Ursula von der Leyen, správa o stave únie 2023. PHOTO: © European Union 2023 - Source : EP

Správa o stave únie: reakcie slovenských europoslancov

Vo výročnej správe o stave Európskej únie sa poslanci pýtali predsedníčky von der Leyen na prácu Komisie v uplynulom období a jej plány do volieb v júni 2024.

Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola pri otvorení rozpravy uviedla: „Európska únia je dnes silnejšia a jednotnejšia ako kedykoľvek predtým. Svet sa mení a Európa sa musí prispôsobiť a zmeniť s ním. Musíme sa naďalej usilovať o to, aby sa naša Európa stala miestom rovnosti príležitostí, prístupu, prosperity – kde môže každý dosiahnuť svoj potenciál. Musíme pokračovať v reformách. Záujmy ľudí by mali byť jadrom našich činov.

Predsedníčka Komisie von der Leyen uviedla, že EÚ prešla podstatnou transformáciou, odkedy prvýkrát predstavila svoj program v roku 2019, pričom dodala: „Naplnili sme 90% politických plánov, ktoré som vtedy predložila“. Pokiaľ ide o zelenú dohodu, dekarbonizáciu európskeho priemyslu pri zachovaní jeho konkurencieschopnosti, oznámila antisubvenčné vyšetrovanie čínskych elektrických vozidiel. „Musíme sa brániť pred nekalými praktikami,“ povedala.

Predsedníčka von der Leyen zdôraznila význam spravodlivej transformácie pre poľnohospodárov, rodiny a priemysel a podčiarkla, že „Európa urobí čokoľvek, aby si udržala svoju konkurenčnú výhodu.“ Ohlásila kontrolu konkurencieschopnosti zo strany nezávislej inštitúcie pre každý nový právny predpis.

Pokiaľ ide o umelú inteligenciu, von der Leyen uviedla, že umelá inteligencia zlepší zdravotnú starostlivosť, zvýši produktivitu a pomôže riešiť zmenu klímy. „Prioritou Komisie je zabezpečiť, aby sa umelá inteligencia vyvíjala transparentným a zodpovedným spôsobom zameraným na človeka,“ povedala a zároveň vyzvala na založenie medzinárodného expertného panela podobného IPCC pre zmenu klímy, ktorý bude dohliadať na vývoj umelej inteligencie.

V súvislosti s Ukrajinou oznámila, že Komisia navrhne predĺženie dočasnej ochrany EÚ voči Ukrajincom a plánuje pre krajinu dodatočných 50 miliárd eur na obdobie štyroch rokov vo forme investícií a na podporu reforiem: „Naša podpora Ukrajine vydrží.“ Predsedníčka Komisie spomenula v prejave aj právny štát, rozširovanie, migráciu, vzťahy medzi EÚ a Afrikou, iniciatívu Global Gateway, zmenu klímy, potravinovú bezpečnosť a nadchádzajúci samit sociálnych partnerov.

Celý jej prejav si môžete pozrieť TU.

Príspevky vedúcich predstaviteľov politických skupín

Manfred Weber (EPP, DE) zdôraznil tri priority. Po prvé, hospodársky rast a konkurencieschopnosť, pričom povedal „potrebujeme rast, potrebujeme pracovné miesta, potrebujeme dôstojné príjmy, potrebujeme prosperitu, potrebujeme silný priemysel“ a uvítal iniciatívy na zníženie byrokracie, investície do inovácií a kultiváciu obchodných vzťahov. Po druhé spomenul migráciu, pričom zdôraznil, že Európa musí rozhodovať o tom, kto môže vstúpiť na jej územie, a podčiarkol „európsku DNA“ ochrany utečencov. Po tretie, zdôraznil nutnosť vybudovať Európsku obrannú úniu a potrebu „optimizmu, vízie, hodnôt a pripravenosti na ďalší krok stať sa skutočnou Európskou úniou.“

