dolezal
Andrej Doleža, minister dopravy. PHOTO: SITA.

Rezort dopravy bude vo využívaní eurozdrojov medzi najlepšími, zostáva optimistom Doležal

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) je presvedčený, že jeho rezort bude patriť medzi lepšie v čerpaní eurofondov minimálne v dopravných prioritných osiach v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) na roky 2014 až 2020. Do konca budúceho roka zostáva v uvedenom programe dočerpať zo zdrojov Európskej únie zhruba polovicu z alokovanej sumy 6 mld. eur, zazmluvnené sú už skoro všetky finančné prostriedky.

„Robíme to poriadne. U nás zakontrahovanie neznamená len virtuálne zakontrahovanie, nepovolil som kontrahovanie bez toho, aby bolo ukončené verejné obstarávanie. Keď podpisujeme zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku, už máme hotové verejné obstarávanie, čiže to najväčšie riziko nedočerpania máme za sebou,“ povedal na sociálnej sieti Doležal. Podľa neho potom je to už len o výstavbe alebo dodávke, na čo do konca roka 2023 ešte zostáva vyše šestnásť mesiacov.

„Moji kolegovia zo sekcie, ktorá má na starosti eurofondy, sa na týždennej báze stretávajú a riadia projekty železničné, cestné, či nákupy električiek. Ak niektorý projekt zlyháva, napríklad sú tam prieťahy vo verejnom obstarávaní, tak ho okamžite dávajú pod čiaru a vyťahujú zásobníkový projekt spod čiary, ktorý je ešte stihnuteľný,“ priblížil Doležal s tým, že takto sa majú efektívne čerpať eurofondy. „Sme na dobrej ceste. Som presvedčený, že budeme patriť medzi lepších v čerpaní,“ dodal minister dopravy a výstavby.

OPII využil zo zdrojov EÚ v programovom období 2014 až 2020 k 31. júlu tohto roka vyše 3 mld. eur, teda cez 50 % z ich celkovej alokácie v objeme nad 6 mld. eur. Podľa podielu čerpania je tento program s podpriemernou úrovňou ôsmy z jedenástich programov, vrátane Programu rozvoja vidieka. Čerpanie európskych prostriedkov v OPII od konca roka 2021 vzrástlo takmer o 331 mil. eur, resp. o vyše 12 % a miera o 5,5 percentuálneho bodu. Vyplýva to z informácií o implementácií európskych štrukturálnych a investičných fondov na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Viac..  R. Raši: Krajiny EÚ chcú o jeden rok predĺžiť zúčtovanie starších eurofondov

Po zohľadnení novej európskej legislatívy využívane eurozdorjov v OPII ku koncu júla dosiahlo približne 3,4 mld. eur a úroveň skoro 57 %. Podľa tohto porovnania čerpanie prostriedkov EÚ od konca vlaňajška vzrástlo o vyše 724 mil. eur alebo zhruba o 27 % a podiel o vyše 12 percentuálnych bodov. Spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu dosiahlo 533 mil. eur, teda takmer 52 % z vyše jednej miliardy eur. Zazmluvnené prostriedky EÚ v OPII dosiahli 31. júla objem 6 mld eur, čiže skoro 100 % alokácie, platné výzvy na projekty zo zdrojov EÚ, spolu s rezervnými, boli vo výške 9,6 mld. eur, čo je skoro o 60 % viac ako objem alokácie.

OPII je podľa objemu finančných prostriedkov najväčší z jedenástich programov (vrátane Programu rozvoja vidieka). Riadiacim orgánom programu je Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sprostredkovateľskými orgánmi sú ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a investícií, hospodárstva a školstva, vedy, výskumu a športu. V rámci OPII idú europeniaze a domáce spolufinancovanie na projekty na rozvoj železničnej, cestnej a vodnej dopravy v šiestich z trinástich prioritných osí, ďalšie prostriedky sú na informatizáciu, technickú pomoc, výskum, vývoj a inovácie, ako aj pre malé a stredné podniky, pričom posledné dve oblasti sú zvlášť aj pre Bratislavský kraj.

(SITA).

O red

Odporúčame pozrieť

R. Raši: Krajiny EÚ chcú o jeden rok predĺžiť zúčtovanie starších eurofondov

Krajiny EÚ chcú o rok predĺžiť zúčtovacie obdobie pre vyplatené eurofondy z predošlého programového obdobia. …

Consent choices