Neformálna rada MŽP EÚ. PHOTO: MŽP SR

J. Budaj na Rade ministrov enviro rezortov EÚ: ochrana biodiverzity je aj záujmom rozvojových krajín

Globálny rámec biodiverzity, environmentálne dopady vojny na Ukrajine a adaptácia na zmenu klímy sú hlavnými témami prvého rokovacieho dňa neformálneho zasadnutia Rady ministrov životného prostredia EÚ, ktoré sa v týchto dňoch uskutočňuje  v Prahe. Česká republika v júli prevzala predsedníctvo v Rade Európskej únie. Slovenskú delegáciu vedie minister životného prostredia Ján Budaj.

Podľa  ministra Budaja Slovensko podporuje prípravu globálneho biodiverzitného rámca, pričom každá krajina musí prispieť k ochrane biodiverzity. „Odmietame, aby proces zvrátenia globálnej straty biodiverzity ležalo iba na pleciach rozvinutých krajín. Zachovanie biodiverzity je aj záujmom rozvojových krajín. Práve tie budú najviac profitovať z realizovaných opatrení prostredníctvom zlepšenia plnenia ekosystémových služieb,“ zdôraznil Ján Budaj.  Dodal, že  finančné náklady implementácie globálneho rámca by nemali niesť výlučne rozvinuté krajiny.

Nová globálna dohoda na zastavenie a zvrátenie straty rastlín, živočíchov a ekosystémov na planéte má definovať opatrenia dôležité pre boj proti zmene klímy a budovanie spravodlivejšieho, bezpečnejšieho a zdravšieho sveta pre každého a kdekoľvek. Ide v prvom rade  o prísnejšiu ochranu chránených území, ale aj o biokoridory, ktoré podporujú migrovanie druhov, prírode blízke obhospodarovanie v lesoch, zlepšenie hospodárenia na poľnohospodárskej pôde a zelenšie vodné hospodárstvo.

Obnova ekosystémov nie je kľúčová iba z hľadiska ochrany biodiverzity. Je rozhodujúca aj pri adaptácii na zmenu klímy. Klimatická agenda a riešenie problémov, spojených s adaptáciou, je oveľa zložitejšia otázka. Podľa ministra  Budaja je nutné k nej pristupovať holisticky. „Slovensko podporuje také kroky, ktoré pomôžu aj pri ochrane prírody, biodiverzity a krajiny, ale zároveň aj pri ochrane vody, pôdy a lesov. Je to najekonomickejšia a z dlhodobého hľadiska  najefektívnejšia prevencia pred ďalšími prírodnými katastrofami,“ upresnil Budaj.

Viac..  Líder Európskej ľudovej strany chce zrušiť zákaz spaľovacích motorov v EÚ

Ministri životného prostredia sa v českej metropole venovali aj vplyvom vojny na životné prostredie Ukrajiny a jej budúcej zelenej obnove. Minister Budaj ponúkol Ukrajine expertízu vo viacerých oblastiach posudzovania vplyvov na prírodu. Účastníci neformálneho zasadnutia sa zhodli na tom, že povojnová zelená obnova Ukrajiny nie je možná bez dôkladnej analýzy dopadov vojny na životné prostredie.

Slovenský minister životného prostredia konštatoval, že bezprecedentným ničením životného prostredia, cielenými útokmi na objekty nevyhnutné pre ľudské prežitie, sa Rusko s veľkou pravdepodobnosťou dopúšťa vojnových zločinov aj v oblasti životného prostredia.  „Pevne verím, že tieto zločiny nezostanú bez spravodlivého súdu a nám sa podarí spoločným úsilím a odhodlaním  prispieť k obnove a zaisteniu zelenej a mierovej budúcnosti pre Ukrajinu,“ dodal minister Budaj.

O mam

Odporúčame pozrieť

polnohospodarstvo

Komisia investuje 90 miliónov eur na 17 nových projektov na podporu zdravej pôdy

Európska komisia investuje 90 miliónov EUR do 17 nových výskumných projektov, ktoré prispejú k misii EÚ: …

Consent choices