jačmeň, obilie. PHOTO: ©European Union 2020 - EP

Komisia navrhuje zvýšenie ciel na ruské a bieloruské obilné výrobky

Európska komisia navrhuje zvýšiť clá na dovoz obilnín, olejnín a odvodených produktov (ďalej len „obilné produkty“) z Ruska a Bieloruska vrátane pšenice, kukurice a slnečnicového šrotu do EÚ. Tieto clá, hoci sú dostatočne vysoké na to, aby v praxi potlačili takýto dovoz do EÚ, by nemali vplyv na vývoz do tretích krajín.

Opatrenia sú určené na dosiahnutie niekoľkých cieľov:

  • zabrániť destabilizácii trhu EÚ prostredníctvom akéhokoľvek budúceho výrazného presmerovania ruských obilných výrobkov na trh EÚ. Obavy z tohto rizika vyjadrila najmä poľnohospodárska komunita EÚ – úloha Ruska ako popredného svetového vývozcu obilia spolu s jeho ochotou využívať vývoz potravín ako geopolitický nástroj ukazuje, že toto riziko je vysoké.
  • bojovať proti ruskému vývozu nelegálne privlastneného obilia vyprodukovaného na územiach Ukrajiny, z ktorého sa časť nelegálne vyvážala na trh EÚ zámerne nesprávne označená ako „ruská“. Dnes navrhované clá zabezpečia, že tento spôsob nezákonného vývozu už nebude ziskový.
  • zabrániť Rusku, aby využívalo príjmy z vývozu do EÚ – ruských aj nelegálne privlastnených ukrajinských obilných výrobkov – na financovanie svojej agresívnej vojny proti Ukrajine.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla: „Navrhujeme zavedenie ciel na tento ruský dovoz, aby sme zmiernili rastúce riziko pre naše trhy a našich poľnohospodárov. Znížia schopnosť Ruska využívať EÚ v prospech svojej vojnovej mašinérie. A my naďalej trváme na svojom záväzku zachovať globálnu potravinovú bezpečnosť, najmä pre rozvojové krajiny. Dosahujeme správnu rovnováhu medzi podporou nášho hospodárstva a poľnohospodárskych spoločenstiev. Zároveň naďalej neochvejne podporujeme Ukrajinu.“

Zvýšené clá by sa vzťahovali aj na Bielorusko vzhľadom na úzke politické a hospodárske väzby tejto krajiny na Rusko. Okrem toho zahrnutím Bieloruska do nového opatrenia EÚ zabráni Rusku využívať Bielorusko na obchádzanie nových ciel a presmerovanie svojho tovaru na trh EÚ. Návrh nemá vplyv na tranzit obilnín, olejnín a odvodených produktov z Ruska a Bieloruska do tretích krajín. To dokazuje, že Európska únia je naďalej plne odhodlaná podporovať potravinovú bezpečnosť na celom svete, najmä pokiaľ ide o rozvojové krajiny.

Viac..  ECB by mohla začať znižovať úrokové sadzby skôr, než sa očakáva

Viac ako dva roky po začiatku ruskej agresie proti Ukrajine v plnom rozsahu je Európa jednotná a odhodlaná naďalej brániť naše hodnoty a základné zásady. EÚ pevne stojí na strane Ukrajiny a jej ľudu a bude naďalej dôrazne podporovať ukrajinské hospodárstvo, ako aj jej spoločnosť, ozbrojené sily a budúcu obnovu tak dlho, ako to bude potrebné.

Ďalšie kroky

Návrh teraz posúdi Rada Európskej únie. Po jeho prijatí Radou sa budú sadzby uplatňovať okamžite.

O mam

Odporúčame pozrieť

J. Borrell: Európe bezprostredná vojna s Ruskom nehrozí, netreba zveličovať

Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci Josep Borrell vyhlásil, že hypotetická vojna Ruska proti krajinám …

Consent choices