Ilustračné PHOTO Zdroj: screenshot © European Union, European Council

Komisia podpísala zmluvu o spoločnom obstarávaní vakcín proti ochoreniu COVID-19 s firmou HIPRA

Úrad Európskej komisie pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie HERA podpísal rámcovú zmluvu o spoločnom obstarávaní so spoločnosťou HIPRA HUMAN HEALTH na dodávku vakcín na báze proteínu proti ochoreniu COVID-19. Na tomto spoločnom obstarávaní, v rámci ktorého sa môže nakúpiť až 250 miliónov dávok, sa zúčastňuje 14 členských štátov a krajín. Keďže počet prípadov je v Európe opäť na vzostupe, táto dohoda umožní zúčastneným krajinám rýchly prístup k vakcíne HIPRA hneď, ako dostane pozitívne hodnotenie od Európskej agentúry pre lieky.

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová v tejto súvislosti uviedla: „Vzhľadom na rastúci počet infekcií COVID-19 v Európe musíme zabezpečiť maximálnu pripravenosť pred začiatkom jesennej a zimnej sezóny. Vakcína HIPRA je ďalšou možnosťou na doplnenie nášho širokého portfólia vakcín pre členské štáty a občanov. V nadchádzajúcich mesiacoch je nevyhnutné zvýšiť mieru očkovania a podávať posilňovacie vakcíny. Bez prestávky pracujeme na tom, aby sme zabezpečili dostupnosť vakcín pre všetkých. Toto je naša európska zdravotná únia v akcii – proaktívna a pripravená konať.“

Zmluva o spoločnom obstarávaní s firmou HIPRA dopĺňa už aj tak široké portfólio vakcín, ktoré zabezpečuje stratégia EÚ v oblasti vakcín vrátane už podpísaných zmlúv s firmami AstraZenecaSanofi-GSKJanssen Pharmaceutica NVBioNtech-PfizerModernaNovavax a Valneva. Stratégia EÚ v oblasti vakcín takto zaistila približne 4,2 miliardy dávok. Toto diverzifikované portfólio vakcín zabezpečí, že Európa bude naďalej dobre pripravená na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 – pomocou vakcín, ktoré sú preukázateľne bezpečné a účinné.  Zúčastnené štáty sa budú môcť rozhodnúť darovať vakcíny krajinám s nižším a stredným príjmom alebo ich distribuovať do ďalších európskych krajín.

Dvojvalentná rekombinantná vakcína na báze proteínov HIPRA, ktorú v súčasnosti Európska agentúra pre lieky podrobuje priebežnému preskúmaniu, sa vyvíja ako posilňovacia dávka u osôb vo veku 16 rokov a starších, ktorí už sú zaočkovaní. Vakcína HIPRA sa skladuje pri teplote chladenia od 2 do 8 °C, čo uľahčuje jej skladovanie a distribúciu v Európe a vo svete.

Viac..  Europoslanci vyzvali EÚ, aby podporovala občanov v neliberálnych systémoch

Ďalšie kroky

Európska agentúra pre lieky (EMA) v súčasnosti realizuje priebežné hodnotenie vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od firmy HIPRA. Ak vakcína dostane povolenie na uvedenie na trh, zúčastnené krajiny si ju budú môcť kúpiť prostredníctvom platnej rámcovej zmluvy.

Súvislosti

Úrad HERA je kľúčovým pilierom európskej zdravotnej únie a základným aktívom na posilnenie reakcie a pripravenosti EÚ na núdzové zdravotné situácie. Úrad HERA bol zriadený v septembri 2021, aby nahradil ad hoc riešenia pri reagovaní na pandémiu a jej zvládanie stálou štruktúrou s primeranými nástrojmi a zdrojmi na plánovanie opatrení EÚ v prípade núdzových situácií v oblasti zdravia.

Dohoda EÚ o spoločnom obstarávaní ponúka 36 zúčastneným krajinám možnosť spoločne obstarávať zdravotnícke protiopatrenia ako alternatívu alebo doplnok k verejnému obstarávaniu na vnútroštátnej úrovni. Rámcové zmluvy o terapeutikách na ochorenie COVID-19 boli v minulosti uzavreté so spoločnosťami Hoffmann-La Roche a GlaxoSmithKline Ltd na nákup monoklonálnych protilátok, ako aj so spoločnosťou Gilead na nákup antivirotík. Úrad HERA naďalej úzko spolupracuje so zúčastnenými krajinami s cieľom určiť a realizovať priority pre spoločné obstarávanie.

O mam

Odporúčame pozrieť

EIB, EK a Gatesovci chcú každoročne ochrániť 370 miliónov detí pred detskou obrnou

Európska komisia, Európska investičná banka a Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov oznámili založenie nového finančného …

Consent choices