komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia podnikla nové kroky v oblasti antitrustových otázok

Exekutíva Európskej únie prijala revidované oznámenie o neformálnych usmerneniach týkajúcich sa hospodárskej súťaže a ruší dočasný rámec pre antitrustové otázky v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Európska komisia (EK) prijala revidované oznámenie o neformálnych usmerneniach v súvislosti s pravidlami hospodárskej súťaže Európskej únie (EÚ). Na základe oznámenia môžu podniky požiadať o neformálne usmernenia týkajúce sa uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže EÚ v prípade nových alebo nevyriešených otázok, a to vrátane kríz alebo iných núdzových situácií.

Oznámenie, ktorého cieľom je zvýšiť právnu istotu v prospech podnikov požadujúcich usmernenia na účely posúdenia zákonnosti ich činností podľa pravidiel hospodárskej súťaže, stanovuje pružnejšie podmienky. Neformálne usmernenia budú mať formu „usmerňujúcich listov“, informuje EK na svojej webstránke.

Okrem toho sa EK rozhodla zrušiť dočasný rámec pre antitrustové otázky v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Rámec, ktorý prijali v apríli 2020, umožnil Komisii posudzovať projekty obchodnej spolupráce v reakcii na naliehavé situácie, ktoré priniesla pandémia koronavírusu. Ku kroku zrušiť ho pristúpila vzhľadom na relatívne zlepšenie sanitárnej krízy v Európe, keďže v tejto fáze už neexistujú výnimočné okolnosti a súvisiace výzvy, ktoré by odôvodňovali potrebu spoločností spolupracovať s cieľom zmierniť účinky krízy.

Viac..  Nemecko chce, aby EÚ zvážila sankcie voči extrémistom z radov osadníkov

Komisia poukazuje, že v prípade náhleho a neočakávaného zhoršenia sanitárnej situácie a súvisiaceho prerušenia dodávok základných výrobkov a služieb môžu spoločnosti požiadať o usmernenia podľa zmieneného revidovaného oznámenia o neformálnych usmerneniach.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

Komisia

Antitrustová politika: Komisia prijala nové nariadenie o skupinovej výnimke

Po dôkladnom zhodnotení a preskúmaní pravidiel z roku 2010 Európska komisia prijala nové nariadenie o …

Consent choices