu regionálnych ciest, deinštitucionalizáciu zariadení sociálnych služieb či výstavbu cyklotrás. Navyše sa SK8 aktívne zapája do prípravy implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR, z ktorého môže byť financovaná debarierizácia stredných škôl alebo zatraktívnenie prímestskej autobusovej dopravy.

„Máme jedinečnú príležitosť, ako zmodernizovať Slovensko. Samosprávne kraje sú pripravené prispieť k rýchlemu a efektívnemu čerpaniu európskych zdrojov. Sami veľmi dobre vieme, kde ich treba použiť tak, aby zlepšili život v regiónoch,“ skonštatoval predseda SK8 a zároveň trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že v najbližšom období očakáva zrýchlenie prípravy reformy verejnej správy. SK 8 presadzuje myšlienku dokončenia decentralizácie, s ktorou súvisí nové rozdelenie kompetencií medzi vládu, kraje a obce. Župy majú záujem prevziať kompetencie okresných úradov, predovšetkým tie, ktoré sa týkajú územného plánovania, životného prostredia a regionálneho školstva.

Viac..  Ján Rudolf: 22 miliárd z EÚ je posledná šanca pre Slovensko

Predseda SK8 Viskupič uviedol, že župy denne doručujú služby, ktoré sú dôležité pre obyvateľov všetkých regiónov Slovenska, či už ide o stredné školstvo, údržbu ciest II. a III. triedy alebo špecializovanú sociálnu starostlivosť. Župy sú podľa neho aj spoľahlivým partnerom vlády, čo sa aktuálne ukazuje najmä pri veľkokapacitnom a výjazdovom očkovaní, ktoré koordinujú a predovšetkým zabezpečujú.

Rok 2021 sa niesol v znamení výročí týkajúcich sa samosprávnych krajov. Od prvých volieb do ich orgánov totiž uplynuli dve dekády. Župy tiež oslávili 15 rokov svojej spolupráce pod hlavičkou združenia SK8, ktoré obhajuje záujmy všetkých obyvateľov Slovenskej republiky.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

rudolf

Ján Rudolf: 22 miliárd z EÚ je posledná šanca pre Slovensko

Slovensko je extrémne závislé na eurofondoch, pretože takmer všetky investície vo verejnom sektore sú spolufinancované …

Consent choices