leyen
Ursula von der Leyen. PHOTO: © European Union

ZHRNUTIE: hlavné body Správy o stave Únie 2022

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes 14. septembra o deviatej hodine predniesla na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu v poradí už svoju tretiu správu o stave Európskej únie (SOTEU). Predsedníčka Komisie prišla do Európskeho parlamentu v sprievode Oleny Zelenskej, manželky ukrajinského prezidenta. V úvode svojho prejavu Ursula von der Leyenová pripomenula, že ešte nikdy Európsky parlament nediskutoval o stave Únie v čase, keď v Európe zúri vojna. V kontexte uplynulého roka a nadchádzajúceho obdobia zdôraznila význam európskej solidarity a jednoty.

Vo svojej správe predsedníčka zároveň načrtla hlavné iniciatívy, ktoré Komisia plánuje uskutočniť v nadchádzajúcom roku:

–          Ďalšia podpora Ukrajiny a jej ľudu, a to aj prostredníctvom sily jednotného trhu EÚ

–          Zavedenie opatrení na podporu Európanov pri zvládaní energetickej krízy

–          Podpora podnikateľského prostredia, najmä malých a stredných podnikov, s cieľom posilniť konkurencieschopnosť Európy

–          Zníženie závislosti EÚ od ruských fosílnych palív a úzka spolupráca so spoľahlivými dodávateľmi

–          Zaujatie globálneho vedúceho postavenie v oblasti adaptácie na zmenu klímy a ochrany prírody

–          Zasadzovanie sa za demokraciu a právny štát doma a na celom svete

Ukrajina

–          Únia stojí na strane Ukrajiny: poskytovaním zbraní a financií, prijímaním utečencov a zavedením najprísnejších sankcií

–          Finančný sektor Ruska je otrasený: 3/4 ruského bankového sektora boli odstrihnuté od medzinárodných trhov, Rusko opustilo takmer tisíc medzinárodných spoločností, výroba automobilov sa prepadla o 3/4, zákaz leteckej premávky do EÚ

–          Sankcie sa rušiť nebudú

–          Finančná a vojenská pomoc Únie smerom Ukrajine

–          Pol milióna ukrajinských detí začalo školský rok v Európskej únii

–          Únia pomôže obnoviť poškodené ukrajinské školy sumou 100 miliónov eur

–          Pomoc Ukrajine prostredníctvom posilňovania jej postavenia – pre tento účel bude zmobilizovaná plná sila jednotného trhu EÚ

–          V marci bola Ukrajina úspešne pripojená k elektrizačnej sústave EÚ

–          Boli pozastavené clá na ukrajinský vývoz do EÚ

–          Ukrajina bude začlenená do európskeho priestoru bezplatného roamingu 

Energetika

–          Európa sa musí zbaviť závislosti na ruských fosílnych palivách

–          EÚ sa dohodla na spoločnom skladovaní a dnes sme na úrovni 84 %

–          Diverzifikácia dodávok smerom k spoľahlivým dodávateľom ako sú USA, Nórsko, Alžírsko a ďalšie krajiny

–          V minulom roku predstavoval ruský plyn 40 % plynu dovezeného do EÚ, dnes je to 9 %

–          Rusko naďalej manipuluje trhom s energiou

–          Súčasne sa prejavuje klimatická kríza – vlny horúčav zvyšujú dopyt po elektrickej energii, suchá odstavili vodné a jadrové elektrárne a ceny plynu vzrástli viac než desaťnásobne

–          Ak znížime dopyt v čase špičkového odberu, zásoby vystačia dlhšie a ceny sa znížia

–          EÚ predkladá členským štátom opatrenia na zníženie ich celkovej spotreby elektrickej energie

–          EÚ navrhuje zastropovať príjmy spoločností, ktoré vyrábajú elektrickú energiu za nízke náklady

–          Vďaka tomuto návrhu získa Únia viac než 140 miliárd eur, ktoré členským štátom pomôžu priamo zmierniť dôsledky ťažkej situácie

–          Najväčšie ropné, plynárenské a uhoľné spoločnosti dosahujú obrovské zisky a musia zaplatiť spravodlivý podiel – poskytnúť plynový príspevok

–          Únia musí zabezpečiť bezpečnosť dodávok a zlepšiť svoju globálnu konkurencieschopnosť

–          Komisia sa bude usilovať o zavedenie reprezentatívnejšej referenčnej hodnoty TTF používanej na plynárenskom trhu

–          Energetické spoločnosti čelia problémom s likviditou na trhoch s termínovanými zmluvami na dodávku elektrickej energie – v októbri Únia predstaví dočasný rámec štátnej pomoci s cieľom umožniť poskytovanie štátnych záruk a zároveň zachovať rovnaké podmienky

–          Únia musí odstrániť dominantný vplyv, ktorý ma plyn na ceny elektrickej energie – musí pristúpiť k rozsiahlej a komplexnej reforme trhu s elektrickou energiou

Klíma

–          Význam vodíka – cieľ stanovený v REPowerEU je vyrábať v EÚ každý rok 10 miliónov ton vodíka z obnoviteľných zdrojov do roku 2030 – EÚ zriadi Európsku vodíkovú banku a do budovania trhu s vodíkom bude môcť Inovačný fond investovať tri miliardy eur

