Slovensko
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Na Slovensko príde prvá platba z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vo výške 398,7 milióna EUR

Európska komisia dnes vyplatila Slovensku prvú platbu vo výške 398,7 milióna EUR v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF). Platba je založená na výkonnosti a závisí od toho, ako Slovensko implementuje investície a reformy uvedené v Pláne obnovy a odolnosti.

Žiadosť o prvú platbu predložilo Slovensko 29. apríla 2022. Platba pokrýva 14 čiastkových míľnikov, ktoré boli podľa vykonávacieho rozhodnutia Rady podmienkou pre prvú splátku. Míľniky sa týkajú reformy justičného systému, oblasti vysokoškolského vzdelávania, fiškálneho rámca, energetiky, udržateľnej mobility, boja proti korupcii, digitalizácie verejného sektora, ako aj systému auditu a kontroly Slovenska na vykonávanie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Európska komisia zverejnila predbežné hodnotenie platby 27. júna 2022.

Komplexný Plán obnovy a odolnosti Slovenska je financovaný grantami vo výške 6 miliárd EUR. Výšky platieb, ktoré vyplatí Komisia členským krajinám sú uvedené v hodnotiacej tabuľke, ktorá ukazuje pokrok krajiny pri vykonávaní Mechanizmu ako celku a jednotlivých národných Plánov obnovy a odolnosti. Viac informácií o postupe podávania žiadostí o platbu v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti môžete nájsť v dokumente s najčastejšími otázkami.

Viac..  Európske akcie rastú, nemecké sa blížia k rekordným úrovniam

O mam

Odporúčame pozrieť

Slovensko vlajka

Komisia prijala od Slovenska žiadosť o vyplatenie ďalšej platby v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Komisia dostala od Slovenska druhú žiadosť o platbu v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. …

Consent choices