komisia
PHOTO: © European Union.

EK vyzýva 4 členské štáty, aby dokončili transpozíciu smernice o energetickej efektívnosti

Komisia rozhodla o zaslaní odôvodnených stanovísk Chorvátsku [INFR(2020)0529], Luxembursku [INFR(2020)0539], Slovensku [INFR(2020)0564] a Španielsku [INFR(2020)0522], pretože nezabezpečili úplnú transpozíciu revidovanej smernice o energetickej efektívnosti [smernica (EÚ) 2018/2002], ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ.

Cieľom tejto smernice je vytvoriť spoločný rámec opatrení na podporu energetickej efektívnosti a stanovuje sa v nej záväzný cieľ energetickej efektívnosti pre EÚ do roku 2030 na úrovni aspoň 32,5 %. Členské štáty mali smernicu transponovať do 25. októbra 2020. Štyri uvedené členské štáty, ktoré neoznámili úplnú transpozíciu revidovanej smernice o energetickej efektívnosti v stanovenej lehote, dostali formálnu výzvu v novembri 2020.

Po preskúmaní vnútroštátnych transpozičných opatrení sa Komisia domnieva, že transpozícia v Chorvátsku, Luxembursku, na Slovensku a v Španielsku nie je úplná. Na odpoveď majú teraz dva mesiace. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení týchto prípadov Súdnemu dvoru Európskej únie.

Viac..  Z plánu obnovy svieti pre Slovensko zelená pre zelené aktivity v oblasti životného prostredia

O mam

Odporúčame pozrieť

vlajky

Komisia posiela 25 štátom formálne výzvy pre nesplnenie povinnosti

Európska komisia (EK) prijala najnovší súbor rozhodnutí o nedostatočnej komunikácii členských štátov Európskej únie v …

Consent choices