hojsik
Martin Hojsík, europoslanec /PS, RE/. PHOTO: redakcia/red.

Martin Hojsík: Poľsko nemôže dostať peniaze na plán obnovy, pokiaľ bude ignorovať európsky súd

hojsíkChcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

Poslanci varujú: Neschvaľujte poľský plán obnovy, kým nebudú splnené podmienky

• Parlament kritizuje Komisiu za schválenie poľského plánu obnovy za 35,4 miliardy EUR
• Výzva Rade (ministrov), aby plán neschválila, kým nebudú splnené podmienky
• Potreba spoľahlivého mechanizmu monitorovania a overovania

Poslanci EP sa obávajú, že čiastkové ciele Komisie nie sú dostatočné, a zdôrazňujú, že predpokladom financovania z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti je úplný súlad s hodnotami EÚ. V uznesení prijatom 411 hlasmi za, 129 proti a 31 sa zdržalo hlasovania, Parlament vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že Komisia schválila plán Poľska vo výške 35,4 miliardy EUR v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Poslanci opäť poukazujú na existujúce a pokračujúce porušovanie hodnôt zakotvených v článku 2 Zmluvy o EÚ vrátane zásad právneho štátu a nezávislosti súdnictva, a vyjadrujú poľutovanie nad tým, že z dôvodu konania poľskej vlády sa financovanie ešte nedostalo k obyvateľom Poľska.

Žiadne peniaze, kým sa nezaručí súlad s právnymi predpismi a hodnotami EÚ

Poslanci opätovne zdôrazňujú, že rozhodnutia Európskeho súdneho dvora (ESD) a Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), ako aj prednosť práva EÚ nemožno považovať za predmet vyjednávania. Upozorňujú, že súlad s hodnotami EÚ je predpokladom prístupu k zdrojom z Mechanizmu, pričom sa tu plne uplatňuje podmienka dodržiavania princípov právneho štátu.

Dôrazne vyzývajú Radu (ministrov), aby plán Poľska schválila až po úplnom splnení ustanovení Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti o konflikte záujmov a podvodoch a všetkých odporúčaní v oblasti právneho štátu v rámci európskeho semestra. Poľsko musí pred schválením svojho plánu tiež vykonať všetky príslušné rozsudky Súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva. Poslanci tiež zdôrazňujú, že pred predložením prvej žiadosti o platbu musia byť implementované kľúčové kroky súvisiace s ochranou finančných záujmov Európskej únie.

Viac..  Robert Hajšel: Každá pomoc Ukrajine musí byť riadne kontrolovaná. VIDEOBLOG

Podmienky Komisie nie sú dostatočné a bude potrebné ich dôsledne monitorovať

Zatvorenie nezákonnej Disciplinárnej komory a prenesenie jej funkcií na inú komoru Najvyššieho súdu je jednou z kľúčových podmienok Komisie. Bude potrebné zaviesť spoľahlivý systém na overenie tohto procesu a skúšobnú lehotu, v rámci ktorej sa overí, či boli podmienky naplnené.

Poslanci Európskeho parlamentu vyjadrujú poľutovanie nad tým, že otázky súvisiace s nelegitímnym Ústavným súdom a nelegitímnou Národnou súdnou radou sa neriešia plnením požadovaných míľnikov, a vyzývajú na začatie konania o porušení povinnosti. Napokon pripomínajú, že to, či krajina dodržiava alebo nedodržiava zásady právneho štátu a správne hospodári s finančnými prostriedkami EÚ, sa má hodnotiť nepretržite, a to s cieľom zabrániť nedodržiavaniu. Na základe tohto monitorovania a posudzovania musí Komisia prestať vyplácať finančné prostriedky kedykoľvek v rámci cyklu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti prípadne požiadať o ich vrátenie.

V roku 2017 začala Európska komisia postup podľa článku 7 s cieľom riešiť možné riziko porušenia hodnôt EÚ v Poľsku. Parlament odvtedy opakovane žiadal Radu, aby konala, a v roku 2020 varoval pred ďalším zhoršovaním situácie. Poslanci opakovane požadovali aktiváciu mechanizmu podmienenosti na ochranu rozpočtu EÚ pred porušovaním zásad právneho štátu v Poľsku.

O red

Odporúčame pozrieť

Vladimír Bilčík: Podpora Ukrajiny je investíciou aj do našej obrany. VIDEOBLOG

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 https://bit.ly/EN_NEWSLETTER_PRIHLASENIE   …

Consent choices