Ilustračné foto PHOTO: © European Union

Digitálny COVID preukaz EÚ: Parlament podporil predĺženie platnosti o jeden rok

Európsky parlament vo štvrtok podporil zachovanie platnosti súčasných pravidiel digitálneho COVID preukazu EÚ na ďalší rok. Členské štáty by tak mohli preukaz využívať do júna 2023.

Plénum EP umožnilo Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) začať rokovania s členskými štátmi o predĺžení platnosti schémy digitálneho COVID preukazu EÚ, ktorá mala podľa aktuálne platných pravidiel fungovať iba do 30.júna, na ďalších 12 mesiacov. Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť, aby občania EÚ mohli využívať svoje právo voľného pohybu bez ohľadu na vývoj pandémie COVID-19. Zmeny v pravidlách by tiež členským štátom mali umožniť vydávať potvrdenia o testovaní novým typom antigénových testov.

Parlament podporil rokovania o pravidlách týkajúcich sa preukazu pre občanov EÚ pomerom hlasov 432 (za): 130 (proti): 23 (zdržalo sa hlasovania). Vyjednávania o preukaze pre občanov krajín spoza hraníc EÚ odobrilo plénum pomerom hlasov 441 (za): 132 (proti): 20 (zdržalo sa hlasovania).

Prehodnotenie pravidiel o šesť mesiacov

Poslanci upravili návrh z dielne Európskej komisie tak, aby zdôraznili, že členské štáty by sa mali vyhýbať ďalším obmedzeniam slobody pohybu držiteľov preukazu, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné. Takého obmedzenia by však podľa nich mali byť limitované a primerané na základe najnovších vedeckých odporúčaní Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Výboru EÚ pre zdravotnú bezpečnosť.

Zákonodarcovia tiež žiadajú Komisiu, aby po šiestich mesiacoch od predĺženia platnosti digitálneho COVID preukazu EÚ posúdila, či je schéma stále potrebná a primeraná. Poslanci chcú, aby platila čo najkratšie a bola zrušená hneď, ako to epidemiologická situácia dovolí.

Ďalší postup

Rokovania s Radou (ministrov) EÚ s cieľom dohodnúť sa na predĺžení platnosti digitálneho COVID preukazu sa môžu začať okamžite, aby boli pravidlá zavedené skôr, ako 30. júna vyprší platnosť súčasnej schémy.

Súvislosti

Digitálny COVID preukaz EÚ bol zavedený v júni 2021 na obdobie 12 mesiacov s cieľom uľahčiť voľný pohyb v Európe počas pandémie.

O mam

Odporúčame pozrieť

COVID preukaz EÚ: Poslanci Európskeho parlamentu schválili predĺženie o jeden rok

Plénum Európskeho parlamentu schválilo dohodu s členskými štátmi o predĺžení právneho rámca digitálneho COVID preukazu …

Consent choices