europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Ruská agresia na Ukrajine: Poslanci ocenili nesmiernu vlnu solidarity s utečencami

Väčšina z dvoch miliónov utečencov, ktorí od začiatku ruskej invázie opustili Ukrajinu, smerovala do EÚ. Nápor sa však nekončí a všetky štáty EÚ musia byť naďalej solidárne, tvrdia poslanci.

Poslanci počas utorňajšej rozpravy s francúzskou ministerkou Brigitte Klinkert zastupujúcou Radu (ministrov) EÚ a komisárkou Ylvou Johansson poukázali na dramatickú humanitárnu a utečeneckú situáciu, ktorá je dôsledkom ruského útoku na Ukrajinu. Zákonodarcovia jednohlasne odsúdili ruskú agresiu a vyzdvihli štáty EÚ, ktoré sú v prvej línii, za ich doterajšie mimoriadne nasadenie. Zároveň však varovali, že z dlhodobého hľadiska bude potrebné udržať solidaritu všetkých členských štátov EÚ.

Komisárka Ylva Johansson poukázala na mimoriadny tlak, ktorému čelia členské štáty na hranici EÚ s Ukrajinou – Poľsko, Maďarsko, Slovensko a Rumunsko – ale aj Moldavsko. EÚ sa podľa nej tejto výzve postavila, keď Rada jednomyseľne aktivovala mechanizmus dočasnej ochrany – rozširujúc tak solidaritu na celé územie EÚ, ale aj prostredníctvom podpory Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Červeného kríža a vyčlenením prostriedkov v objeme 500 miliónov eur na humanitárnu pomoc.

Poslanci ocenili rýchlu reakciu EÚ v snahe poskytnúť ochranu ľuďom utekajúcim z Ukrajiny, zdôraznili však aj potrebu zaistenia dostatočnej finančnej podpory na udržanie pomoci v strednodobom a dlhodobom horizonte. Niektorí rečníci vyzvali na dosiahnutie konkrétneho pokroku v reforme migračných a azylových pravidiel EÚ, ďalší zákonodarcovia zdôrazňovali, že všetci utečenci, bez ohľadu na ich etnický pôvod, potrebujú rovnakú ochranu.

Videozáznam celej rozpravy je k dispozícii tu.

Reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (S&D, SK) uviedla: „Štáty na východnej hranici Európskej únie, vrátane Slovenska, zažívajú v nadväznosti na vojenskú agresiu Ruska voči Ukrajine v súčasnosti veľkú utečeneckú vlnu. Ľudia utekajúci pred vojnou si aj v zmysle medzinárodných dohovorov zaslúžia našu pomoc. Je pritom úžasné vidieť aká veľká vlna solidarity sa doposiaľ medzi ľuďmi zdvihla. Aj táto smutná skúsenosť s ruskou inváziou nám ukazuje, že na udržateľné riešenie súčasných bezpečnostných hrozieb je nevyhnutné prehlbovanie vzájomnej spolupráce. To si musia uvedomovať aj lídri členských štátov Európskej únie pri prijímaní opatrení súvisiacich s migráciou a zabezpečovaním dôstojných podmienok pre ľudí utekajúcich pred nebezpečenstvom.“

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Na Slovensku sme prejavili nesmiernu solidaritu s ľuďmi, ktorí utekajú pred vojnou. Európska únia môže a mala by poskytnúť podporu Slovensku, aby sme mohli účinnejšie pomáhať utečencom priblížiť sa k čo najnormálnejšiemu životu mimo ich vlasti. Podporujem návrh môjho kolegu europoslanca Novakova a európskych ľudovcov, aby sa nevyčerpané prostriedky z eurofondov použili na pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou.“

Lucia Ďuriš Nicholsonová (RE, SK) uviedla: „Od začiatku invázie Ruska utieklo z Ukrajiny pred vojnou viac ako 2 milióny ľudí. Títo ľudia opustili svoje domovy, svoje rodiny a blízkych, nevediac čo ich ďalej čaká. Potrebujú našu pomoc a ja som nesmierne hrdá na neskutočnú solidaritu ľudí a občianskej spoločnosti, ktorí sa spojili a pomáhajú ako najviac vedia. Vzhľadom však na narastajúci počet utečencov je čo najskôr potrebná koordinácia aj na úrovni EÚ a taktiež väčšie zapojenie Európskej komisie, vrátane vyčlenenia osobitných finančných prostriedkov pre tieto účely. Ukrajina sa hrdinsky bráni vojnovému agresorovi, bojuje o prežitie a platí za slobodu najvyššou daňou, ľudskými životmi, preto potrebuje našu podporu, aj keď to znamená ťažké rozhodnutia a výrazné ekonomické následky.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Solidarita s ľuďmi na úteku, ktorú sme v posledných dňoch videli na Slovensku bola úžasne silná, no tu ide o beh na dlhé trate. Európa, a teda aj Slovensko, musí byť pripravené pomôcť ľuďom na úteku, a to akokoľvek dlho to bude potrebné. Je dôležité, aby sme už teraz pripravili ako školy tak aj pracovný trh a vedeli využiť príležitosti, ktoré príchod ľudí z Ukrajiny prináša.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Potešilo ma, že utečencom pomáhame. Obávam sa, že hlavná výzva ešte len príde, keď agresia bude trvať dlhšie. Na to buďme pripravení nielen materiálne ale aj mentálne.“

