vlajka
PHOTO: © European Union.

Budúcnosť Európy: Ambiciózne návrhy pléna Konferencie smerujú k revízii zmlúv

Plenárne zasadnutie Konferencie o budúcnosti Európy cez víkend prijatím návrhov ukončilo svoju činnosť. Delegácia EP návrhy pléna podporila a oznámila úmysel naštartovať reformy EÚ.

Na záverečnom plenárnom zasadnutí Konferencie o budúcnosti Európy, ktoré sa konalo v piatok a sobotu v Európskom parlamente v Štrasburgu, bola dosiahnutá dohoda vo forme konsenzu na konečných odporúčaniach. Plénum prijalo 49 návrhov zahŕňajúcich viac ako 300 opatrení na ich dosiahnutie v rámci 9 tematických oblastí. Vychádzalo pritom zo 178 odporúčaní vnútroštátnych panelových diskusií a podujatí a európskych občianskych panelov, a zo 43.734 príspevkov k 16.274 nápadom, ktoré boli zaznamenané na viacjazyčnej digitálnej platforme. Orientačné zhrnutie pozícií Parlamentu a prebiehajúcej práce súvisiacej s návrhmi pléna Konferencie nájdete v tomto podklade.

Podpora zo strany Parlamentu

V piatok sa delegácia EP rozhodla podporiť návrhy pléna Konferencie. Poslanci zdôraznili významnú úlohu, ktorú Európsky parlament v procese zohral, napríklad tým, že zaručil, aby príspevky občanov ostali po celý čas stredobodom diskusií.

Rečníci z piatich politických skupín zastupujúcich veľkú väčšinu poslancov (EPP, S&D, Renew, Zelení/EFA a Ľavica) sa zhodli, že návrhy sú veľkým politickým úspechom. Poukázali aj na konkrétne úspechy Parlamentu pri zabezpečovaní efektívneho a demokratického procesu – napríklad prostredníctvom zriadenia pracovných skupín, ktoré pripravili návrhy pre plénum. Podľa poslancov zastupujúcich politické skupiny ID a ECR však návrhy neodrážajú verejnú mienku v EÚ, a preto ich nepodporia. Pozrite si videozáznam z diskusie delegácie EP.

Konsenzus v pléne a požiadavka na zmeny zmlúv

Piatkové zasadnutie sa začalo návrhmi, ktoré predložili predsedovia pracovných skupín a občianski hovorcovia. Takmer všetci rečníci sa zhodli, že návrhy obsahujú dôležité reformy založené na odporúčaniach občanov.

Po prezentáciách schválili zástupcovia štyroch inštitucionálnych zložiek Konferencie (Parlament, Rada, Komisia a národné parlamenty) návrhy konsenzom. Spolupredseda Konferencie Guy Verhofstadt počas svojho prejavu v mene delegácie EP potvrdil, že politické skupiny predložia na plenárnom zasadnutí Parlamentu prebiehajúcom v dňoch 2. až 5. mája uznesenie, v ktorom vyzvú na revíziu zmlúv EÚ. Poslanci Európskeho parlamentu musia zabojovať za pretavenie návrhov Konferencie do reforiem, ktoré EÚ potrebuje, zdôraznil. Dodal tiež , že práve vďaka konferencii si uvedomil dôležitosť participatívnych mechanizmov, ktoré dopĺňajú zastupiteľskú demokraciu. Pozrite si prejav Guya Verhofstadta a videozáznam vystúpení poslancov EP v pléne.

Viac..  Európsky zbor solidarity podporí ľudí v núdzi sumou 145 miliónov eur v roku 2024

Občania chcú vidieť činy

V sobotu dopoludnia sa slova ujali občania, aby zhodnotili záverečné návrhy a proces, ktorý k nim viedol. Obom vyjadrili svoje uznanie. Zdôraznili, že teraz od európskych inštitúcií a členských štátov očakávajú náležité opatrenia, ktoré nesklamú dôveru občanov po tomto historickom okamihu. Vo svojich príhovoroch opísali, ako sa jednotlivé myšlienky počas diskusií v rámci Konferencie vyvíjali a ako ich ovplyvnila ruská vojna na Ukrajine. Popísali tiež, ako si pri príprave návrhov uvedomili dôležitosť postaviť sa za svoje myšlienky. Videozáznam záverečného zasadnutia pléna Konferencie je k dispozícii tu.

Ďalší postup

Dňa 9. mája, teda na Deň Európy, predstavia traja spolupredsedovia Výkonnej rady záverečnú správu z Konferencie predstaviteľom inštitúcií EÚ. Stane sa tak počas slávnostnej ceremónie v Európskom parlamente v Štrasburgu.

O mam

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Budúcnosť EÚ: návrhy Parlamentu na zmenu zmlúv

V nadväznosti na Konferenciu o budúcnosti Európy a v reakcii na bezprecedentné výzvy a viacnásobné …

Consent choices