Značký archívu: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

EK posúdila žiadosť Slovenska o vyplatenie 662 miliónov eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

komisia

Európska komisia predbežne kladne posúdila žiadosti Slovenska o platbu vo výške 662 miliónov eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Ide o tretiu žiadosť Slovenska o platbu v rámci Mechanizmu. Slovenské orgány vo svojej žiadosti poskytli podrobné a komplexné dôkazy preukazujúce uspokojivé dosiahnutie 21 míľnikov a šiestich cieľových hodnôt. Slovensko dňa 25. septembra …

Viac ... »

Na Slovensko príde prvá platba z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vo výške 398,7 milióna EUR

Slovensko

Európska komisia dnes vyplatila Slovensku prvú platbu vo výške 398,7 milióna EUR v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF). Platba je založená na výkonnosti a závisí od toho, ako Slovensko implementuje investície a reformy uvedené v Pláne obnovy a odolnosti. Žiadosť o prvú platbu predložilo Slovensko 29. apríla 2022. Platba pokrýva 14 čiastkových míľnikov, ktoré boli podľa vykonávacieho rozhodnutia Rady podmienkou pre prvú …

Viac ... »

EK víta schválenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Európskym parlamentom

komisia

Európska komisia víta stredajšie hlasovanie v Európskom parlamente, ktorým sa potvrdila politická dohoda o nariadení, ktoré sa týka Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF) z decembra 2020. Ide o dôležitý krok k sprístupneniu 672,5 mld. eur vo forme úverov a grantov na podporu reforiem a investícií v členských štátoch. RRF …

Viac ... »

M. Beňová: Koalícii pri tvorbe plánu obnovy chýba akákoľvek vízia

Benova

Plénum Európskeho parlamentu sa v utorok zaoberalo zriadením Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti EÚ, ktorý má pomôcť členským krajinám vysporiadať sa s následkami pandémie koronavírusu. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je najväčšou časťou Plánu obnovy EÚ budúcej generácie. „Členské štáty v súčasnosti pracujú na národných plánoch obnovy a odolnosti, ktoré by …

Viac ... »
Consent choices