Viac..  Martin Hojsík: O opeľovače prichádzame extrémnym tempom. Môže za to nadmerné používanie nebezpečných pesticídov

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Ukrajina dnes bojuje nielen o prežitie, ale aj za naše hodnoty, a to, ako zareagujeme na Putinovu agresiu proti obyvateľom Ukrajiny bude definovať svet, v ktorom budeme ďalej žiť. Preto vítam, že Európska únia zareagovala na neospravedlniteľnú agresiu jednotne a vyzývam na to, aby sme sa aj naďalej tejto jednoty držali a vrátili sa k hodnotám, na ktorých bola postavená dnešná slobodná, demokratická a prosperujúca Európska únia. Pretože len zjednotení dokážeme vyriešiť výzvy, ktorým čelíme, len zjednotení môžeme zastaviť tragédiu odohrávajúcu sa pred našimi očami a len zjednotení obránime slobodu a demokraciu. Som hrdá na nás: na Slovákov, ale aj na ostatných Európanov, že s otvoreným srdcom vítame ľudí v núdzi a dokážeme sa zjednotiť preto, aby sme pomohli tým, ktorí to naozaj potrebujú.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Po počiatočnom šoku z rozpútania vojny na Ukrajine sa dostávame do fázy, kedy je treba čeliť jej reálnym následkom. Tým je aj neustále zvyšujúci počet utečencov z Ukrajiny. Ide predovšetkým o matky s deťmi. Nateraz nikto nevie odhadnúť ako sa celá situácia bude vyvíjať a koľko bude trvať. Nápor utečencov, zabezpečenie ich ochrany a potrieb nemožno zvládnuť individuálnym posudzovaním žiadostí o azyl. Myslím si, že aktivovanie EU smernice o dočasnej ochrane, ktorá v sebe zahŕňa prístup ku vzdelaniu, na pracovný trh a zdravotnú starostlivosť je tou najlepšou voľbou pre zvládnutie tejto bezprecedentnej humanitárnej krízy, ktorej čelíme.“

Miroslav Radačovský (NI, SK) uviedol: „Utečenecká kríza občanov z Ukrajiny je výsledkom konfliktu medzi Ruskou federáciu a Ukrajinou. Zastaviť utečeneckú krízu je možné len ukončením tohto konfliktu. Európska únia by mala tlačiť na USA, aby primäli Ukrajinu a Rusko k mierovým rokovaniam, aby USA urobili maximum pre ukončenie vojny na Ukrajine, a ostatné krajiny by nemali prilievať olej do ohňa, pretože vojnový konflikt je príčinou nešťastia utekajúcich ľudí zo svojich domovov. Jedine USA je spôsobilé tento vojenský konflikt ukončiť a javí sa, že Európska únia je v tomto prípade len akýmsi štatistom.“

Michal Šimečka (RE, SK) uviedol: „Trápenie utekajúcich pred vojnou, ale aj obrovské nasadenie dobrovoľníkov som na hraniciach videl na vlastné oči, a bol som na Slovákov a Slovenky hrdý. Chápem obavy, že vlna solidarity nevydrží večne, no politici sa nesmú tváriť, že to je niečo mimo ich kontroly. V skutočnosti ide o prepojené nádoby – čím efektívnejšie bude fungovať pomoc utečencom zo strany štátu a EÚ, tým súdržnejšia a otvorenejšia zostane spoločnosť. Nesmieme zlyhať, pretože skutočný nápor sa ešte len začína.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Potrebujeme vyvinúť maximálny diplomatický a ekonomický tlak na Ruskú federáciu, aby garantovala bezpečnosť humanitárnych koridorov pre utečencov. Chcem špeciálne oceniť aktiváciu smernice EÚ o dočasnej ochrane migrantov z Ukrajiny. Európska únia potrebuje presmerovať eurofondy na pomoc utečencom a mobilizovať aj ďalšie finančné prostriedky EÚ na tento cieľ. Dlhujeme im to, pretože práve Ukrajinci bojujú a umierajú v prvej línii za naše hodnoty demokracie a slobody.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „V Európe v týchto dňoch čelíme najväčšej humanitárnej katastrofe od konca druhej svetovej vojny. Ukrajinu opustilo už viac ako milión ľudí. Na Slovensku a v okolitých krajinách vidíme bezprostrednú podporu, tisíce ľudí sú ochotní poskytnúť vojnovým utečencom bývanie, materiálnu, či finančnú pomoc. Dôležitá je systematická a dlhodobá podpora zo strany štátu a EÚ. Musíme sa zamerať aj na dlhodobé a systémové kroky, ktoré zabezpečia migrantom ochranu, zdravotnú starostlivosť, zázemie a prístup na pracovný trh a k vzdelávaniu.“

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ a Ukrajina načrtnú plány udržateľnej obnovy na konferencii na vysokej úrovni

Od zajtra do 1. decembra Komisia organizuje vo Vilniuse (Litva) konferenciu na vysokej úrovni o zelenej obnove na …

Consent choices