–          Únia sa bude na tohtoročnej konferencii OSN o biodiverzite usilovať o ambicióznu celosvetovú dohodu o ochrane prírody

–          V roku 2023 Únia zdvojnásobí svoju kapacitu proti požiarom

Viac..  EÚ: V roku 2022 opäť došlo k nárastu antimikrobiálnej rezistencie

Pandémia

–          Do dnešného dňa Únia zabezpečila viac než 4 miliardy vakcinačných dávok pre Európanov a zbytok sveta

–          Po pandémii sa európske hospodárstvo zotavilo v rekordne krátkom čase

–          Plán obnovy a rastu (NextgenerationEU) – doteraz bolo členským štátom vyplatených 100 miliárd eur 

Hospodárstvo

–          Európa musí financovať prechod na digitálne a klimaticky neutrálne hospodárstvo

–          Únia potrebuje fiškálne pravidlá – nové riešenia týkajúce sa správy hospodárskych záležitostí budú predstavené v októbri

–          Členské štáty by mali mať vo svojich plánoch znižovania dlhu väčšiu flexibilitu, ale niesť väčšiu zodpovednosť za plnenie pravidiel

–          Únia potrebuje priaznivé podnikateľské prostredie, pracovnú silu so správnymi zručnosťami a prístup k surovinám

–          EÚ predloží balík pomoci pre malé a stredné podniky – jeho súčasťou bude návrh jednotného súboru daňových pravidiel pre podnikanie v Európe (BEFIT)

–          Bude zrevidovaná smernica o oneskorených platbách

–          Nezamestnanosť je na historicky najnižšej úrovni, zároveň majú európske podniky problém s nedostatkom zamestnancov

–          Únia musí intenzívnejšie investovať do odborného a ďalšieho vzdelávania a pri tom úzko spolupracovať s podnikmi

–          Je potrebné zabezpečiť, aby boli rýchlejšie a vo väčšej miere uznávané kvalifikácie v Európe

–          Rok 2023 bude Európskym rokom vzdelávania – predovšetkým ďalšieho vzdelávania

–          Dôležitý bude prístup k surovinám – dopyt EÚ po vzácnych zeminách sa do roku 2030 zvýši päťnásobne, preto bude potrebné sa vyvarovať vzniku ďalšej závislosti

–          Európa potrebuje nové partnerstvá

–          Komisia predloží ratifikáciu dohody s Čile, Mexikom a Novým Zélandom

–          Pokračuje sa v rokovaniach s ďalšími partnermi, ako sú Austrália a India

–          Vyhlasuje sa Európsky akt o kritických surovinách

–          Pred 5 rokmi spustila Európa Alianciu pre batérie a čoskoro sa budú 2/3 nášho dopytu vyrábať v EÚ

–          Minulý rok bol ohlásený Európsky akt o čipoch – v najbližších mesiacoch budú položené základy gigatovárne na výrobu čipov

–          EÚ zvyšuje svoju finančnú účasť na dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu

–          Do budúcnosti bude Komisárka presadzovať vytvorenie nového Fondu európskej suverenity

Demokracia

–          Prehodnotenie zahranično-politickej agendy EÚ

–          Úsilie o rozšírenie jadra demokracií

–          Únia musí stáť po boku krajín, ktoré sú na ceste do EÚ – budúcnosť krajín západného Balkánu, Ukrajiny, Moldavska a Gruzínska je v Únii

–          Komisia podporuje výzvu na vytvorenie európskeho politického spoločenstva

–          Únia buduje spolu s africkými partnermi dve továrne na výrobu vakcín mRNA v Rwande a Senegale a to isté zopakuje aj v Latinskej Amerike v rámci širšej stratégie angažovanosti

–          Spolupráca s priateľmi z USA a ďalšími partnermi zo skupiny G7 – Predsedníčka zvolá spolu s prezidentom Bidenom stretnutie lídrov, na ktorom budú preskúmané a ohlásené realizačné projekty

–          Musíme sa chrániť pred škodlivým zasahovaním prostredníctvom dezinformácií – bude predložený balík opatrení v oblasti ochrany demokracie

–          Únia bude naďalej trvať na nezávislosti súdnictva

–          Bude sa ochraňovať rozpočet prostredníctvom mechanizmu podmienenosti

–          Komisia predloží opatrenia na aktualizáciu legislatívneho rámca na boj proti korupcii

–          Komisia navrhne, aby sa do sankčného režimu v oblasti ľudských práv začlenili aj prípady korupcie

–          Nová iniciatíva v oblasti duševného zdravia

–          Únia potrebuje spravodlivé a rýchle postupy/systém, ktorý sa bude dať rýchlo zaviesť, ako aj trvalý a právne záväzný mechanizmus, ktorý zabezpečí solidaritu

–          EÚ potrebuje účinnú ochranu svojich vonkajších hraníc v súlade s dodržiavaním základných práv

–          Začleniť do zmlúv solidaritu medzi generáciami

–          Zlepšiť spôsob fungovania a rozhodovania v EÚ

–          Nastal čas na Európsky konvent

O mam

Odporúčame pozrieť

Správa o stave únie: reakcie slovenských europoslancov

Vo výročnej správe o stave Európskej únie sa poslanci pýtali predsedníčky von der Leyen na …

Consent choices