Iratxe García (S&D, ES) uviedla, že najvyššou prioritou EÚ by mala byť reindustrializácia, aby sa dosiahla strategická autonómia, a zároveň by sa mal dosiahnuť pokrok v zelenej transformácii s cieľom zastaviť dôsledky zmeny klímy. Poďakovala predsedníčke von der Leyen za jej jasný odkaz na podporu zelenej dohody, ale vyjadrila poľutovanie nad nedostatočným dôrazom na konsolidáciu sociálneho piliera Únie. García vyzvala na zaradenie rodovo motivovaného násilia do zoznamu trestných činov EÚ a na využitie zmrazených ruských aktív na financovanie obnovy Ukrajiny. Zároveň vyzvala EÚ, aby zabezpečila dohodu o pakte o migrácii, a zdôraznila, že „peniaze Európanov nemôžu skončiť vo vreckách vlád, ktoré zneužívajú základné práva ľudí“.

Stéphane Séjourné (Renew, FR) podčiarkol, že je dôležité čo najlepšie využiť zostávajúce mesiace legislatívneho obdobia. Zdôraznil pozitívne kroky prijaté v reakcii na pandémiu, agresiu Ruska voči Ukrajine a Európsku zelenú dohodu. Žiadal, aby sa EÚ zamerala na reindustrializáciu Európy, a poznamenal, že EÚ teraz reguluje digitálny „divoký západ“.Séjourné zdôraznil potrebu trvalého riešenia migrácie. Kritizoval tiež „jedovaté“ pravidlo jednomyseľnosti v Rade a vyzval Európu, aby sa zaoberala zúfalými prosbami sudcov v Poľsku a Maďarsku.

Philippe Lamberts (Zelení/ESA, BE) kritizoval „tých, ktorí žiadajú dať si pauzu“ v právnych predpisoch v oblasti klímy a životného prostredia a povedal: „Nie sme nad prírodou (…), či sa nám to páči alebo nie, existujú hranice toho, čo naša planéta zvládne a čo môže dať.“ Povedal, že ekologická transformácia predstavuje „obrovskú a jedinečnú hospodársku príležitosť pre Európu.“ Lamberts tiež vyzval Európsku komisiu, aby riešila otázky bývania a zintenzívnila svoje úsilie proti porušovaniu zásad právneho štátu, „a to nielen vo vzťahu k Poľska alebo Maďarsku“.

„Je EÚ v lepšej forme ako pred dvadsiatimi rokmi?“ spýtal sa Ryszard Legutko (ECR, PL). „Odpoveď je, že nie je, pretože existuje viac ako kedykoľvek predtým nestabilita, neistota a inflácia je vysoká.“ Pašovanie ľudí prosperuje, zelená dohoda je nákladný výstrelok, náklady na spoločný dlh EÚ budú dvakrát vyššie, ako sa predpokladalo, a rozpočet EÚ je v troskách, dodal. Komisia sa posúva smerom k oligarchii, zasahuje do vnútroštátnych politík a snaží sa zvrhnúť vlády, ktoré sa jej nepáčia, pričom z právneho štátu robí karikatúru.

Marco Zanni (ID, IT) uviedol, že v súvislosti so zelenou dohodou má EÚ „historickú príležitosť byť menej ideologická a viac pragmatická.“ Dodal, že musíme bojovať proti zmene klímy bez toho, aby sme poškodili „naších poľnohospodárov, firmy alebo vlastníkov budov“. V súvislosti s ohláseným prešetrovaním zahraničných subvencií Zanni spochybnil ich užitočnosť a zdôraznil, že už vieme, že Čína podporuje nekalú hospodársku súťaž. Pokiaľ ide o migráciu, povedal, že kým EÚ nesúhlasí s tým, že „kto nemá právo na pobyt, nemôže tu ostať“, nebude možné „riešiť túto otázku“.

