Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union-EP.

M. Beňová: Odporúčania z Konferencie o budúcnosti Európy aj o posilnení ochrany pracovníkov či európskej minimálnej mzdy

Konferencia o budúcnosti Európy sa stala jednou z najväčších akcií tohto druhu, ktorú európske inštitúcie doposiaľ zorganizovali. Umožnila aktívne zapojenie sa občanov do diskusií o budúcom smerovaní a politikách Európskej únie.

Plénum Konferencie o budúcnosti Európy sa uplynulý týždeň stretlo poslednýkrát. „Malo sfinalizovať z nej vyplývajúce odporúčania, ktoré sú rozdelené do deviatich oblastí,“ priblížila poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

V centre záujmu boli napríklad otázky týkajúce sa zelenej transformácie, ochrany zdravia v nadväznosti na stále prebiehajúcu pandémiu, ako aj bezpečnosti s ohľadom na ruskú agresiu na Ukrajine. „Osobne považujem za dôležité, že z odporúčaní vyplynuli aj požiadavky na posilnenie ochrany práv pracovníkov či zavedenie takej úrovne minimálnej mzdy, ktorá prispeje k zaisteniu podobnej úrovne kvality života vo všetkých členských štátoch,“ zdôraznila europoslankyňa.

Plénum Európskeho parlamentu sa navrhovanými opatreniami nadväzujúcimi na Konferenciu o budúcnosti Európy zaoberalo na dnešnom zasadnutí. „V nadväznosti na požiadavky na rozšírenie existujúcich právomocí sa môžu objaviť aj návrhy na revíziu Zmluvy o fungovaní Európskej únie. To, že k tomu skutočne dôjde však vzhľadom na náročnosť procesov a potrebu ratifikácie v jednotlivých členských štátoch považujem skôr za menej pravdepodobné,“ uzavrela Monika Beňová.

Viac..  Komisia navrhuje nové opatrenia zamerané na zručnosti a talenty

O mam

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Budúcnosť EÚ: návrhy Parlamentu na zmenu zmlúv

V nadväznosti na Konferenciu o budúcnosti Európy a v reakcii na bezprecedentné výzvy a viacnásobné …

Consent choices