Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Zmena klímy: nové pravidlá s cieľom pomôcť obmedziť globálne odlesňovanie

V boji proti celosvetovej zmene klímy a strate biodiverzity Parlament požaduje, aby obchodníci zabezpečili, že výrobky predávané v EÚ nebudú pochádzať z odlesnenej alebo znehodnotenej pôdy.

Plenárne zasadnutie dnes prijalo svoju pozíciu k návrhu Komisie na nariadenie o výrobkoch, ktoré neprispievajú k odlesňovaniu, pričom 453 členov hlasovalo za, 57 proti a 123 sa hlasovania zdržalo.

Novým zákonom by sa obchodným spoločnostiam uložila povinnosť overiť (tzv. „náležitá starostlivosť“), či tovar predávaný v EÚ nebol vyrobený na odlesnenej alebo znehodnotenej pôde kdekoľvek na svete. Tým by sa spotrebiteľom zaručilo, že výrobky, ktoré kupujú, neprispievajú k ničeniu lesov vrátane nenahraditeľných tropických lesov, a tým by sa znížil príspevok EÚ k zmene klímy a strate biodiverzity.

Poslanci tiež chcú, aby obchodníci overili, či sa tovar vyrába v súlade s ustanoveniami medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a či rešpektuje práva pôvodného obyvateľstva.

Rozšírenie rozsahu pôsobnosti

Návrh Komisie sa vzťahuje na hovädzí dobytok, kakao, kávu, palmový olej, sóju a drevo vrátane výrobkov, ktoré obsahujú, ktorými boli kŕmené alebo ktoré boli použité na ich výrobu (napr. koža, čokoláda a nábytok). Parlament chce zahrnúť aj bravčové mäso, ovce a kozy, hydinu, kukuricu a gumu, ako aj drevené uhlie a výrobky z potlačeného papiera. Poslanci tiež trvajú na tom, že výrobky sa nesmú vyrábať na pôde odlesnenej po 31. decembri 2019, teda o rok skôr, ako navrhla Komisia.

Parlament si tiež želá, aby sa na finančné inštitúcie vzťahovali dodatočné požiadavky s cieľom zabezpečiť, že ich činnosti nebudú prispievať k odlesňovaniu.

Náležitá starostlivosť a kontrola

Hoci žiadna krajina alebo komodita nebudú zakázané, spoločnosti, ktoré uvádzajú výrobky na trh EÚ, by boli povinné vykonávať náležitú starostlivosť s cieľom vyhodnotiť riziká vo svojom dodávateľskom reťazci. Môžu napríklad využívať nástroje satelitného monitorovania, audity v teréne, budovanie kapacít dodávateľov alebo testovanie izotopov s cieľom skontrolovať, odkiaľ výrobky pochádzajú. Orgány EÚ by mali prístup k relevantným informáciám, ako sú zemepisné súradnice. Anonymizované údaje by boli prístupné verejnosti.

Viac..  UŽ DNES: veľká debata piatich kandidátov na post šéfa eurokomisie

Na základe transparentného posúdenia by Komisia musela do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia klasifikovať krajiny alebo ich časti na tie s nízkym, štandardným alebo vysokým rizikom. Výrobky z nízkorizikových krajín budú podliehať menšiemu počtu povinností.

Vyhlásenie spravodajcu

Po hlasovaní spravodajca Christophe Hansen (EPP, LU) uviedol: „S bojom proti zmene klímy a strate biodiverzity to myslíme vážne. Uznávajúc, že EÚ je zodpovedná za približne 10 % globálneho odlesňovania, nemáme inú možnosť než zintenzívniť naše úsilie v snahe zastaviť globálne odlesňovanie. Ak dosiahneme správnu rovnováhu medzi ambíciami, uplatniteľnosťou a zlučiteľnosťou s pravidlami WTO, tento nový nástroj má potenciál pripraviť pôdu pre dodávateľské reťazce, ktoré neprispievajú k odlesňovaniu.“

Ďalšie kroky

Parlament je teraz pripravený začať rokovania o konečnom zákone s členskými štátmi EÚ.

Súvislosti

Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) odhaduje, že v rokoch 1990 až 2020 zaniklo v dôsledku odlesňovania 420 miliónov hektárov lesa, čo je oblasť väčšia ako EÚ. Spotreba v EÚ predstavuje približne 10 % globálneho odlesňovania. Palmový olej a sója tvoria viac ako dve tretiny.

V októbri 2020 Parlament využil svoju právomoc stanovenú v zmluve a požiadal Komisiu, aby predložila právne predpisy na zastavenie globálneho odlesňovania spôsobeného EÚ.

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Spotrebitelia ušetria a množstvo odpadu poklesne

Výrobky by sa mali dať po novom opraviť jednoduchšie. Taká je spoločná pozícia Európskeho parlamentu …

Consent choices