Martin Schirdewan (Ľavica, DE) povedal: „Skutočný politický úspech sa meria reálnymi situáciami väčšiny ľudí, nie výrečnými prejavmi.“ Dodal, že napriek vznešeným sľubom je realita mnohých Európanov stále pochmúrna, s rastúcimi životnými nákladmi a klesajúcimi reálnymi mzdami. Zdôraznil ťažkosti robotníkov, slobodných matiek a dôchodcov a obvinil Komisiu z podpory Európy, ktorá čoraz viac slúži korporáciám ako svojim občanom pričom „95 miliónov ľudí v Európskej únii je ohrozených chudobou“.

Viac..  Michal Wiezik: Aktuálna situácia na Čiernom Balogu veľmi dobre ukazuje, čo môže so sebou priniesť masívna ťažba dreva. VIDEO

Reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (S&D, SK) uviedla: „Opakovane tvrdím, že Európska komisia pod vedením Ursuly von der Leyenovej je najslabšou a najmenej kompetentnou za uplynulých 20 rokov. Zároveň žiadna Komisia takým fatálnym spôsobom nepodceňovala sociálne dopady svojich legislatívnych návrhov. Predsedníčka predstavila priority Komisie do konca jej mandátu. Tie však možno vzhľadom na jej doterajší výkon považovať bohužiaľ za prakticky irelevantné. Musíme si naopak pripomenúť tzv. Pfizergate a obrovskú netransparentnosť pri uzatváraní zmlúv a nákupe 1,8 miliardy kusov vakcín. Leyenová vyrokovala zmluvu s riaditeľom firmy Pfizer za niekoľko miliárd eur z peňazí daňových poplatníkov. Odmietla pritom sprístupniť podrobné informácie o priebehu týchto rokovaní. V tejto súvislosti musela čeliť v Belgicku aj trestnému oznámeniu. Pôsobenie Komisie pod Leyenovej vedením tak sprevádzali podozrenia z korupcie, preukázateľne zle nastavené priority, ktoré často poškodzovali priemysel a konkurencieschopnosť členských štátov, chýbajúca profesionalita pri príprave legislatívnych návrhov, či zasahovanie do vnútorných záležitostí členských štátov, v ktorých nemá Komisia absolútne žiadne kompetencie. Komisia je zároveň nestabilná a rok pred koncom mandátu sa jej zloženie Leyenovej rozpadáva. Odišiel Frans Timmermans a rovnako chce odísť Margrethe Vestagerová, pričom obaja zodpovedali za veľmi dôležité portfóliá. Zostávajúce komisárky a komisári sú úplne neviditeľní a to napriek tomu, že situácia v oblasti ekonomiky, vyhliadok hospodárskeho rastu, či zabezpečenia energetických zdrojov je stále z mnohých hľadísk kritická. Pôsobenie Ursuly von der Leyenovej je tak bohužiaľ veľkým sklamaním a preto je skutočne na mieste, aby dvoch neúspešných zástupcov európskych ľudovcov po desiatich rokoch konečne vystriedal na čele Komisie predstaviteľ inej politickej frakcie.“

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Ursula von der Leyen v Európskom parlamente predniesla svoj pravidelný prejav o stave Únie s jednoznačným posolstvom: Jedine Európa a európska spolupráca sú účinnou odpoveďou na krízy, ktorým čelíme. Ruskú agresiu na Ukrajine, zápas s infláciou či klimatická krízu zvládneme len spoločným európskym úsilím a na základe spoločných európskych hodnôt, ako sú demokracia a spravodlivosť. O to dôležitejšie sú parlamentné voľby na Slovensku koncom septembra. Slovensko musí zostať pevnou a aktívnou súčasťou Európskej únie. Len tak máme šancu zvládnuť úspešne aj vlastné domáce problémy. Naša krajina dnes patrí na Západ, existuje však silná obava, že ak bude novú vládu skladať SMER s pomocou SNS či Republiky, naše zahraničnopolitické postoje a demokratické ukotvenie sa po voľbách zásadne zmenia. Politická cesta susedného Maďarska nám preto musí slúžiť ako výstraha, nie ako trend. Slovensko bude úspešné, iba ako úspešná súčasť demokratickej Európy.“

