Ilustračné foto PHOTO: © European Union

Konferencia o budúcnosti Európy: odporúčania občanov prediskutované v pléne

V piatok 21. a sobotu 22. januára sa na plenárnom zasadnutí konferencie zhodnotili odporúčania dvoch európskych panelových diskusií a národných panelových diskusií občanov.

Tretie plenárne zasadnutie konferencie zhodnotilo 90 odporúčaní panelov o európskej demokracii, hodnotách a právach, právnom štáte a bezpečnosti a o zmene klímy, životnom prostredí a zdraví a súvisiace odporúčania z diskusií národných občianskych panelov.

Diskusie sa týkali odporúčaní dvoch európskych panelových diskusií občanov, ktoré už svoju činnosť ukončili a v ktorých sa stretlo približne 200 Európanov rôznych vekových a vzdelanostných kategórií zo všetkých členských štátov (osobne aj na diaľku), aby prediskutovali a prijali odporúčania, ako riešiť výzvy, ktorým Európa čelí v súčasnosti a bude čeliť v budúcnosti.

Panel o európskej demokracii, hodnotách a právach, právnom štáte a bezpečnosti prijal na svojom záverečnom zasadnutí, ktoré v decembri usporiadal Európsky univerzitný inštitút vo Florencii (Taliansko) 39 odporúčaní. Zasadnutie panelu o zmene klímy, životnom prostredí a zdraví v januárizorganizovala College of Europe v Natoline a mesto Varšava (Poľsko) a panel na ňom sfinalizoval svojich 51 odporúčaní.

Guy Verhofstadt (Európsky parlament) uviedol: „Prekvapilo ma najmä to, ako sebaisto zástupcovia občanov obhajovali svoje odporúčania v diskusiách so skúsenými politikmi. Je jasné, že nestoja o vyberanie hrozienok z koláča, ale počítajú s následnými konkrétnymi opatreniami, ktoré pokryjú všetky oblasti ich vízie. V konečnom dôsledku bude potrebné zaoberať sa všetkými odporúčaniami.“

Clément Beaune (predsedníctvo Rady EÚ) pripomenul: „Plénum sa musí zaoberať odporúčaniami občanov. Na Konferencii o budúcnosti Európy musíme spoločne čeliť práve tejto výzve. Sme radi, že občianske diskusie a príspevky obohacujú priority Európskej únie pre budúce generácie.“

Dubravka Šuica (Európska komisia) uviedla: „Od začiatku som tomuto poradnému procesu plne dôverovala. Moje očakávania však prekonal: ohromila ma vysoká kvalita odporúčaní prijatých európskymi a národnými panelovými diskusiami občanov, ktoré už ukončili svoju činnosť. Preto je o to dôležitejšie, aby sa občania vo výsledku týchto rokovaní spoznali a aby neskôr videli aj vplyv konkrétneho výsledku tejto konferencie. Naša demokracia si zasluhuje túto živú a konštruktívnu diskusiu.

Ďalšie kroky

Dve európske panelové diskusie občanov, ktoré svoje odporúčania ešte nepredložili, majú dokončiť svoju prácu vo februári. Zasadnutie panelu na tému EÚ vo svete/migrácia (naplánované na 11. – 13. februára) usporiada Európsky inštitút verejnej správy v Maastrichte (Holandsko). Zasadnutie na témusilnejšia ekonomika, sociálna spravodlivosť a pracovné miesta/vzdelávanie, kultúra, mládež a šport/digitálna transformácia (naplánované na 25. – 27. februára) usporiada Inštitút pre medzinárodné a európske záležitosti v Dubline (Írsko). O ich odporúčaniach sa bude diskutovať na nasledujúcom plenárnom zasadnutí konferencie.

Viac..  EK schválila slovenské opatrenia na podporu zamestnateľnosti po zatvorení uhoľných baní

Súvislosti

Na plenárnom zasadnutí konferencie sa zúčastňujú zástupcovia Európskeho parlamentu (108), Rady (54 alebo dvaja za každý členský štát) a Európskej komisie (3) a za rovnakých podmienok aj zástupcovia všetkých národných parlamentov (108) a občanov (108). Medzi občanmi, ktorí sa zúčastňujú na rokovaniach, sú zástupcovia európskych panelových diskusií občanov (80), zástupcovia národných podujatí alebo národných panelových diskusií občanov (27 alebo jeden za každý členský štát) a predseda Európskeho fóra mládeže.

Okrem toho sa ho ako členovia zúčastňujú zástupcovia Výboru regiónov a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (18 z každého), volení zástupcovia miestnych a regionálnych samospráv (6 z každej) a zástupcovia sociálnych partnerov (12) a občianskej spoločnosti (8). Ostatní členovia kolégia komisárov vrátane vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku sú z času na čas pozvaní zúčastniť sa na diskusii, keď sa diskutuje o témach v rámci ich príslušných portfólií.

Pozvaní môžu byť aj zástupcovia kľúčových zainteresovaných strán, ako to bolo 21. – 22. januára v prípade zástupcov krajín západného Balkánu, reprezentanti agentúr a orgánov EÚ, ako je ombudsmanka EÚ Emily O’Reilly, a účastníci dialógu medzi európskymi inštitúciami a cirkvami, náboženskými združeniami alebo spoločenstvami, ako aj filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami.

Na plenárnom zasadnutí konferencie sa diskutuje o odporúčaniach z diskusií národných aj európskych občianskych panelov a o príspevkoch získaných na viacjazyčnej digitálnej platforme podľa jednotlivých tém. Výsledok diskusie nemožno vopred predpokladať. Plénum sa zhodne na návrhoch, ktoré predloží výkonnej rade. Tá transparentne a v úzkej spolupráci s plenárnym zhromaždením vypracuje správu. Panely vybrali 80 občanov (20 za každý panel), aby ich zastupovali na plenárnom zasadnutí konferencie. Títo zástupcovia sú členmi pléna od jeho druhého zasadnutia, ktoré sa konalo v októbri v Štrasburgu.

Ďalšie informácie o zložení, účele a práci plenárneho zasadnutia nájdete na webovej stránke plenárneho zasadnutia konferencie, z ktorej si môžete stiahnuť všetky dokumenty relevantné pre daný víkend. Všetci Európania môžu naďalej prispievať do diskusie na viacjazyčnej digitálnej platforme.

Ďalšie informácie

Výňatky z diskusie sú k dispozícii na portáli EbS. Všetky videozáznamy, audiozáznamy a fotografie z pracovných skupín a plenárnych diskusií sú k dispozícii v multimediálnom centre Európskeho parlamentu.

 

O mam

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Budúcnosť EÚ: návrhy Parlamentu na zmenu zmlúv

V nadväznosti na Konferenciu o budúcnosti Európy a v reakcii na bezprecedentné výzvy a viacnásobné …

Consent choices