Podpora Ukrajiny. PHOTO: © European Union 2022 - Source : EP

Europoslanci žiadajú osobitný medzinárodný tribunál na prešetrenie zločinov agresie na Ukrajine

Osobitný medzinárodný tribunál by mal v prípade zločinov agresie na Ukrajine prešetriť konanie ruského politického vedenia, vojenských veliteľov a ich spojencov. V uznesení prijatom vo štvrtok Európsky parlament vyzýva EÚ, aby prijala všetky potrebné opatrenia v medzinárodných konaniach a súdoch na podporu stíhania ruského a bieloruského režimu za vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti, genocídu a agresiu. Poslanci Európskeho parlamentu žiadajú, aby sa tieto vyšetrovania a následné trestné stíhania vzťahovali aj na všetkých zamestnancov ruských ozbrojených síl a vládnych úradníkov zapojených do vojnových zločinov. Uznesenie o boji proti beztrestnosti vojnových zločinov na Ukrajine bolo prijaté zdvihnutím ruky.

Osobitný medzinárodný tribunál

V prijatom uznesení Parlament vyzýva EÚ, aby podporila zriadenie osobitného medzinárodného tribunálu na stíhanie zločinov agresie na Ukrajine, v súvislosti s ktorými nemá Medzinárodný trestný súd (ICC) právomoc. Novozriadený tribunál by mal za tieto zločiny vyvodiť zodpovednosť ruského politického vedenia, vojenských veliteľov a ich spojencov.

Poslanci EP tiež žiadajú, aby EÚ čo najskôr poskytla všetky potrebné ľudské a rozpočtové zdroje a administratívnu, vyšetrovaciu a logistickú podporu potrebnú na zriadenie tribunálu.

Podľa poslancov Európskeho parlamentu hlásené zverstvá ako neselektívne ostreľovanie miest a obytných oblastí, nútené deportácie, používanie zakázanej munície, útoky na civilné obyvateľstvo unikajúce cez vopred dohodnuté humanitárne koridory, popravy a sexuálne násilie predstavujú porušenie medzinárodného humanitárneho práva. Možno ich považovať za vojnové zločiny, pričom ako poslanci zdôraznili, dosiaľ za ne nebol nikto stíhaný.

Viac..  Komisia navrhuje predĺžiť núdzové opatrenia v oblasti energetiky o jeden rok

Rýchlo konať

Poslanci EP zdôrazňujú, že EÚ musí konať rýchlo, pretože existuje vážne riziko, že v dôsledku pretrvávajúcich násilností budú dôkazy súvisiace s vojnovými zločinmi zničené.

Vyjadrujú plnú podporu vyšetrovaniu vedenému prokurátorom Medzinárodného trestného súdu a práci Vyšetrovacej komisie Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva, ako aj nezávislých organizácií občianskej spoločnosti a ukrajinských orgánov, ktoré zhromažďujú dôkazy.

Poslanci vítajú vytvorenie spoločného vyšetrovacieho tímu zriadeného Litvou, Poľskom a Ukrajinou, ktorý koordinuje Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach Eurojust, a na ktorom sa tiež podieľa Úrad prokurátora Medzinárodného trestného súdu, a povzbudzujú aj ostatné členské štáty, aby sa k tímu pripojili.

O mam

Odporúčame pozrieť

Michel pripomenul Orbánovi, že EÚ už má asociačnú dohodu s Ukrajinou

Predseda Európskej rady Charles Michel nenechal bez reakcie piatkové vyhlásenie predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána, …

Consent choices