simecka
Michal Šimečka, europoslanec /PS, RE/. PHOTO: redakcia/red.

Michal Šimečka: Voda pre všetkých

„Vyše pol milióna ľudí na Slovensku žije bez pitnej vody v kohútiku. Extrémne sucho tento problém ešte zvýrazňuje, vysychajú studne aj potoky. Táto situácia ohrozuje zdravie a životy ľudí na Slovensku. To musíme zmeniť. So starostkami a starostami obcí bez vody sme napísali otvorený list ministerke Veronike Remišovej. A vy sa pod neho môžete podpísať: www.vodaprevsetkych.sk.“

Michal Šimečka, podpredseda Európskeho parlamentu a predseda Progresívneho Slovenska.

Otvorený list v plnom znení

Vážená pani ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie,

extrémne sucho toto leto zasiahlo až 60 percent nášho územia, sucho rôznej intenzity sa vyskytuje na 99-ich percentách územia. Vysychajú rieky, vysychajú studne a vplyvom klimatickej zmeny sa vodná kríza bude prehlbovať. Sme v život ohrozujúcej situácii.

Aktuálne je u nás 463 obcí bez bezpečného prístupu k pitnej vode. Pritom Slovenská republika ešte v roku 2001 ratifikovala Protokol o vode a zdraví vyhlásený Organizáciou spojených národov v roku 1999. Signatárske štáty sa v ňom zaviazali “vynaložiť všetko úsilie a finančné prostriedky na zaistenie dostupnej, zdravotne bezpečnej, čistej a cenovo prístupnej pitnej vody a sanitácie pre všetkých”.

Žiaľ, situácia sa za posledné desaťročie výrazne nemení a na Slovensku je stále približne 10 % obyvateľstva bez prístupu k pitnej vode. Podľa dát od Združenia miest a obcí Slovenska, kompletné pokrytie vodovodom má iba necelých 36 % slovenských samospráv, približne 900 z takmer 3.000 našich obcí nemá ani meter kanalizácie.

Ako ukázal prieskum* Progresívneho Slovenska, prax starostiek a starostov dotknutých obcí v snahe o vybudovanie obecného vodovodu a kanalizácie ukazuje, že:

– súčasné verejné výzvy nereflektujú na skutočné potreby a podmienky obcí
– situáciu komplikuje nevyhovujúca výška alokovaných finančných prostriedkov
– napájanie na verejné vodovody a kanalizácie je bez koncepcie
– obce sú nútené aj opakovane plytvať finančnými prostriedkami na projektové dokumentácie, ktoré nie sú v konečnom dôsledku podporené
– malé obce nemajú finančné prostriedky ani len na samotné projektové dokumentácie
– aglomerácie pod 2.000 obyvateľov sú systémovo diskriminované pri čerpaní eurofondov
– predkladanie projektov je administratívne náročné
– podmienky prípravy projektov nie sú konštantné

Právo na vodu nemôže byť súťažou. Bezpečná pitná voda a trvalo udržateľné hospodárenie s ňou je základným predpokladom pre ekonomický a sociálny rozvoj, zatiaľ čo funkčný kanalizačný systém je neoddeliteľnou súčasťou ochrany vodných zdrojov. Venujme vode konečne dôležitosť, ktorú si zaslúži.

Viac..  Michal Wiezik: Nedostatok vody zasiahne aj južné oblasti Slovenska

My, dolupodpísané občianky a dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, vrátane starostiek a starostov dotknutých samospráv, vás týmto otvoreným listom žiadame:

– aby ste iniciovali zodpovedný mapping aktuálnej situácie budovania a stavu siete verejných vodovodov na Slovensku vedúci ku koncepčnému nastaveniu pravidiel čerpania zdrojov na budovanie verejných vodovodov a kanalizácií
–  aby ste bezodkladne alokovali dostačujúce množstvo nielen peňažných, ale aj ľudských zdrojov na pomoc obciam, ktoré potrebujú aktívnu podporu a spoluprácu zo strany štátu
– aby ste zabezpečili odstránenie všetkých byrokratických prekážok a vytvorenie bezbariérových podmienok pre urýchlený rozvoj verejnej vodovodnej a kanalizačnej siete

Ľudia si zaslúžia život zodpovedajúci štandardu 21.storočia. Dostávať vodu na prídel z pristavených cisterien, byť odkázaní na drahú a neekologickú balenú vodu, rozhodovať sa medzi spláchnutím a osprchovaním sa tomuto štandardu absolútne nezodpovedá. Žiaľ, aj toto je nedôstojná realita pol milióna Sloveniek a Slovákov.

Signatárky a signatári**:

Jana Hanuliaková, členka predsedníctva Progresívneho Slovenska

Michal Sabo, člen predsedníctva Progresívneho Slovenska

Marek Lackovič, starosta obce Hviezdoslavov

Roman Ravas, starosta obce Rohov

Jozef Vargovčík, starosta obce Šašová

Ladislav Lukáč, starosta obce Brezov

Ladislav Šotik, starosta obce Beňadikovce

Peter Čopák, starosta obce Hostovice

Ján Marchevský, starosta obce Šemetkovce

Marián Gaborčík, starosta obce Vojňany

Milan Gášek, starosta obce Vydrná

Richard Kubáň, starosta obce Krivosúd – Bodovka

Marek Balica, starosta obce Slovenské Krivé

Otto Brtko, starosta obce Komjatná

Richard Kurec, starosta obce Horné Strháre

Alžbeta Lacziková, starostka obce Domaníky

Jaroslav Benda, starosta obce Babinec

Ondrej Hovančík, starosta obce Dúbrava

Ján Zubaľ, starosta obce Brestov nad Laborcom

Bronislava Brablecová, starostka obce Mašková

Miroslav Zámečník, starosta obce Zemianske Podhradie

Arnold Ozsvald, starosta obce Ipeľský Sokolec

*v telefonickom prieskume bolo oslovených 225 dotknutých obcí

**zoznam signatárok a signatárov bude priebežne aktualizovaný

O red

Odporúčame pozrieť

Robert Hajšel: Voda sa stáva jedným z najcennejších artiklov v EÚ. VIDEOBLOG

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices