Mimoriadne zasadnutie EP, situácia na Ukrajine. PHOTO: © European Union 2022 - Source : EP

Europoslanci schválili pozastavenie ciel EÚ na všetok ukrajinský vývoz

Európsky parlament vo štvrtok podporil pozastavenie dovozných ciel EÚ na všetok tovar dovezený z Ukrajiny na obdobie jedného roka. Cieľom opatrenia je podporiť hospodárstvo krajiny.

Dočasná liberalizácia obchodu, ktorú plénum schválilo pomerom hlasov 515 (za):32 (proti):11 (zdržalo sa hlasovania), je reakciou na vplyv ruskej vojny na Ukrajine, ktorá obmedzuje schopnosť krajiny obchodovať. Opatrenia boli urýchlené, aby sa umožnilo ich dnešné prijatie v pléne. Ich uplatnenie bude znamenať, že na obdobie jedného roka sa úplne odstránia dovozné clá na priemyselné výrobky, vstupné clá na ovocie a zeleninu, ako aj antidumpingové clá a ochranné opatrenia na dovoz ocele.

Vyhlásenie stálej spravodajkyne pre Ukrajinu

„Zoči-voči ruskej agresii, Ukrajina nebojuje len za vlastnú slobodu a bezpečnosť, ale za slobodu a bezpečnosť celej Európy. Preto musíme podporovať Ukrajinu na všetkých úrovniach všetkými nástrojmi, ktoré máme k dispozícii: nielen zbraňami a sankciami, ale aj našou obchodnou silou. Náš boj nekončí poskytnutím potrebnej podpory Ukrajine, aby sa mohla brániť. Musíme sa tiež uistiť, že ukrajinské hospodárstvo zostane odolné a konkurencieschopné. Dnes musíme preukázať, že naša podpora Ukrajine je absolútna, neotrasiteľná a nezvratná a to uplatnením týchto bezprecedentných opatrení na liberalizáciu obchodu. Slava Ukraini!“, povedala stála spravodajkyňa pre Ukrajinu Sandra Kalniete (PPE, LV).

Viac..  Vladimír Bilčík: Konečne budeme mať jasný a transparentný nástroj na dlhodobé financovanie Ukrajiny

Súvislosti

Vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou upravuje Dohoda o pridružení. Prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu, na ktorú sa vzťahuje dohoda, zabezpečuje ukrajinským podnikom od roku 2016 preferenčný prístup na trh EÚ.

EÚ je najdôležitejším obchodným partnerom Ukrajiny a v roku 2021 predstavovala viac ako 40 % jej celkového obchodu s tovarom. Na druhej strane je Ukrajina 15. najväčším obchodným partnerom EÚ, ktorý predstavuje približne 1,2 % celkového obchodu EÚ.

Ďalší postup

Opatrenia sa začnú uplatňovať dňom nasledujúcim po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ a Ukrajina načrtnú plány udržateľnej obnovy na konferencii na vysokej úrovni

Od zajtra do 1. decembra Komisia organizuje vo Vilniuse (Litva) konferenciu na vysokej úrovni o zelenej obnove na …

Consent choices