Humanitárny hub - pomoc Ukrajine. PHOTO: Zastúpenie EK na Slovensku

EÚ podniká kroky na pozastavenie všetkých ciel na dovoz z Ukrajiny

Európska komisia navrhla na jeden rok pozastaviť dovozné clá na všetok tovar, ktorý Ukrajina vyváža do Európskej únie. Ide o bezprecedentné gesto podpory pre krajinu vo vojne, ktoré by tiež malo viesť k ročnému pozastaveniu všetkých antidumpingových a ochranných opatrení, ktoré dnes EÚ uplatňuje na ukrajinskú oceľ.

Tento ďalekosiahly krok má pomôcť posilniť ukrajinský vývoz do EÚ. Pomôže zmierniť ťažkú situáciu ukrajinských výrobcov a vývozcov v časoch ruskej vojenskej invázie.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Nevyprovokovaná a bezdôvodná ruská agresia vážne postihuje ukrajinské hospodárstvo. S prezidentom Zelenskyjm som hovorila o spôsoboch, ako ešte viac podporiť hospodárstvo – popri makrofinančnej pomoci a grantoch, ktoré už poskytujeme. Zhodli sme sa na tom, že pre oživenie ukrajinského hospodárstva by malo zásadný význam okamžité a rozsiahle pozastavenie dovozných ciel. Dnešný krok je reakciou na túto požiadavku. Výrazne sa tak uľahčí vývoz ukrajinských priemyselných a poľnohospodárskych výrobkov do EÚ. V týchto hrozných časoch naďalej stojíme za Ukrajinou.“

Výkonný podpredseda Európskej komisie a komisár pre obchod Valdis Dombrovskis dodal: „EÚ ešte nikdy nezaviedla takéto opatrenia na liberalizáciu obchodu. Sú bezprecedentné z hľadiska rozsahu: Ukrajine poskytnú prístup na trh EÚ s nulovými colnými sadzbami a bez kvót. Od začiatku ruskej agresie považuje EÚ za prioritné a mimoriadne dôležité, aby ukrajinská ekonomika neprestala fungovať. Ide o nevyhnutnú podmienku, aby Ukrajina mohla túto vojnu vyhrať a postaviť sa po nej opäť na vlastné nohy. Tieto opatrenia pomôžu priamo ukrajinským výrobcom a vývozcom. Ukrajinskému hospodárstvu dodajú sebadôveru a vyšlú jasný signál, že EÚ urobí všetko, čo bude treba, aby pomohla Ukrajine v ťažkej chvíli.“

Ruská vojenská agresia má okrem tragických strát na životoch a hromadného vysídľovania nevinných ukrajinských civilistov zničujúci vplyv aj na hospodárstvo Ukrajiny a jej schopnosť obchodovať so zvyškom sveta, keďže vážne zasahuje jej výrobné kapacity a kľúčové vývozné trasy. V tejto zložitej situácii chce EÚ čo najviac pomôcť Ukrajine, aby si dokázala udržať svoju obchodnú pozíciu so zvyškom sveta a posilňovať obchodné vzťahy s EÚ.

Viac..  Európa závislá od plynu vymieňa jedno energetické riziko za iné

EÚ zároveň podniká kroky aj priamo na mieste na uľahčenie pozemnej prepravy tovaru, aby tak pomohla dostať ukrajinské výrobky do sveta. Komisia napríklad už začala liberalizovať podmienky pre ukrajinských vodičov nákladných vozidiel, ktorí prepravujú tovar medzi Ukrajinou a EÚ, ako aj uľahčovať tranzit a využívanie infraštruktúry EÚ na prevoz ukrajinského vývozu do tretích krajín. Tieto opatrenia poskytnú ukrajinským výrobcom väčšiu flexibilitu a istotu, ktoré tak veľmi potrebujú.

Súvislosti

Dvojstranný obchod medzi EÚ a Ukrajinou dosiahol v roku 2021 svoju najvyššiu úroveň od nadobudnutia platnosti prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode (DCFTA) (viac ako 52 miliárd eur, čo je dvojnásobok hodnoty dvojstranného obchodu v roku 2016, t. j. pred tým, než dohoda nadobudla platnosť). Je to vďaka ambicióznemu programu vykonávania tejto dohody. Ukrajinské hospodárstvo a obchodovanie so svetom v dôsledku ruskej invázie nesmierne trpia. EÚ už prijala na podporu Ukrajiny množstvo opatrení v rôznych oblastiach – od sankcií uvalených na Rusko až po financovanie vojenskej pomoci. Tieto nové obchodné opatrenia posilnia hospodársku pomoc, ktorú EÚ Ukrajine poskytuje, a zachovajú jej prístup na svetové trhy v čase, keďže čelí ruskej agresii. Posledný samit EÚ – Ukrajina (12. októbra 2021) odrážal viaceré pozitívne prebiehajúce procesy, ako napríklad začatie preskúmania ďalšej liberalizácie obchodu podľa článku 29.

O mam

Odporúčame pozrieť

brexit

Británia posunula o tri mesiace zavedenie kontrol na dovozy z EÚ

Veľká Británia odložila úplné zavedenie hraničných kontrol tovaru dovážaného z Európskej únie (EÚ) o tri …

Consent choices