Robert Hajšel (S&D, SK) uviedol: „Zelené opatrenia zamerané na boj s klimatickými zmenami nikto normálny úplne neodmieta a ja osobne tento boj podporujem, ale vykonávacie predpisy zelenej dohody nemôžu ničiť konkurencieschopnosť európskej ekonomiky, rušiť pracovné miesta a znižovať ďalej životnú úroveň našich občanov. Navyše pre štáty, ako Slovensko, tempo transformácie nemôže byť rovnaké ako pre oveľa vyspelejšie Dánsko, či Švédsko, ktorých obyvatelia sú so zelenými cieľmi aj oveľa viac stotožnení. Preto som od šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyen čakal, že ak si chce obnoviť naštrbenú dôveru, jasnejšie naznačí potrebné korekcie pri realizácii zelenej dohody. Európa potrebuje konkurencieschopný priemysel a nie lacné elektromobily z Číny, ktoré profitujú z obrovských štátnych dotácií práve kvôli zelenej orientácii našej spoločnosti. Je tiež smutné, že šéfka komisie neohlásila žiadne sociálne opatrenia a pomoc pre zraniteľné domácnosti postihnuté vysokou infláciou. Zaujalo ma ale, ako si kolegovia z najpočetnejšej frakcie európskych ľudovcov museli od viacerých vypočuť kritiku za spoluprácu s extrémne pravicovými stranami, možno si všimnú aj média na Slovensku.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Silná, demokratická, spravodlivá a zelená Európa dokáže nielen čeliť výzvam dneška, ale je základom pre dôstojnú budúcnosť nás všetkých na Slovensku a v Európe. Ochrana klímy a prírody nie je len nevyhnutnosť, ale aj príležitosť pre zlepšenie kvality života ľudí a konkurencieschopnejšiu ekonomiku. Kvalitné vzdelanie dáva lepšie príležitosti mladým a súčasne posilní naše hospodárstvo. Právny štát, liberálna demokracia sú základom pre fungovanie spoločnosti. Sila EÚ stojí aj na sile Slovenska. Preto Slovensko musí prestať zaostávať, musíme sa stať sa krajinou, ktorá vykročí smerom k budúcnosti. Krajinou, ktorá je príkladom pre Európu, kde sa politici nebudú medzi sebou biť, ale vytvárať podmienky pre rozvoj Slovenska.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Oceňujem, že VDL podporila uzatváranie ďalších obchodných zmlúv s demokratickými krajinami. Pozitívne tiež vnímam, že zdôrazňuje potrebu kvalitného podnikateľského prostredia a podporila ďalšie rozširovanie EÚ. Za najväčšie mínus považujem, že sa nevyjadrila k potrebe znižovať dlhy, a tým vlastne celú zodpovednosť za infláciu preniesla na ECB. Súčasne naznačovala silnejší izolacionizmus a masívne investície do priemyselnej politiky, čo je v rozpore so znižovaním dlhov. Konštatovala úspechy investícií do digitalizácie, zelenej ekonomiky a ďalšie, ale nepodložila svoje tvrdenia analýzou, že investície do týchto oblastí boli efektívne a doručili občanovi maximum.“

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Európa čelí viacerým vnútorným, ako aj vonkajším bezpečnostným výzvam. Či už je to vysoká miera inflácie, konkurencieschopnosť našej ekonomiky, ako aj dopady ruskej vojny proti Ukrajine či stupňujúca sa asertivita Číny. Preto vítam, že sa Komisia komplexne týmito výzvami a hrozbami zaoberá. Zároveň však považujem za kľúčovú politickú vôľu konať, ktorá je nevyhnutná, aby naše záväzky nezostali iba na papieri.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Martin Hojsík: Pellegriniho prvé kroky v novej pozícii zatiaľ ukazujú, že bude pokračovať v doterajšom duchu Smero-Hlasáckej vlády

Rokovania v Európskom parlamente bežia v plnom prúde. Kým poslanci a poslankyne Smeru sedia niekde …

Consent choices